Mijn kindje laten dopen


Het is een overweldigende ervaring om ouder te worden van een kind. De liefde, het gevoel van verantwoordelijkheid, de zoon of dochter tegen alles willen beschermen…Daarom zijn er ouders die ervoor kiezen hun kind te laten dopen, want daarmee vertrouwen ze hem of haar toe aan Gods bescherming en liefde. Door het doopsel wordt het kind opgenomen in de brede kerkgemeenschap, die zich mee verantwoordelijk voelt voor ieders groeien in geloof.

 

De doop is het eerste van de zeven sacramenten. Hiermee worden we een kind van God, een volgeling van Jezus en lid van de kerk. In onze parochie vieren we bij de doop de komst van het kind, het opnemen in de gemeenschap van de kerk. Dit eerste sacrament van de Katholieke Kerk is waarschijnlijk ook meteen het eerste dat een kind zich niet kan herinneren.

 

Het verhaal van…

Er zijn verschillende redenen waarom ouders hun kind laten dopen. De ouders van Deen lieten hem bijvoorbeeld dopen omdat het in de familie echt een traditie is. Alle kinderen, van beide kanten, worden gedoopt. “We vinden het ook heel mooi om de kleine kennis te laten maken met de kerk,” vertelt moeder Aniek. Ze lieten Deen dopen in de Lambertuskerk in Rosmalen. “En het was echt hartstikke mooi. Het was een hele warme, persoonlijke dienst met humor. We zijn zelf nog best jong en we hadden echt het gevoel dat het op ons was afgestemd. Iedereen uit de familie riep er ook over. Het was echt heel bijzonder.”

De doop

Dopen betekent onderdompelen. Het maakt ons tot kind van God en neemt ons op in de gemeenschap van de kerk. Dopen gebeurt met de symbolen van water, zalving en olie. Hiermee wordt de dopeling door de priester welkom geheten in de gemeenschap.

Tijdens de doop worden ook de peetouders benoemd die de ouders meehelpen bij de christelijke opvoeding van het kind. Dit zijn vaak mannen (peter) en vrouwen (meter) die dicht bij het gezin staan. Zij spelen dan ook een actieve rol tijdens de doop.

Wil je meer informatie over de doop? Kijk dan dit filmpje:


De Doopviering

De doopviering bestaat uit vijf gedeeltes: het kruisteken, de lezing van het Woord van God, de viering van het doopsel, verklarende riten en als afsluiting het gebed Onze Vader. Tijdens de viering van het doopsel wordt eerst het water gezegend, wordt door de ouders de geloofsbelijdenis uitgesproken en vindt de wezenlijke rite plaats door driemaal water te gieten over het hoofd van de dopeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Als je jouw kindje wilt laten dopen, kun je contact opnemen met het parochiesecretariaat via secretariaat@parochiemaria.nl. We vragen voor de doop een eigen bijdrage. Klik hier voor de tarievenlijst >>

Aanmeldformulier Doop

Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden voor het H. Doopsel. Velden met een * zijn verplicht
  • Gegevens dopeling

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Gegevens ouders

  • Contactgegevens

  • Indien meerdere adressen, vul het adres in waar het kind staat ingeschreven.

Facebook

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.