IMG_0091 (002) catrharina 2

Catharina Academie gaat in januari van start

Iedereen die zich interesseert voor de Kerk van de toekomst en zich op zijn of haar eigen manier wil inzetten voor die Kerk is van harte welkom zich in te schrijven voor theologisch inhoudelijke of pastoraal praktische vorming bij de nieuwe Catharina Academie, een initiatief van de parochie Maria.

Naast persoonlijke groei door studie en scholing wil de Catharina Academie betrokken mensen van binnen en buiten de parochiegrenzen enthousiasmeren om hun kennis en talenten te delen met de gemeenschap waarin zijn staan.

Inleiding op de bijbel

De eerste cursus wordt gegeven door prof. dr. Archibald van Wieringen. Hij verzorgt in negen bijeenkomsten een boeiende inleiding op de bijbel. Andere cursussen zijn in voorbereiding.

Informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Catharina Academie.

IMG_6251

Laatste viering in Annakerk West

Uitnodiging

De Annakerk sluit,
Maar ons geloof gaat door.

Wij nodigen u uit voor de allerlaatste eucharistieviering in onze Annakerk West op:

zondag 5 november om 9.30 uur

Na de viering is er gelegenheid herinneringen op te halen en het afscheid te delen met elkaar.

Wij zorgen voor koffie/thee met iets lekkers erbij om het leed te verzachten.

Verder vieren

Wij vieren verder op de 1e en de 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de Evertsenstraat 1, 5224 HN ’s-Hertogenbosch, een plek om elkaar te blijven ontmoeten.

Pastoor Paul Janssen
Secretariaat Annakerk
Tel. 073-6217014

IMG_6268

Annakerk West nog tot en met 5 november open

De komende maanden is er elke zondag om 9.30 uur nog de vertrouwde viering in de Annakerk West. Op zondag 5 november 2023 zullen we hier voor het laatst vieren. We hopen met deze slotviering een uitroepteken te zetten op 50 jaar Annakerk. We zullen terugkijken en ook benoemen wat waardevol is en toekomst verdient. Na die viering nemen we ruim de tijd om de pijn te delen, herinneringen op te halen en toch ook van gedachten te wisselen hoe we als parochie present kunnen blijven in de 's-Hertogenbosch West.

Nu al hebben we afgesproken dat we blijven vieren. De Nieuw-Apostolische Kerk aan de Evertsenstraat heet ons hartelijke welkom en geeft ons alle ruimte om op vrijdagochtend om 10.00 uur samen te vieren en elkaar na afloop te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Om alvast te wennen starten we op vrijdag 15 september om 10.00 uur daar onze 1e viering (3e vrijdag van de maand).

Seniorenbus

De Nieuw-Apostolische Kerk ligt aan de andere kant van de wijk en is niet voor iedereen gemakkelijk te bereiken. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat er vervoersproblemen ontstaan. Met iemand meerijden is een mogelijkheid. Maar we kunnen ook de Seniorenbus vragen om te rijden. Heeft u hier interesse in, dan kunt u zich aanmelden op het secretariaat. Later in het jaar contact nemen wij dan met u contact op onder welke voorwaarden u hier gebruik van kunt gaan maken.

Anna's Repair

Anna’s Repair is een geweldig initiatief en - hoewel het officieel onder de activiteiten van Farent valt - een visitekaartje voor de parochie. Inmiddels is duidelijk dat Anna's Repair doorgaat. Vanaf vrijdag 1 september verhuist Anna's Repair al naar de Nieuw-Apostolische Kerk. Elke 1e vrijdag van de maand kunt u daar van 13.00 tot 16.00 uur terecht voor kleine reparaties aan kleding en huishoudelijke apparaten én voor gezelligheid.

50 jaar koor SOL

In januari bestond koor SOL 50 jaar. Dat wordt gevierd op zondag 9 juli met een feestelijke jubileumviering. Wat zou het fijn zijn voor hen, als de kerk dan vol zit. Dus noteer alvast in uw agenda: zondag 9 juli, 9.30 uur: jubileumviering SOL.

BC_CL_Exterieur_Lucaskerk

Informatiebijeenkomst Lucaskerk

In de Lucaskerk was op zondag 21 mei 2023 om 12.30 uur een informatiebijeenkomst waarin de toekomst van de parochie Maria en de Lucaskerk is besproken.

Het bestuur van de Parochie Maria heeft in een informatiebijeenkomst de gemeenschap rond de Lucaskerk bijgepraat over de toekomst van de parochie en specifiek de Lucaskerk. Dit was inmiddels de derde informatiebijeenkomst. De reacties op de bijeenkomst van 6 april leidden ertoe dat op 8 september een onderzoek aangekondigd werd naar mogelijk behoud van de Lucaskerk naast de Sint Cathrien. De resultaten zijn inmiddels bekend.

Het gaat om een onderzoek door “Built by De Wildt” naar gedeeld gebruik van het gebouw. Zij keken naar mogelijkheden om de kerkruimte voor de parochie te behouden, een deel in te richten als gezondheidscentrum en een ander deel als gemeenschapshuis. Op zich een aantrekkelijke combinatie van activiteiten. Bouwtechnisch waren er geen bezwaren, maar het financiële risico bleek – voor het parochiebestuur en ook voor het bisdom - te groot. De benodigde investering voor dit plan zou zich op de lange termijn niet terugbetalen. “Dat is een bittere pil, voor het bestuur en ook voor de gemeenschap, ” zegt pastoor Janssen. Het blijkt hiermee niet mogelijk om de Lucaskerk naast de Sint Cathrien open te houden. Met de sluiting en verkoop van de Lucaskerk, naast de onttrekking aan de eredienst van de Annakerk West en de Annakerk Hintham en in een later stadium mogelijk ook de Willibrordkerk, zal de volledige Bossche gemeenschap van de Parochie Maria op den duur onderdak krijgen in de Sint Cathrien. Voor de Sint Cathrien wordt gekozen vanwege de ruimte die het gebouw, samen met pastorie en patronaatszaal biedt aan een veelheid van activiteiten. Het is ook de kerk met – naast de Sint Jan – de meeste uitstraling. Inmiddels groeit daar voorzichtig al een enthousiaste, betrokken gemeenschap.

Aan de Rosmalense kant van de parochie is een start gemaakt met een serie overleggen van diverse groepen met de intentie dat de gemeenschappen rond de Laurentiuskerk en de Lambertuskerk samen een plek vinden in de Lambertuskerk. De kerk van Empel kan, gezien de vitaliteit van de gemeenschap en de gezonde financiële basis, nog lange tijd open blijven.

In het beleidsplan “Maria gaat de stad in” zet de parochie Maria in op minder kerken, maar meer presentie in de stad. Speerpunten zijn: “Maria bidt met ons”: een veelzijdig aanbod van vieringen in de overgebleven kerken, maar ook op locatie in bv. buurtkamers; “Maria gaat naar school”: een veelzijdig aanbod voor jong en oud voor verdieping en toerusting, om de rijkdom van het christelijke geloof opnieuw te leren kennen; “Maria gaat naar buiten”: actief en zichtbaar in de samenleving.

“De stappen die we nu zetten en de beslissingen die we nemen zijn ingewikkeld en moeilijk,” zegt pastoor Janssen, “maar ze bieden ook en vooral ruimte om nu echt te gaan bouwen aan de parochie van de toekomst, vanuit de missionaire gedachte die ook in de Lucaskerk al een hele tijd leeft: erop uit trekken, vertrouwde zaken loslaten en fris en vrij ons oeroude geloof opnieuw ontdekken en eigentijds vertalen. Ik vind dat een mooie en bijzondere uitdaging, waarvoor ik iedereen uitnodig om mee te denken en te doen!”

a IMG_6089

Een Goede Week - drie dagen Pasen vieren

Het belangrijkste feest van het jaar is niet Kerstmis, maar Pasen. Zondag 9 april is het zover. Pasen is zelfs zó belangrijk dat de Kerk er een driedaagse, een ‘triduüm’ van gemaakt heeft. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op Stille Zaterdag zijn eigenlijk één grote viering met ups en downs. Genoeg reden om alle drie de dagen een van onze kerken te bezoeken. Er is een royaal aanbod aan vieringen, elk met een rijke symboliek en indringende verhalen, gebeden en gezangen. Elke dag heeft zijn eigen kleur, letterlijk en figuurlijk:

Witte Donderdag

Het Paastriduüm begint op de avond van Witte Donderdag. Wit is een verwijzing naar de witte kleur van de kazuifels van de voorgangers, maar ook naar de viering van de eucharistie. Dat wij in onze parochies de mis vieren, heeft direct te maken met Jezus, die op de avond van zijn arrestatie met zijn vrienden samen was, brood nam, God dankte, het brak en ronddeelde en zei: “Dit is mijn Lichaam”. Zo liet hij ook de wijn rondgaan, terwijl Hij zei: “Dit is mijn Bloed”. Lichaam en Bloed, vlees en bloed, Jezus geeft zich helemaal. En Hij zegt ook nog: “Blijf dit doen om mij te gedenken”. Die oproep om brood te blijven delen, het leven, lief en leed met elkaar te blijven delen, staat aan de wieg van onze eucharistieviering. Het is trouwens bijzonder dat we op Witte Donderdag in het evangelie niet horen over brood en wijn, maar over de voetwassing die aan het Laatste Avondmaal vooraf gaat. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Hij is niet de leider, de koning die ze graag zouden willen, Hij is gekomen om te dienen. Ook hiervoor gelden die woorden: Blijf dit doen!

Goede Vrijdag

Op het einde van de Witte Donderdagviering merk je dat we al op de vooravond van Goede Vrijdag zijn. De ciborie met de hosties wordt weggedragen naar een rustaltaar, de kaarsen gedoofd, het altaar ontbloot. In een kale kerk gaan we de stilte in. Op Goede Vrijdag zijn er twee soorten vieringen: de kruisweg, waarbij we langs de veertien staties lopen van Jezus’ weg met het kruis. En ’s avonds is er op enkele plaatsen een eenvoudige viering, waarin het Lijdensverhaal zoals de evangelist Johannes dat heeft opgetekend gelezen wordt. Daarna kan iedereen het kruis vereren, met bloemen of licht. En tenslotte is er de grote voorbede, waarin voor kerk en wereld wordt gebeden. Wat opvalt: de viering begint niet met een kruisteken en eindigt niet met de zegen (zoals ook de Witte Donderdagviering niet eindigt met een zegen: de vieringen lopen in elkaar over. Zoals gezegd: het is één viering.

Stille Zaterdag

Zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat er dan niets gebeurt in de kerk: ‘wegens omstandigheden gesloten’. We wachten op Pasen. Dat wachten krijgt concreet gestalte in de Paaswake, waarin we de tijd nemen om te waken, terwijl we een aantal lezingen uit de Bijbel lezen: o.a. over de schepping, de uittocht uit Egypte en natuurlijk het Paasevangelie over Jezus’ opstanding uit de dood. Aan het vuur dat we ophalen bij het Vuur aan de Parade ontsteken we de Paaskaarsen. Dat licht gaat als een lopend vuurtje de kerk door. Iedereen krijgt een kaarsje. Er wordt ook water gezegend. We denken terug aan onze doop. In sommige kerken worden de mensen besprenkeld met water, op andere plaatsen wordt iedereen uitgenodigd om naar voren te komen en een kruisteken te maken met water. En natuurlijk vieren we de eucharistie en ontvangen de communie. Wat een feest!

pastoor Paul Janssen

IMG_6403

Toekomst Laurentiuskerk

Het is alweer een tijdje geleden dat wij u hebben geïnformeerd over het samengaan van de gemeenschappen van Laurentius en Lambertus en het sluiten van de Laurentiuskerk. Maar we zitten niet stil.

De gemeenschappen

Op 1 maart 2023 hebben enkele mensen van de contactgroep en het bestuur gesproken met Ans Buys, oud-rector van het Sint-Janslyceum met een ruimte bestuurlijke ervaring. Zij zal ons als procesbegeleider begeleiden bij het toegroeien van de gemeenschappen naar elkaar. We gaan hier snel mee aan de slag.

Het gebouw

Ondertussen wordt er aan alle kanten nagedacht over de toekomst van het kerkgebouw. Bekeken is of het een gemeentelijk monument kon worden. Dat is echter afgewezen. Het parochiebestuur gelooft ook dat deze plek meer perspectief heeft voor maatschappelijke functies als er nieuwbouw komt, met respect voor de sfeer en uitstraling van dit gebouw.

Het parochiebestuur vindt het belangrijk dat op de locatie van de Laurentiuskerk een goede nieuwe bestemming wordt gerealiseerd. Daarom heeft het bestuur een intentieovereenkomst gesloten met Woonstichting JOOST en SMT Bouw & Vastgoed ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van een nieuw woongebouw met ongeveer 30 appartementen in combinatie met een gedeeltelijke maatschappelijke (wijk)functie op de begane grond.

SMT Bouw & Vastgoed is als ontwikkelaar en bouwer vroegtijdig betrokken vanwege haar expertise in het ontwikkelen en bouwen van duurzame en flexibele huisvesting. Woonstichting JOOST is vroegtijdig betrokken vanwege haar ambitie om te investeren in sociale huurwoningen alsook in de maatschappelijke ruimte als bijdrage aan de wijk.

Partijen werken nu samen een visie uit en hopen snel in overleg te gaan met de gemeente ‘s-Hertogenbosch over de haalbaarheid om vervolgens ook de buurt en de parochie te kunnen informeren.

aa Kerkbalans - ADV Social2

Actie Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans gaat weer beginnen. Een parochie kan niet zonder financiële middelen. Ook voor kerken stijgen de kosten. We doen al zuinig met de verwarming, maar ook onderhoud van de gebouwen is een stevige kostenpost. Het uitvoeren van alle veelzijdige activiteiten, het ondersteunen van vrijwilligers, de onkostenvergoedingen van de pastores, ze kosten allemaal geld.
We hebben die middelen nodig om onze missie gestalte te geven: vieren en God eren, van Hem getuigen en leren, en in diaconie en caritas laten zien dat de Heer ook on ons aan het werk is, in kracht van de heilige Geest.

De actie Kerkbalans is dan ook een belangrijke ondersteuning voor de parochie. Komende week wordt een brief bezorgd bij de mensen die op de een of andere manier actief betrokken zijn bij de parochie. Op de website parochiemaria.nl en hier op Facebook houden we u op de hoogte.

Uw gift is van harte welkom op: NL22 RABO 0163 3640 52 t.n.v. Parochie H. Maria.

U kunt ook doneren op de bankrekening van uw eigen kerk, of digitaal een bijdrage overmaken. Ga hiervoor naar de pagina PAROCHIEBIJDRAGE 2023

Dank u wel!

0 IMG_5698

Onderhoud begraafplaats Hintham

Begraafplaats Annakerk Hintham wordt nog mooier

In de week van 23 januari 2023 zal Wegenbouwbedrijf Roy Verstegen grondwerk verrichten aan diverse paden op het kerkhof van de Annakerk in Hintham. Bezoek aan het kerkhof is in die week mogelijk, maar houd u rekening met enige hinder.

Dit grondwerk is nodig om de paden te kunnen asfalteren. Het asfalteren zal door het wegenbouwbedrijf worden uitgevoerd in de week van 27 februari 2023.

gebedsweek 4

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen - viering en lezing op 16 januari 2023

Doe goed, doe recht
Welke invloed heeft het slavernijverleden op ons verlangen kerk voor alle volken te zijn?

Op 5 januari 1742 werd een Angolese voormalig tot slaaf gemaakte gedoopt in ’s-Hertogenbosch. Na zijn doop ontving hij de naam Christiaan Steinholt, een naam die verwijst naar zijn toenmalige werkgever prins van Holstein Beek. Dr. Martijn Stoutjesdijk stuitte onlangs op de bijzondere geschiedenis van deze zwarte Bosschenaar en zal deze casus als vertrekpunt gebruiken voor zijn lezing over de rol van de kerk bij het Nederlandse koloniale slavernijverleden. Mevrouw Muriël Wol-Fernand zal haar licht laten schijnen over de betekenis van Keti Koti. Die woorden betekenen letterlijk ketenen gebroken. Het feest wordt jaarlijks gevierd op 1 juli. Op die dag werd in 1863 de slavernij officieel afgeschaft.

Over het programma

De twee sprekers zijn uitgenodigd in het kader van de Bidweek voor de eenheid van de christenen. Jaarlijks organiseren de Rooms-katholieke en Protestantse kerken in deze week een gebedsviering en een inhoudelijk programma. De organisatie ligt bij het Bisdom ‘s-Hertogenbosch en de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. In 2023 is het thema van deze gebedsweek: Doe goed, zoek recht. Het is een verwijzing naar de Bijbeltekst Jesaja 1:17. Leden van kerken in Minnesota, V.S. kozen dit vers, omdat ze het bestrijden van het onrecht, dat zich uit in racisme en onderdrukking, willen thematiseren. De gebedsweek krijgt hiermee ook een voorbereidend karakter op het herdenkingsjaar Slavernijverleden dat in 2023 begint.

Over de sprekers

Muriël Wol-Fernand was werkzaam in het onderwijs. Zij is gemeentelid van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch en van de Evangelische Broedergemeente.

Martijn Stoutjesdijk is onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Hij doet onderzoek naar de theologische en bijbelse argumenten die in het Nederlands koloniaal rijk gebruikt werden om slavernij te legitimeren of te bekritiseren.

Over de invulling

Het programma op maandag 16 januari 2023 begint om 19:00 uur met een oecumenische vesper in de Sint Jan.

Om 20:00 uur start het inhoudelijke programma in de Grote Kerk (Kerkstraat 20). Als eerste zullen dr. Martijn Stoutjesdijk en mw. Muriël Wol-Fernand spreken. Daarna vindt een rondetafelgesprek plaats met genodigden. Zij vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke groepen en zijn hoofdzakelijk mensen van kleur.

Na een korte pauze is er gelegenheid voor aanwezigen om vragen te stellen aan de sprekers. In gezamenlijkheid willen we bouwen aan een klimaat van erkenning, waardering en perspectief als het gaat om gezamenlijkheid als het gaat om kerk-zijn en omgang met ons verleden.

Deelname aan alle onderdelen is gratis.

paus benedictus 16

Uitvaart emeritus paus Benedictus XVI - 9:30 uur - te volgen in de Lucaskerk

Vanuit de parochie Maria vieren we op donderdag 5 januari 2023 om 9:30 uur de uitvaart van emeritus paus Benedictus XVI mee in de Lucaskerk, waar de dienst op het scherm te volgen is. Dan is er ook gelegenheid om de communie te ontvangen. Welkom!

Paus Benedictus XVI, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger in Beieren, is op 95-jarige leeftijd overleden op 31 december 2022 in het Mater Ecclesiae-klooster in Vaticaanstad. In februari van afgelopen jaar schreef hij nog dit:

“Over niet al te lange tijd zal ik staan tegenover de Rechter van mijn leven. Wanneer ik terugkijk op mijn lange leven is er alle reden om te beven van schrik in dat vooruitzicht. Toch ben ik welgemoed, want ik ben vol vertrouwen dat de Heer niet alleen een rechtvaardige rechter is, maar ook mijn vriend en broeder: Hij heeft geleden voor mijn tekortkomingen, en Hij is dus ook degene die het voor mij opneemt: mijn advocaat , mijn ‘paracleet’.”

“In het licht van het uur van het oordeel, begrijp ik beter wat een genade het is om christen te mogen zijn. Dat geeft mij kennis van die Rechter van mijn leven, maar ook vriendschap met Hem. Daarom kan ik vol vertrouwen door de donkere deur van de dood gaan. Ik moet voortdurend denken aan wat de apostel Johannes zegt aan het begin van het Bijbelboek Openbaring: Johannes ziet de Mensenzoon in al zijn grootheid, en valt dan als dood voor zijn voeten. Maar de Heer legt zijn rechterhand op hem en zegt: ‘Wees niet bang, Ik ben het.’(Openbaring 1,12-17).”

[foto: Vatican News]

Facebook

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.