IM_6421-Sint-Laurentius-s-Hertogenbosch_

Vervolgbijeenkomsten samenvoegingsproces

9 april Laurentiuskerk - 11 april Lambertuskerk

Op dinsdag 9 april om 19.30 uur in de Laurentius en op donderdag 11 april om 19.30 uur in de Lambertus zijn bijeenkomsten gepland, met name voor de kerkgangers van beide kerken. Maar iedereen is welkom.

Dan wordt de vooruitgang van het samengaan van de geloofsgemeenschappen rond de Laurentius en de Lambertus besproken. Op die avonden kunnen de zorgen en dromen voor de toekomst van de gemeenschappen worden gedeeld.

Deze bijeenkomsten passen in een periode van veelvoudig en positief overleg met vele werkgroepen rondom het samengaan van de geloofsgemeenschappen van de Laurentius en de Lambertus. De kerkgangers zijn daarbij natuurlijk de grootste groep.

Welkom

Voel je welkom bij de bijeenkomsten op 9 of 11 april! Jouw mening en visie als betrokken parochiaan zijn belangrijk voor ons en tellen mee. Iedereen mag zich gehoord en welkom blijven voelen in de Laurentius en Lambertus.

In de besprekingen over het samengaan is er vooral één punt van zorg. Dat is het verschil in ruimte. We hebben een architect en een interieurarchitect gevraagd om hier eens over na te denken. Die heeft een interessant voorstel voor aanpassing van met name het priesterkoor in de Lambertuskerk, waardoor er veel ruimte ontstaat. Dat zullen zij op beide avonden presenteren. Wij horen dan graag wat u daarvan vindt. Dus: welkom op 9 of 11 april!

IMG_0091 (002) catrharina 2

Catharina Academie start deze maand

Er zijn al heel wat aanmeldingen voor de eerste cursus van de Catharina Academie. Maar er zijn nog enkele plekken. Als je wilt meedoen, meld je snel aan!

Iedereen die zich interesseert voor de Kerk van de toekomst en zich op zijn of haar eigen manier wil inzetten voor die Kerk is van harte welkom zich in te schrijven voor theologisch inhoudelijke of pastoraal praktische vorming bij de nieuwe Catharina Academie, een initiatief van de parochie Maria.

Naast persoonlijke groei door studie en scholing wil de Catharina Academie betrokken mensen van binnen en buiten de parochiegrenzen enthousiasmeren om hun kennis en talenten te delen met de gemeenschap waarin zijn staan.

Inleiding op de bijbel

De eerste cursus wordt gegeven door prof. dr. Archibald van Wieringen. Hij verzorgt in negen bijeenkomsten een boeiende inleiding op de bijbel. Andere cursussen zijn in voorbereiding.

Informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Catharina Academie.

kapelaan gideon van meeteren 2

Kapelaan Gideon van Meeteren aanvaardt nieuwe benoeming

Belangrijk nieuws over samenstelling pastoraal team

De bisschop heeft kapelaan Gideon van Meeteren gevraagd voor een nieuwe benoeming. Hij heeft over zijn nieuwe benoeming zorgvuldig nagedacht en uiteindelijk ‘ja’ gezegd tegen de bisschop.

Per 1 februari 2024 verlaat kapelaan Gideon van Meeteren onze Mariaparochie in Rosmalen/'s-Hertogenbosch en wordt hij kapelaan van de parochie H. Nicasius in Geldrop.

Volgens de geldende diocesane sabbatregeling kan een priester in de maand tussen twee benoemingen gebruik maken van de regeling. Die mogelijkheid is hem aangeboden en kapelaan Van Meeteren gaat dit doen. Het betekent dat hij in de maand januari afwezig is.

Afscheid

Op zondag 28 januari 2024 zal kapelaan Gideon afscheid nemen tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur in de Sint-Lambertuskerk.

De benoeming van kapelaan Gideon van Meeteren gaat in op 1 februari 2024 en we wensen hem nu al alle goeds voor zijn pastorale werkzaamheden ten behoeve van de parochianen in Geldrop.

 

 

IMG_6251

Laatste viering in Annakerk West

Uitnodiging

De Annakerk sluit,
Maar ons geloof gaat door.

Wij nodigen u uit voor de allerlaatste eucharistieviering in onze Annakerk West op:

zondag 5 november om 9.30 uur

Na de viering is er gelegenheid herinneringen op te halen en het afscheid te delen met elkaar.

Wij zorgen voor koffie/thee met iets lekkers erbij om het leed te verzachten.

Verder vieren

Wij vieren verder op de 1e en de 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de Evertsenstraat 1, 5224 HN ’s-Hertogenbosch, een plek om elkaar te blijven ontmoeten.

Pastoor Paul Janssen
Secretariaat Annakerk
Tel. 073-6217014

IMG_6268

Annakerk West nog tot en met 5 november open

De komende maanden is er elke zondag om 9.30 uur nog de vertrouwde viering in de Annakerk West. Op zondag 5 november 2023 zullen we hier voor het laatst vieren. We hopen met deze slotviering een uitroepteken te zetten op 50 jaar Annakerk. We zullen terugkijken en ook benoemen wat waardevol is en toekomst verdient. Na die viering nemen we ruim de tijd om de pijn te delen, herinneringen op te halen en toch ook van gedachten te wisselen hoe we als parochie present kunnen blijven in de 's-Hertogenbosch West.

Nu al hebben we afgesproken dat we blijven vieren. De Nieuw-Apostolische Kerk aan de Evertsenstraat heet ons hartelijke welkom en geeft ons alle ruimte om op vrijdagochtend om 10.00 uur samen te vieren en elkaar na afloop te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Om alvast te wennen starten we op vrijdag 15 september om 10.00 uur daar onze 1e viering (3e vrijdag van de maand).

Seniorenbus

De Nieuw-Apostolische Kerk ligt aan de andere kant van de wijk en is niet voor iedereen gemakkelijk te bereiken. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat er vervoersproblemen ontstaan. Met iemand meerijden is een mogelijkheid. Maar we kunnen ook de Seniorenbus vragen om te rijden. Heeft u hier interesse in, dan kunt u zich aanmelden op het secretariaat. Later in het jaar contact nemen wij dan met u contact op onder welke voorwaarden u hier gebruik van kunt gaan maken.

Anna's Repair

Anna’s Repair is een geweldig initiatief en - hoewel het officieel onder de activiteiten van Farent valt - een visitekaartje voor de parochie. Inmiddels is duidelijk dat Anna's Repair doorgaat. Vanaf vrijdag 1 september verhuist Anna's Repair al naar de Nieuw-Apostolische Kerk. Elke 1e vrijdag van de maand kunt u daar van 13.00 tot 16.00 uur terecht voor kleine reparaties aan kleding en huishoudelijke apparaten én voor gezelligheid.

50 jaar koor SOL

In januari bestond koor SOL 50 jaar. Dat wordt gevierd op zondag 9 juli met een feestelijke jubileumviering. Wat zou het fijn zijn voor hen, als de kerk dan vol zit. Dus noteer alvast in uw agenda: zondag 9 juli, 9.30 uur: jubileumviering SOL.

BC_CL_Exterieur_Lucaskerk

Informatiebijeenkomst Lucaskerk

In de Lucaskerk was op zondag 21 mei 2023 om 12.30 uur een informatiebijeenkomst waarin de toekomst van de parochie Maria en de Lucaskerk is besproken.

Het bestuur van de Parochie Maria heeft in een informatiebijeenkomst de gemeenschap rond de Lucaskerk bijgepraat over de toekomst van de parochie en specifiek de Lucaskerk. Dit was inmiddels de derde informatiebijeenkomst. De reacties op de bijeenkomst van 6 april leidden ertoe dat op 8 september een onderzoek aangekondigd werd naar mogelijk behoud van de Lucaskerk naast de Sint Cathrien. De resultaten zijn inmiddels bekend.

Het gaat om een onderzoek door “Built by De Wildt” naar gedeeld gebruik van het gebouw. Zij keken naar mogelijkheden om de kerkruimte voor de parochie te behouden, een deel in te richten als gezondheidscentrum en een ander deel als gemeenschapshuis. Op zich een aantrekkelijke combinatie van activiteiten. Bouwtechnisch waren er geen bezwaren, maar het financiële risico bleek – voor het parochiebestuur en ook voor het bisdom - te groot. De benodigde investering voor dit plan zou zich op de lange termijn niet terugbetalen. “Dat is een bittere pil, voor het bestuur en ook voor de gemeenschap, ” zegt pastoor Janssen. Het blijkt hiermee niet mogelijk om de Lucaskerk naast de Sint Cathrien open te houden. Met de sluiting en verkoop van de Lucaskerk, naast de onttrekking aan de eredienst van de Annakerk West en de Annakerk Hintham en in een later stadium mogelijk ook de Willibrordkerk, zal de volledige Bossche gemeenschap van de Parochie Maria op den duur onderdak krijgen in de Sint Cathrien. Voor de Sint Cathrien wordt gekozen vanwege de ruimte die het gebouw, samen met pastorie en patronaatszaal biedt aan een veelheid van activiteiten. Het is ook de kerk met – naast de Sint Jan – de meeste uitstraling. Inmiddels groeit daar voorzichtig al een enthousiaste, betrokken gemeenschap.

Aan de Rosmalense kant van de parochie is een start gemaakt met een serie overleggen van diverse groepen met de intentie dat de gemeenschappen rond de Laurentiuskerk en de Lambertuskerk samen een plek vinden in de Lambertuskerk. De kerk van Empel kan, gezien de vitaliteit van de gemeenschap en de gezonde financiële basis, nog lange tijd open blijven.

In het beleidsplan “Maria gaat de stad in” zet de parochie Maria in op minder kerken, maar meer presentie in de stad. Speerpunten zijn: “Maria bidt met ons”: een veelzijdig aanbod van vieringen in de overgebleven kerken, maar ook op locatie in bv. buurtkamers; “Maria gaat naar school”: een veelzijdig aanbod voor jong en oud voor verdieping en toerusting, om de rijkdom van het christelijke geloof opnieuw te leren kennen; “Maria gaat naar buiten”: actief en zichtbaar in de samenleving.

“De stappen die we nu zetten en de beslissingen die we nemen zijn ingewikkeld en moeilijk,” zegt pastoor Janssen, “maar ze bieden ook en vooral ruimte om nu echt te gaan bouwen aan de parochie van de toekomst, vanuit de missionaire gedachte die ook in de Lucaskerk al een hele tijd leeft: erop uit trekken, vertrouwde zaken loslaten en fris en vrij ons oeroude geloof opnieuw ontdekken en eigentijds vertalen. Ik vind dat een mooie en bijzondere uitdaging, waarvoor ik iedereen uitnodig om mee te denken en te doen!”

IMG_6403

Toekomst Laurentiuskerk

Het is alweer een tijdje geleden dat wij u hebben geïnformeerd over het samengaan van de gemeenschappen van Laurentius en Lambertus en het sluiten van de Laurentiuskerk. Maar we zitten niet stil.

De gemeenschappen

Op 1 maart 2023 hebben enkele mensen van de contactgroep en het bestuur gesproken met Ans Buys, oud-rector van het Sint-Janslyceum met een ruimte bestuurlijke ervaring. Zij zal ons als procesbegeleider begeleiden bij het toegroeien van de gemeenschappen naar elkaar. We gaan hier snel mee aan de slag.

Het gebouw

Ondertussen wordt er aan alle kanten nagedacht over de toekomst van het kerkgebouw. Bekeken is of het een gemeentelijk monument kon worden. Dat is echter afgewezen. Het parochiebestuur gelooft ook dat deze plek meer perspectief heeft voor maatschappelijke functies als er nieuwbouw komt, met respect voor de sfeer en uitstraling van dit gebouw.

Het parochiebestuur vindt het belangrijk dat op de locatie van de Laurentiuskerk een goede nieuwe bestemming wordt gerealiseerd. Daarom heeft het bestuur een intentieovereenkomst gesloten met Woonstichting JOOST en SMT Bouw & Vastgoed ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van een nieuw woongebouw met ongeveer 30 appartementen in combinatie met een gedeeltelijke maatschappelijke (wijk)functie op de begane grond.

SMT Bouw & Vastgoed is als ontwikkelaar en bouwer vroegtijdig betrokken vanwege haar expertise in het ontwikkelen en bouwen van duurzame en flexibele huisvesting. Woonstichting JOOST is vroegtijdig betrokken vanwege haar ambitie om te investeren in sociale huurwoningen alsook in de maatschappelijke ruimte als bijdrage aan de wijk.

Partijen werken nu samen een visie uit en hopen snel in overleg te gaan met de gemeente ‘s-Hertogenbosch over de haalbaarheid om vervolgens ook de buurt en de parochie te kunnen informeren.

0 IMG_5698

Onderhoud begraafplaats Hintham

Begraafplaats Annakerk Hintham wordt nog mooier

In de week van 23 januari 2023 zal Wegenbouwbedrijf Roy Verstegen grondwerk verrichten aan diverse paden op het kerkhof van de Annakerk in Hintham. Bezoek aan het kerkhof is in die week mogelijk, maar houd u rekening met enige hinder.

Dit grondwerk is nodig om de paden te kunnen asfalteren. Het asfalteren zal door het wegenbouwbedrijf worden uitgevoerd in de week van 27 februari 2023.

LAM 2e kerstdag 3

Onderweg - Kerst- en Nieuwjaars wens bestuur en pastorale team

Maria en Jozef
onderweg
in verwachting naar Betlehem,
op de vlucht met hun kind naar Egypte,
en later naar Nazareth om zich te vestigen.

Zo gaat ook ons leven.
Wij zijn altijd onderweg,
jong en levenslustig,
behoedzaam stappend,
voorzichtig schuifelend
of ondersteund
naarmate we ouder worden,
meer kwetsbaar,
maar toch onderweg.

Zo vieren wij Kerstmis,
geraakt, ontroerd door
een kind dat onze weg kruist,
ons toelacht, een handje uitsteekt,
volop leven en bemoediging.
Dat wensen wij U toe!

Zalig Kerstmis
en een gezegend nieuw jaar!

het bestuur en pastorale team
van de parochie Heilige Maria

Join us

Adventscollecte voor Jongeren - 11 december

Collecte voor Join Us Den Bosch

Vaak denken we als we het woord ‘eenzaamheid’ horen aan ouderen. Door Corona hebben we echter ontdekt dat er naast een fysieke pandemie ook een geestelijke pandemie door Nederland woedt, die alle generaties treft: eenzaamheid. Eerst dachten we dat het door de maatregelen voor Corona kwam, maar nu beginnen we langzamerhand de diepere oorzaken te onderkennen. Eenzaamheid is een serieus te nemen probleem, dat vragen stelt aan het functioneren van onze samenleving.

Je zou geen eenzaamheid onder jongeren verwachten. Ze zijn immers zeer actief op social media. Ze staan aan het begin van hun leven: geen verantwoordelijkheden, geen zorgen. Toch is de werkelijkheid anders. Misschien klopt ons beeld van ‘de jongeren’ niet. Of weigeren we de eenzaamheid bij hen te onderkennen.

In 2018 – dus voor de Coronapandemie – werd de Stichting Join Us opgericht. Zij stelt zich ten doel om de eenzaamheid onder jongeren te verzachten. Daarvoor zijn er in het hele land ontmoetingsplekken voor eenzame jongeren in het leven geroepen, waar je gewoon binnen kunt lopen, kunt chillen, spelletjes spelen, of gewoon even buurten. Of als het nodig is een serieus gesprek met de begeleider(s) voeren. Het gaat er om weer vertrouwen in jezelf te krijgen, in de ander, in de toekomst en het leven. Er zijn drie van deze plekken in Den Bosch en omgeving.

Twee weken geleden mocht ik op bezoek komen bij zo’n avond. Niet allen ik werd met open armen ontvangen, maar ook een nieuwkomer. Het was mooi om te zien hoe de jongelui oog en oor voor elkaar hebben, en hoe ze als lotgenoot een hechte gemeenschap proberen te vormen. Mooi, hartverwarmend, en hoopgevend. Behalve dan het feit dat ik verloor bij de spelletjes…

Wat kunnen we voor jullie betekenen, vroeg ik Maik van Zutphen, de coördinator van Join Us Den Bosch. Hij gaf heel concrete doelen aan: “Een kampweekend met meerdere groepen van Join Us; spelmateriaal om de avonden gezelligheid te geven; een Kerstactiviteit en een terugkomdag voor deelnemers en uitstromers.”

Komende zondag, 11 december, zal er in de Mariaparochie een collecte worden gehouden voor Join Us. U kunt meewerken aan dit mooie en goed initiatief. Wij kunnen laten zien dat de Kerk in de samenleving staat, en opkomt voor de mensen die het moeilijk hebben. Geef, en geef gul. Zoals de Beieren zo mooi zeggen: Gott’s vergelt!

Diaken René de Weerd