Pastoraal team

Het pastoraal team staat onder leiding van pastoor Paul Janssen, die op 1 juli officieel aangetreden is. Op dit moment hebben naast de pastoor, vier priesters, een diaken en een pastoraal werker een aanstelling binnen de parochie.

De priesters concentreren hun pastorale werk rondom één of enkele kerken binnen de parochie. Voor kapelaan Pater Titus zijn dat Anna-West, Anna-Hintham en de Lucaskerk. Voor kapelaan Gideon van Meeteren zijn dat de twee kerken in Rosmalen (Lambertus en Laurentius). Pastor Ad van Wezel is pastor voor de Willibrordkerk in Maaspoort en pastor Piet de Jong is pastor voor de Landelinuskerk in Empel. Diaken René van Weerd gaat zich richten op diaconie. Johanneke Bosman is vanaf 1 juli de nieuwe pastoraal werker van onze parochie.

tel: via secretariaat: 073-5212215 of rechtstreeks: 06-21957940
pastoor@parochiemaria.nl

tel via secretariaat: 073-5212215
patertitus@parochiemaria.nl

 

tel via secretariaat: 073-5212215
diaken@parochiemaria.nl

Johanneke Bosman

pastoraal werker

tel via secretariaat: 073-5212215
pastoraalwerker@parochiemaria.nl

tel via secretariaat: 073-5212215
kapelaan@parochiemaria.nl

tel via secretariaat: 073-6426303
pastor.avwezel@home.nl

tel secretariaat: 073-6894716
pamdejong@home.nl