Parochiebijdrage 2023

Met bovenstaande slogan doen wij als parochie een beroep op u om financieel bij te dragen om onze uitgaven mogelijk te maken. Afgelopen jaar heeft u ons financieel gesteund. Hiervoor bedanken wij u bijzonder. Het jaar 2022 is voor velen een zwaar jaar geweest, ook voor ons als parochie. Langere tijd zijn onze kerken gesloten geweest en toen samenkomen weer mogelijk was, mochten we slechts een beperkt aantal parochianen welkom heten. Samen een geloofsgemeenschap vormen, zonder elkaar te zien, bleek een grote uitdaging. Het financiële overzicht over 2022 is op dit moment nog niet gereed, maar u zult begrijpen dat onze inkomsten uit collecten enorm zijn gedaald, terwijl onze uitgaven niet verminderd zijn.

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook dit jaar voortzetten.

De bijdragen van parochianen zijn rechtstreeks bestemd voor het pastorale werk in uw kerk: de aandacht en zorg voor mensen, zoals bij ziekte en overlijden, maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast worden bijdragen gebruikt voor diverse lasten zoals onderhoud van gebouwen, vergoedingen en benodigdheden voor vieringen en secretariële ondersteuning.

Mogen we u als parochiaan ook vragen om onze parochie naar kunnen en vermogen financieel te ondersteunen? Alle bedragen zijn welkom.

Uw donatie voor onze parochie Heilige Maria

U kunt uw gift is van harte welkom op: NL22 RABO 0163 3640 52 t.n.v. Parochie H. Maria. U kunt ook doneren op het rekeningnummer van uw eigen kerk. U vindt ze hieronder. Onderaan deze pagina kunt u ook het donatieformulier invullen en digitaal uw gift overmaken.

Graag wijzen wij u ook op de mogelijkheid voor een periodieke gift, een donatie van een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar, die volledig fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Periodieke gift

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Parochie H. Maria H. Anna (Hintham)
IBAN NL70 RABO 0117 5559 08

Parochie H. Maria St. Lucas
IBAN NL66 RABO 0163 3640 36

Parochie H. Maria H. Landelinus
IBAN NL66 RABO 0121 9106 01

Parochie H. Maria St. Lambertus / H. Laurentius
IBAN NL49 RABO 0133 5446 99

Parochie H. Maria H. Anna (West)
IBAN NL39 RABO 0121 9158 40

Parochie H. Maria Willibrord (Maaspoort)
IBAN NL63 RABO 0125 1057 38

Voor uw gift ten bate van de Sint Cathrien kunt u het algemene rekeningnummer gebruiken:
NL22 RABO 0163 3640 52 t.n.v. Parochie H. Maria, o.v.v. Sint Cathrien

 

Facebook

Cannot call API for app 405460652816219 on behalf of user 393446502292260