Pastoraal team

Het pastoraal team staat tot 1 januari onder leiding van een administrator, namelijk vicaris-generaal Theo Lamers. Vanaf 1 januari zal pastoor Paul Janssen zijn taak overnemen. Media 2022 wordt hij geïntalleerd als de nieuwe pastoor van onze parochie. Op dit moment hebben naast Theo Lamers vier priesters en een diaken een aanstelling binnen de parochie.

De priesters concentreren hun pastorale werk rondom één of enkele kerken binnen de parochie. Voor kapelaan Pater Titus zijn dat Anna-West, Anna-Hintham en de Lucaskerk. Voor kapelaan Gideon van Meeteren zijn dat de twee kerken in Rosmalen (Lambertus en Laurentius). Pastor Ad van Wezel is pastor voor de Willibrordkerk in Maaspoort en pastor Piet de Jong is pastor voor de Landelinuskerk in Empel. Diaken René van Weerd gaat zich richten op diaconie.

Naast deze priesters en pastorale werkers met een aanstelling kan de parochie een beroep doen op een aantal emeriti: priesters en diaken.

Paul Janssen

waarnemend pastoor

tel via secretariaat: 073-5212215
pastoor@parochiemaria.nl

tel via secretariaat: 073-5212215
patertitus@parochiemaria.nl

 

tel via secretariaat: 073-5212215
diaken@parochiemaria.nl

tel via secretariaat: 073-5212215
kapelaan@parochiemaria.nl

tel via secretariaat: 073-6426303
pastor.avwezel@home.nl

tel secretariaat: 073-6894716
pamdejong@home.nl