Kerkbijdrage 2021

 

 

 

 

Met bovenstaande slogan doen wij als parochie een beroep op u om financieel bij te dragen om onze uitgaven mogelijk te maken. Afgelopen jaar heeft u ons financieel gesteund waarvoor wij u bijzonder willen bedanken. Het jaar 2020 is voor velen een zwaar jaar geweest, ook voor ons als parochie. Langere tijd zijn onze kerken gesloten geweest en toen samenkomen weer mogelijk was, mochten we slechts een beperkt aantal parochianen welkom heten. Samen een geloofsgemeenschap vormen, zonder elkaar te zien, bleek een grote uitdaging. Het financiële overzicht over 2020 is op dit moment nog niet gereed, maar u zult begrijpen dat onze inkomsten uit collecten enorm zijn gedaald, terwijl onze uitgaven niet verminderd zijn.

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook dit jaar voortzetten

De bijdragen van parochianen zijn rechtstreeks bestemd voor het pastorale werk in uw kerk: de aandacht en zorg voor mensen, zoals bij ziekte en overlijden, maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast worden bijdragen gebruikt voor diverse lasten zoals onderhoud van gebouwen, vergoedingen en benodigdheden voor vieringen en secretariële ondersteuning.

Mogen we u als parochiaan ook vragen om onze parochie naar kunnen en vermogen financieel te ondersteunen? Alle bedragen zijn welkom. Via onderstaand formulier kunt u online een donatie overmaken (via betalingsprovider Mollie). U kunt daarbij ook aangeven voor welke kerkgemeenschap uw bijdrage is bestemd.

 

Wilt u uw overschrijving liever zelf regelen? Ga dan naar deze pagina met informatie over de rekeningnummers van de parochie.

Facebook

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.