Periodieke gift

Donaties aan de Mariaparochie (ook misintenties) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat de parochie door de belastingdienst is erkend als een ANBI-instelling. Daarbij gelden echter wel drempelbedragen. Alleen het totaal van de donaties aan alle ANBI's dat hoger is dan 1% van uw inkomen is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bovendien geldt er een maximum van 11% van uw inkomen.

Het ANBI Nummer van de parochie H. Maria is: 823307591.

Een periodieke gift is echter volledig fiscaal aftrekbaar. U kunt dus een flink bedrag van de belastingdienst terug ontvangen, afhankelijk van het belastingtarief waaronder uw inkomen valt. De belangrijkste voorwaarde is dat u met de parochie een contract sluit voor een donatie van een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar. Het afgesproken bedrag mag in termijnen in de loop van dat jaar worden overgemaakt.

Wilt u gebruikmaken van dit belastingvoordeel dan kunt u onderstaand formulier downloaden, invullen (voor zover mogelijk), ondertekenen en in tweevoud opsturen naar de Parochie H. Maria. Het adres is Rodenborchweg 2, 5241 VM Rosmalen. Daarna ontvangt u één getekend exemplaar retour voor uw eigen administratie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kerkbijdrage@parochiemaria.nl of via Jeannet van de Wassenberg 06-33 955 381.

overeenkomst periodieke gift downloaden

Facebook

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.