0 IMG_9396 horizontaal

Zondagsviering in de Sint Cathrien

Zondag 21 januari, 9.30 uur

Volgende week zondag is er voor het eerst weer een zondagsviering in de Sint Cathrien. Nu nog alleen op de 3e zondag van de maand. In de loop van de tijd willen we dit uitbouwen tot een wekelijkse zondagsviering. De eerste keer zal koor SOL de viering muzikaal ondersteunen. Pastoor Paul Janssen gaat voor.

Meedoen
We zoeken nog vrijwilligers die lector of misdienaar willen zijn. Koren kunnen zich ook aanmelden om een keer te komen zingen. En we vinden graag enkele mensen die het parkeren aan de Sint Jorisstraat kunnen begeleiden. Meld je aan bij het secretariaat.

Anna West
Voor de mensen uit West lossen we zo een belofte in om ook op zondag op niet al te verre afstand een viering in onze parochie te kunnen hebben.

Anna Hintham
In de Annakerk Hintham zal op de 3e zondag van de maand geen vieringen meer zijn. We verwijzen naar de viering in de Sint Cathrien.

Stadskerk
Het beleid van de parochie is om de Sint Cathrien steeds meer uit- en op te bouwen als parochiekerk voor de Bossche kant van onze parochie.

Parkeren
Op zondag is parkeren in de buurt gratis tot 12.00 uur. Alle tijd dus om ook na de viering nog een kopje koffie of thee samen te drinken en bij te praten.

Van harte welkom om mee te vieren!

Kerkbalans 2024 1

Actie Kerkbalans 2024

2023 was een bewogen jaar, op wereldniveau en in onze eigen omgeving. Wij hopen en bidden dat er meer vrede mag komen, dat landen en mensen elkaar opnieuw vinden. Als parochie willen we hieraan op onze bescheiden manier een bijdrage geven, door ons gebed en door daar waar we kunnen ons actief in te zetten in de zorg en aandacht voor elkaar.

Wij hopen dat u ons (weer) wilt ondersteunen, in uw gebed, uw betrokkenheid en ook uw financiële bijdrage. Afgelopen jaar zijn alle kosten gemiddeld zo’n 10% gestegen, terwijl de inkomsten achterblijven. Dat is schrikken! We zetten de verwarming al flink lager, maar onze financiële zorgen worden alleen maar groter.

Uw steun is hierbij van onschatbare waarde! Met uw gift kunnen wij veel doen. Daarom vragen wij u om, net als vele anderen, een kerkbijdrage te geven voor de Parochie Maria. Alvast hartelijk dank!

Binnenkort sturen wij brieven over de actie Kerkbalans naar de mensen die ingeschreven staan in onze kerkledenadministratie. Ontvangt u volgende weken brief, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL22 RABO 0163 3640 52 t.n.v. Parochie H. Maria. U kunt ook op onze website een donatie overmaken. Ga naar de pagina Parochiebijdrage 2024.

Periodieke gift

Wellicht kunt u ook een periodieke gift overwegen. Deze volledig fiscaal aftrekbaar. Meer informatie op de website.

Dank!

Als parochie zijn wij altijd blij met iedere inzet of bijdrage zowel in persoonlijke als in financiële zin. Wij bieden graag plaatsen van gebed, saamhorigheid en troost voor velen en dat willen wij graag zo houden, nu en in de toekomst.

IMG_0091 (002) catrharina 2

Catharina Academie start deze maand

Er zijn al heel wat aanmeldingen voor de eerste cursus van de Catharina Academie. Maar er zijn nog enkele plekken. Als je wilt meedoen, meld je snel aan!

Iedereen die zich interesseert voor de Kerk van de toekomst en zich op zijn of haar eigen manier wil inzetten voor die Kerk is van harte welkom zich in te schrijven voor theologisch inhoudelijke of pastoraal praktische vorming bij de nieuwe Catharina Academie, een initiatief van de parochie Maria.

Naast persoonlijke groei door studie en scholing wil de Catharina Academie betrokken mensen van binnen en buiten de parochiegrenzen enthousiasmeren om hun kennis en talenten te delen met de gemeenschap waarin zijn staan.

Inleiding op de bijbel

De eerste cursus wordt gegeven door prof. dr. Archibald van Wieringen. Hij verzorgt in negen bijeenkomsten een boeiende inleiding op de bijbel. Andere cursussen zijn in voorbereiding.

Informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Catharina Academie.

CAT aanbidding wijzen detail

Kerstmis... het hele verhaal - Sint Cathrien 24/25 december 00:00 uur

Intieme en unieke viering

In de Kerstnacht van 24 op 25 december om 00:00 uur is er in de Bossche Sint Cathrien een bijzondere gebedsviering. Geen traditionele nachtmis, nee, we vertellen het hele kerstverhaal. Meestal hoor je maar een stukje, over de herders of de koningen, maar nooit alles in één keer. Dat gaan wij doen in de Sint Cathrien. We volgen het evangelie van Lucas, Matteüs en Johannes. De Sint Cathrien is de perfecte locatie hiervoor. Het is een echte kerstkerk! Niet alleen door de fraaie kerstgroep,  maar vooral ook door de gigantische schilderijen die er hangen van bijna 5 bij 3,5 meter. Ze zijn tussen 1768 en 1780 geschilderd door Pieter Jozef Verhaghen voor de abdij van Averbode en in 1829 in de Sint Cathrien terecht gekomen. Het gaat om de aanbidding van de herders, de aanbidding van de drie koningen en de kindermoord in Betlehem. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere kersttaferelen.

In de Kerstnacht zetten we die schilderijen in het licht. En al rondwandelend vertellen we het hele kerstverhaal. Samen met Koor SOL, Frank en Mariëlle Bosman en Jos van de Ven zingen we kerstliederen.

IM_6421-Sint-Laurentius-s-Hertogenbosch_

Toekomst Laurentiuskerk

De laatste tijd krijg ik regelmatig de vraag hoever het staat met het proces om de gemeenschappen van Laurentius en Lambertus samen te brengen en de Laurentiuskerk te gaan sluiten. Het lijkt of er niet veel gebeurt, maar achter de schermen gebeurt wel het een en ander, al gaat dat ook langzaam. Er is een hele tijd geleden al overleg geweest met vertegenwoordigers van de koren. De vragen, zorgen en tips die daar zijn genoemd worden bekeken en we hopen begin van het jaar met een voorstel te komen. Ook is er gesproken met de mensen rond het kinderwerk.

Tegelijkertijd gaat ook de planontwikkeling voor de locatie door. Ook dat is een proces dat tijd nodig heeft en dat vooral een zaak is van de kandidaat koper en andere belanghebbenden. Daar hebben we als parochie niet veel mee te maken. Hierover is op dit moment dan ook niets te zeggen.

Het parochiebestuur heeft wel het voornemen om begin volgend jaar het integratieproces van de twee gemeenschappen voorrang te geven en dit voor de zomervakantie af te ronden. De sluiting van de kerk zou dan ergens in het najaar kunnen zijn.

Ondertussen zal wel begin van het nieuwe jaar formeel het verzoek tot onttrekking aan de eredienst worden ingediend bij het bisdom, met als prognosedatum eind 2024.
Een en ander betekent in ieder geval dat we dit werkjaar sowieso helemaal afmaken en dat alles voorlopig dus doorgaat zoals het is.

Zo bent u een klein beetje op de hoogte van de stand van zaken.

Pastoor Paul Janssen

 

resto van harte

Resto VanHarte op donderdag

Vanaf januari zal Resto VanHarte niet meer op dinsdag, maar op twee donderdagen in de maand gezellige maaltijden verzorgen in het Parochiecentrum. Op de 2e en 4e donderdag van de maand ontvangen de medewerkers u graag voor een driegangendiner.  In januari is dit op donderdag 11 en 25 januari. Reserveren kan via de website van Resto Van Harte.

Het afgelopen jaar was er veel belangstelling voor de maaltijden. Tijdig reserveren is dan ook nodig.

koning

Kerstgroep Annakerk West begeleidt kerstwensen Nederlandse bisschoppen

In 2023 bestaat de kerststal 800 jaar!

Al 800 jaar laat de kerststal zien wat er gebeurde bij de geboorte van Jezus. Acht kerstvideo’s met de Nederlandse bisschoppen brengen de figuren van de kerststal één voor één tot leven. Vanaf zondag 17 december 2023 komt elke dag een nieuwe video online.

Trots

Wij zijn er trots op dat de prachtige kerstgroep uit de Annakerk West, ooit gemaakt door Gerard Héman, de filmpjes begeleid. De dag na de sluiting van de kerk zijn de beelden uit de kast gehaald en werden er fraaie opnamen gemaakt door Daphne van Roosendaal, de vrouw van onze diaken René de Weerd. Zij maakte ook de opnames van de bisschoppen. En diaken René de Weerd speelt de muziek bij de filmpjes: een zelfgemaakte variatie op de Franse Noël Une jeune Pucelle. Ook daar zijn we trots op!

Hier de kalender met het overzicht. Scan de QR-code of ga naar de website Vier.nu.

Te zien in de Sint Cathrien

De kerstgroep is 'live' te bezichtigen in de Sint Cathrien. De kerk is open op zondag 17 december van 19.00 tot 20.30 uur, zaterdag 23 december van 14.00 tot 17.00 uur, zondag 24 december (kerstavond) 20.00 tot 1.00 uur, maandag 25 december (1e Kerstdag) 14.00 tot 16.00 uur, dinsdag 26 december (2e Kerstdag) 14.00 tot 16.00 uur, zaterdag 30 december 14.00 tot 17.00 uur

De kerststal

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Assisi het initiatief nam tot de eerste kerststal. Hij vroeg daarvoor hulp aan een man die Giovanni heette. De heilige Franciscus zei tegen hem: “Ik wil de herinnering vieren van het Kind dat in Bethlehem is geboren en ik wil zien wat Hij leed als weerloos kind, hoe Hij in de kribbe werd gewiegd en hoe Hij op stro werd gelegd te midden van de os en de ezel.”

Zo begon het. Een kerststal met een os en een ezel bij de kribbe. Tegenwoordig zien we ook Maria en Jozef in de kerststal, de herders met hun schapen, de drie wijzen uit het oosten en de engelen.

Net als de heilige Franciscus kunnen wij zien en meemaken wat er gebeurde bij de geboorte van Jezus. De kerststal maakt ons deelgenoot van het evangelie. “Vanaf onze kindertijd en in elke fase van ons leven”, zegt paus Franciscus, “leert de kerststal ons Jezus te aanschouwen, Gods liefde voor ons te ervaren, te voelen en te geloven dat God bij ons is en dat wij bij Hem zijn.”

 

 

kapelaan gideon van meeteren 2

Kapelaan Gideon van Meeteren aanvaardt nieuwe benoeming

Belangrijk nieuws over samenstelling pastoraal team

De bisschop heeft kapelaan Gideon van Meeteren gevraagd voor een nieuwe benoeming. Hij heeft over zijn nieuwe benoeming zorgvuldig nagedacht en uiteindelijk ‘ja’ gezegd tegen de bisschop.

Per 1 februari 2024 verlaat kapelaan Gideon van Meeteren onze Mariaparochie in Rosmalen/'s-Hertogenbosch en wordt hij kapelaan van de parochie H. Nicasius in Geldrop.

Volgens de geldende diocesane sabbatregeling kan een priester in de maand tussen twee benoemingen gebruik maken van de regeling. Die mogelijkheid is hem aangeboden en kapelaan Van Meeteren gaat dit doen. Het betekent dat hij in de maand januari afwezig is.

Afscheid

Op zondag 28 januari 2024 zal kapelaan Gideon afscheid nemen tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur in de Sint-Lambertuskerk.

De benoeming van kapelaan Gideon van Meeteren gaat in op 1 februari 2024 en we wensen hem nu al alle goeds voor zijn pastorale werkzaamheden ten behoeve van de parochianen in Geldrop.

 

 

sinterklaas 2023

Sint bezoekt Sint

Sinterklaas komt op bezoek in de Sint Lambertuskerk op zondag 26 november om 11.00 uur.