Pastoraal team

Het pastoraal team wordt gevormd door pastoor Paul Janssen, pater Titus Ikyomke, pastor Ad van Wezel (Willibrordkerk, Maaspoort), pastor Piet de Jong (Landelinuskerk, Empel), diaken René de Weerd (aandachtsveld vooral diaconie) en pastoraal werker Johanneke Bosman (aandachtsveld vooral catechese, vorming en parochieopbouw).

tel: via secretariaat: 073-5212215 of rechtstreeks: 06-21957940
pastoor@parochiemaria.nl

tel via secretariaat: 073-5212215
patertitus@parochiemaria.nl

 

tel via secretariaat: 073-5212215
diaken@parochiemaria.nl

Johanneke Bosman

pastoraal werker

tel via secretariaat: 073-5212215
pastoraalwerker@parochiemaria.nl

tel via secretariaat: 073-6426303
pastor.avwezel@home.nl

tel secretariaat: 073-6894716
pamdejong@home.nl