Vertel-me-wie-je-bent-640x400

Expositie "Vertel me wie je bent"

"Wat is er religieus of spiritueel of heilig in mijn leven?"

In mei is er een indringende en uitdagende tentoonstelling in de Willibrordkerk en de Sint Cathrien. In de Willibordkerk is de expositie te zien op woensdag 1 en 8 mei van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag 4 en 11 mei van 13.00 tot 15.00 uur. En natuurlijk rond de vieringen. De tijden in de Sint Cathrien worden nog bekend gemaakt.

Na de viering van 11.00 uur op zondag 28 april zal Jos van Genugten over de tentoonstelling vertellen.

Vijfentwintig mensen van 7 tot 75 jaar, afkomstig uit de zorg, het onderwijs, de hulpverlening, het bedrijfsleven en de kunsten, bogen zich over de vraag: "Wat is er religieus of spiritueel of heilig in mijn leven?" De deelnemers konden kiezen welke vraag zij wilden beantwoorden. Hun verhalen zij samengebracht op vijfentwintig posters die als een spiegel de bezoeker vragen: Vertel me wie je bent!

De expositie is een gezamenlijke productie van De Levensboom, praktijk voor zingeving, spiritualiteit en leiderschap en Sarah van Genugten Vormgeving.

Bezinningsochtend

Op zaterdag 11 mei verzorgt Jos van Genugten een workshop rond de expositie tijdens de bezinningochtend in de Willibrordkerk van 9.00-12.30 uur. Nu wordt aan onszelf de vraag gesteld: "Vertel me wie je bent." Aanmelden kan bij Jenny Veldhuis:  familie.iveldhuis@gmail.com.

BERNADETTE reliek 2

Relikwie H. Bernadette in Bossche Sint Jan

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous komt deze maand vanuit Lourdes naar Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. De schrijn is van donderdag 25 t/m zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal.

Bernadette Soubirous

Bernadette Soubirous (1844-1879) spreekt bij gelovige mensen zeer tot de verbeelding. Zij was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in een grot in Lourdes in Zuid-Frankrijk achttien keer een verschijning van een ‘mooie dame’ zag. De Kerk heeft later bepaald dat het niet anders kan dan dat zij Maria moet hebben gezien. Na de verschijningen ontwikkelde Lourdes zich tot een van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen ter wereld, die jaarlijks door miljoenen pelgrims wordt bezocht.

Vanuit Nederland gaan er elk jaar enkele duizenden mensen op bedevaart naar Lourdes. Velen van hen maken onderweg een tussenstop in Nevers in de Bourgognestreek, waar het lichaam van de Heilige Bernadette ligt opgebaard. Na de verschijningen trad zij in het klooster bij de Zusters van Liefde van Nevers. Tot aan haar overlijden in 1879 woonde ze in het Moederhuis van die congregatie in Nevers.

Reliek

Bij gelegenheid van haar zalig- en heiligverklaring werd het graf van Bernadette geopend en bleek haar lichaam nog helemaal intact. Sindsdien ligt zij in een glazen schrijn opgebaard in de kapel van het klooster Saint-Gildard in Nevers. In het kader van het zaligverklaringsproces werden enkele stukjes van haar lichaam weggenomen, die nu in een reliekschrijn in Lourdes worden bewaard. Een deel daarvan kom in een aparte schrijn in april naar Nederland.

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Jongerenprogramma

Jong Bisdom Den Bosch organiseert op donderdag 25 april een activiteit voor jongeren r om de Heilige Bernadette te leren kennen en om samen te komen. Om 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd, daarna sluit de groep aan bij de Pontificale Eucharistieviering ter ontvangst van het reliek. Na afloop wordt in de Sint Jan de film "Je m’appelle Bernadette" getoond. Aansluitend is er gelegenheid om over de film en het bijzondere leven van Bernadette na te praten. Alle jongeren uit ons bisdom zijn van harte welkom om aan te sluiten. Aanmelden kan via: aanmelding@bisdomdenbosch.nl.

Dag voor gezinnen

Op de laatste dag van het bezoek van de reliek aan Nederland (zondag 28 april) is er een speciale dag voor gezinnen met een speurtocht langs personages die met Lourdes en Bernadette te maken hebben. Een leuke manier om kennis te maken met het 14-jarige meisje dat in Lourdes Maria ontmoette. Aanmelden kan via: aanmelding@bisdomdenbosch.nl. Meer informatie: mail naar: familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl. Lees hier de flyer: Bernadette van Lourdes 28 april flyer

Programma Sint Jan

Donderdag 25 april:
14.50 uur: Aankomst reliek in Sint-Janskathedraal in Den Bosch
19.00 uur: Pontificale H. Mis met bisschop Mgr. Gerard de Korte
20.30 uur: Film Bernadette
23.00 uur: Sluiting kathedraal

Vrijdag 26 april:
8.15 uur: Lauden
8.30 uur: H. Mis
12.00 uur: Rozenkransgebed
12.30 uur: H. Mis
14.30 uur: Film Bernadette
18.30 uur: H. Mis voor jongeren
19.30 uur: Maaltijd voor jongeren (Sint-Janscentrum)
20.00 uur: Film Bernadette voor jongeren (Sint-Janscentrum)
22.00 uur: Nagesprek met jongeren

Zaterdag 27 april (Koningsdag):
8.15 uur: Lauden
8.30 uur: H. Mis
12.00 uur: Rozenkransgebed
12.30 uur: H. Mis
14.30 uur: Film Bernadette
16.00 uur: Vespers

Zondag 28 april (5e zondag van Pasen):
10.00 uur: H. Mis
12.00 uur: H. Mis met kinderwoorddienst
13.15 uur: Gezinsprogramma (inschrijven in tuin kathedraal)
13.45 uur: Tocht langs personen die met Bernadette en Lourdes te maken hebben
15.15 uur: (vanaf) Ontmoeting deelnemers gezinsprogramma in tuin van kathedraal
16.00 uur: Mariaverering met lichtprocessie: ‘een uurtje Lourdes’
17.00 uur: Afsluiting bezoek reliek aan Nederland

IM_6421-Sint-Laurentius-s-Hertogenbosch_

Vervolgbijeenkomsten samenvoegingsproces

9 april Laurentiuskerk - 11 april Lambertuskerk

Op dinsdag 9 april om 19.30 uur in de Laurentius en op donderdag 11 april om 19.30 uur in de Lambertus zijn bijeenkomsten gepland, met name voor de kerkgangers van beide kerken. Maar iedereen is welkom.

Dan wordt de vooruitgang van het samengaan van de geloofsgemeenschappen rond de Laurentius en de Lambertus besproken. Op die avonden kunnen de zorgen en dromen voor de toekomst van de gemeenschappen worden gedeeld.

Deze bijeenkomsten passen in een periode van veelvoudig en positief overleg met vele werkgroepen rondom het samengaan van de geloofsgemeenschappen van de Laurentius en de Lambertus. De kerkgangers zijn daarbij natuurlijk de grootste groep.

Welkom

Voel je welkom bij de bijeenkomsten op 9 of 11 april! Jouw mening en visie als betrokken parochiaan zijn belangrijk voor ons en tellen mee. Iedereen mag zich gehoord en welkom blijven voelen in de Laurentius en Lambertus.

In de besprekingen over het samengaan is er vooral één punt van zorg. Dat is het verschil in ruimte. We hebben een architect en een interieurarchitect gevraagd om hier eens over na te denken. Die heeft een interessant voorstel voor aanpassing van met name het priesterkoor in de Lambertuskerk, waardoor er veel ruimte ontstaat. Dat zullen zij op beide avonden presenteren. Wij horen dan graag wat u daarvan vindt. Dus: welkom op 9 of 11 april!

sponsored kinderen 2

Update over de kinderen in het geboortedorp van pater Titus

Zo gaat het met de kinderen in Akputu in Nigeria, het geboortedorp van pater Titus

Er zijn de afgelopen tijd christenvervolgingen geweest in Nigeria. Er zijn daardoor veel mensen in kampen gaan wonen, omdat zij uit hun huizen zijn gevlucht. Hun landbouwgronden kunnen ze niet meer bewerken. Door deze vreselijkheden hebben mensen geen vrije toegang meer tot de eerste levensbehoeften. Ook de afschaffing van de oliesubsidies heeft het leven van de mensen moeilijk gemaakt. De inflatie is gestegen naar 32.7% en levensmiddelen zijn daardoor veel duurder geworden. Er zijn heel veel gezinnen die nauwelijks te eten hebben.

Maar het gaat goed met onze sponsorkinderen. Zij zijn net klaar met hun eerste termijnexamens. De tweede termijn begint op 15 april.

Benedict Tyokase, die bij de zus van pater Titus woont, is heel blij met zijn nieuwe school. Hij is ook ingeschreven in de nieuwe parochie als misdienaar. De vader van Christopher Denen is blind is en ziek geworden. De moeder van Pater Titus vertelde dat hij niets te eten heeft. Pater Titus vroeg daarom hulp aan zijn broer, die rijst en ander voedsel voor hem en een andere familie gekocht heeft. De andere sponsorkinderen doen het ook goed op school.

Wij willen deze kinderen graag blijven helpen. U kunt uw bijdragen overmaken op het rekeningnummer van de Parochie Heilige Maria: NL22 RABO 0163 3640 52 onder vermelding van ‘’Arme Kinderen Nigeria’’

Wij kunnen niet alle problemen oplossen, maar met onze bijdragen kunnen we deze mensen, en zeker hun kinderen een toekomst geven.

Dank en Zalig Pasen,

Pater Titus

mei schoenen

Wandeling met wandelcoaches

Wandelcoaches Lieke Heerkens, Irene Knuvers en uitvaartverzorgster Lilian Arts-Lommelen verzorgen speciale wandelingen. Hierbij kan je een verhaal delen, op krachten komen en je veerkrachtig voelen. De wereld anders bekijken geeft ruimte in je hoofd. Als je een dierbaar iemand hebt verloren kan een wandeling rust geven. Maar… samen wandelen is vooral ook gezellig. Al wandelend voel je de lente, de veerkracht van de natuur. Je hoeft geen goede conditie of uithoudingsvermogen te hebben: gewoon nieuwsgierig zijn is al voldoende.

We verzamelen bij Hof (stadsboerderij) Eyghentijds en starten met koffie/thee en wat lekkers erbij, daarna gaan we op pad. Na een tocht van ongeveer 45 minuten, komen we daar weer terug.

Datum: dinsdag 16 april 2024 - Tijdstip: 10.00 – 11.45 uur

Adres: Hof Eyghentijds – Lunerkampweg 5, 5245 NB Rosmalen
Kosten: 4 euro inclusief de koffie/thee

Vragen en/of aanmelden bij Lilian - info@artslommelen.nl – 06 53 61 6114.

IMG_0091 (002) catrharina 2

Catharina Academie: cursus Inleiding Systematische Theologie

Gelovig zoeken naar inzicht

‘Gelovig zoeken naar inzicht,’ is het klassieke devies van de christelijke theologie. Christenen geloven in een God, die schept, verlost en voltooit. Maar hoe kan een rationeel mens aan het begin van de 21e eeuw nog geloven? God, Christus, Geest, sacramenten, Bijbel, kerk, openbaring, genade… het zijn de grote woorden van de christelijke traditie waar een wondere wereld van filosofie, theologie, ethiek en spiritualiteit achter schuil gaan.

Aan de hand van het boek "Christelijke theologie - een introductie" van de beroemde Engelse theoloog Alister McGrath (te koop bij de boekhandel) gaan de cursisten op reis door twee millennia christelijk theologisch denken. Cursusleider is cultuurtheoloog Dr. Frank G. Bosman, werkzaam aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Meer informatie vind je op de website van de Catharina Academie.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Alpha 2

Alphacursus

Alpha: voor je belangrijke vragen over het leven of het christelijke geloof
Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Bij Alpha ga je met elkaar in gesprek over de centrale onderwerpen van het christelijk geloof, zoals: ‘Wie is God?’ ‘Wie is Jezus?’ ‘Wat is bidden?’ ‘Waarom is er zoveel lijden in de wereld?’

Een tiental bijeenkomsten voor ieder geloof of zelfs als je niet-gelovig bent
Tijdens een tiental interactieve en gezellige bijeenkomsten mét maaltijd ontdek je samen met anderen wat het christelijke geloof inhoudt. Iedereen mag komen: christenen, moslims, joden boeddhisten… Ook als je gelooft dat er ‘iets’ is of als je atheïst bent, ben je welkom. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Opzet Alpha
Na de maaltijd volgt er een korte inleiding over het onderwerp van de avond. Daarna bespreken we hoe we zelf tegen dit onderwerp aankijken. Er zijn geen ‘goede’ of ‘slechte’ meningen, gevoelens of gedachten. Het gaat om het delen van jouw eigen ervaringen en jezelf openstellen voor de perspectieven van anderen. Kijk hier hoe Simon Alpha beleefd heeft.

Waar en wanneer
De bijeenkomsten vinden op vrijdagavond plaats van 18:30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Kom daarvoor naar het Parochiecentrum, Rodenborchweg 2 in Rosmalen op 8, 15 en 22 maart, op 5, 19 en 26 april, op 24 en 31 mei en op 7, 14 en 21 juni. Zaterdag 18 mei is er de bijeenkomst overdag van 10:00 uur – 16:00 uur.

Aanmelden
Inschrijven kan via nicoleweinberg@parochiemaria.nl. Je mag ook eerst naar de Introductiebijeenkomst op 8 maart (aanvang 19.30 uur) komen en daarna beslissen of je mee gaat doen.

ignatiaans-bidden

Digitale 40-dagenretraite

De steen is weggerold

Dit is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag (14 februari) van start en eindigt op Paaszondag.

Het is de twintigste digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door Rita Loyens: “In ons leven is er geen ruimte meer voor stilte door de overdaad van activiteiten, die daardoor een last kunnen zijn. Het lijkt wel alsof er niets meer is wat vreugde schenkt. Er ligt een steen voor onze deur die belet dat we naar buiten treden, of ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep in ons leeft een verlangen naar eenvoud en rust, maar het is niet gemakkelijk om te weten wat overtollige ballast is en hoe we die dan kunnen afleggen. Mogen we Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast en om kleine rustpuntjes toe te laten.”

Innerlijke voorbereiding op de grote christelijke feesten

Deze 40-dagentijd zullen ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen. De digitale retraites van de jezuïeten tijdens advent en de 40-dagentijd zijn inmiddels een begrip. De retraite helpt velen zich innerlijk voor te bereiden op twee belangrijke christelijke feesten: Kerst en Pasen. Zoals een deelnemer het omschreef: “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en ordende mijn innerlijk leven.”

Wie meedoet krijgt dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het feest van Pasen intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. Deelnemers ontvangen gedurende de periode van 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. Wie zich eerder al inschreef hoeft zich niet opnieuw aan te melden.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

  • "Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De gebedsmails raakten mij dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie."
  • "De mails gaven een goede structuur in de meditatie, het verloop is zeer helder, niet zweverig. Het was een revelatie voor mij dat meditatie realiseerbaar is. Dank u wel voor dit mooie kerstgeschenk!"
  • "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."
  • "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Inspiratie

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen. De website ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Afbeelding: © Gerwin Roffel
IM_6227-Heilige-Lucas-s-Hertogenbosch

Lucasavonden

14 maart: over woede en vergeving

Op donderdag 14 maart is de volgende Lucasavond in het kader van de zeven hoofdzonden en deugden. We laten ons leiden door de woorden van bisschop Robert Barron die sleutels aanreikt tot het versterken van onze relatie met God en onze naasten.

Elke twee weken wordt een Lucasavond gewijd aan een inspirerende video (Nederlands ondertiteld) van bisschop Robert Barron, en in de tussenliggende weken ontmoeten we elkaar op dinsdagavond voor de gebedsgroep. Laat deze gelegenheden niet aan je voorbijgaan, want ze beloven niet alleen verdieping van ons geloof, maar ook een kans om samen te groeien en te bloeien in gemeenschap.

Laten we samen op reis gaan, onze harten openen voor inspiratie en onze banden met God en elkaar versterken. We kijken ernaar uit om jullie allemaal te verwelkomen op deze bijzondere Lucasavonden!

De avonden beginnen met een Eucharistieviering om 19.00 uur, gevolgd door stil gebed. Om 20.00 uur komen we bij elkaar voor ontmoeting, video en gespreksgroepen. Je kunt ook aansluiten om 20.00 uur als de viering van 19.00 uur niet haalbaar is.

Voor elke avond is ook voorbereidend (lees)materiaal beschikbaar. Stuur een e-mail naar lucas@parochiemaria.nl of een WhatsApp naar Henk Cruts (06 38 48 65 37) als je het leesmateriaal vooraf wilt ontvangen.

kapelaan gideon van meeteren 2

Afscheid kapelaan Gideon van Meeteren

Van harte uitgenodigd om het afscheid van kapelaan Gideon van Meeteren mee te vieren op zondag 28 januari 2024 om 9.30 uur in de Lambertuskerk. Die zondag zal de viering van 11.00 uur in de Laurentiuskerk vervallen om wie dat wil de gelegenheid te geven naar het afscheid van kapelaan Gideon te gaan.