Pastoraal team

Het pastoraal team staat -in afwachting van de definitieve benoeming van een pastoor- onder leiding van een administrator, namelijk vicaris-generaal Theo Lamers. Naast Theo Lamers hebben vier priesters en twee pastoraal werkers een aanstelling binnen de parochie.

De priesters concentreren hun pastorale werk rondom één of enkele kerken binnen de parochie. Voor kapelaan Pater Titus zijn dat Anna-West, Anna-Hintham en Lucas. Voor kapelaan Gideon van Meeteren zijn dat de twee kerken in Rosmalen (Lambertus en Laurentius). Pastor Ad van Wezel is pastor voor de Willibrordkerk in Maaspoort en pastor Piet de Jong is pastor voor de Landelinuskerk in Empel. Diaken René van Weerd gaat zich met name richten op diaconie en zal daarbij een aantal taken van Embregt Wever overnemen, die een nieuwe weg is ingeslagen.

Naast deze priesters en pastorale werkers met een aanstelling kan de parochie een beroep doen op een aantal emeriti: priesters en diakens.

Theo Lamers

administrator

tel: 073-5232020
tlamers@bisdomdenbosch.nl

tel via secretariaat: 073-5212215
patertitus@parochiemaria.nl

 

tel via secretariaat: 073-5212215
diaken@parochiemaria.nl

tel via secretariaat: 073-5212215
kapelaan@parochiemaria.nl

tel via secretariaat: 073-6426303
pastor.avwezel@home.nl

tel secretariaat: 073-6894716
pamdejong@home.nl