Periodieke gift

Schenken met belastingvoordeel

De zorg voor elkaar, het in de praktijk brengen van christelijke normen en waarden en ons geloof vieren: Dat is iets dat we al eeuwen doen en willen blijven doen. Daarom steunen mensen de kerk met een gift. Met een periodieke gift is er zelfs méér opbrengst voor het goede werk, zonder dat het u meer kost.

Met een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag. Uw jaarlijkse schenkingen zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld van hoe geven met belastingvoordeel werkt:

  • Stel: u wilt jaarlijks een gift doen van 100 euro.
  • Met een periodieke gift schenkt u 159 euro (!) zonder dat het u meer kost. Want deze gift van €159 is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, de Belastingdienst betaalt tot 37 procent mee.
  • Per saldo kost het u 100 euro, terwijl u 159 euro bijdraagt aan uw kerkgemeenschap! Dat is slim geven.

Een periodieke gift moet altijd worden vastgelegd in een overeenkomst van minimaal 5 jaar. Dit kan snel en eenvoudig via het formulier hieronder!

overeenkomst periodieke gift downloaden

Wilt u ook slim geven?

Download & print de overeenkomst, vul in (voor zover mogelijk), onderteken en stuur in tweevoud op naar/ geef af bij de Parochie H. Maria. Het adres is Rodenborchweg 2, 5241 VM Rosmalen. Daarna ontvangt u één getekend exemplaar retour voor uw eigen administratie. Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met kerkbijdrage@parochiemaria.nl of met Jeannet van de Wassenberg 06-33 955 381.

De Parochie Heilige Maria in Rosmalen is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen over uw schenking. Daarmee is uw gift aan de parochie voor 100% inzetbaar voor ons goede werk. Het ANBI Nummer van de parochie H. Maria is: 823307591.
De Parochie Heilige Maria verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).