IMG_0091 (002) catrharina 2

Catharina Academie: cursus Inleiding Systematische Theologie

Gelovig zoeken naar inzicht

‘Gelovig zoeken naar inzicht,’ is het klassieke devies van de christelijke theologie. Christenen geloven in een God, die schept, verlost en voltooit. Maar hoe kan een rationeel mens aan het begin van de 21e eeuw nog geloven? God, Christus, Geest, sacramenten, Bijbel, kerk, openbaring, genade… het zijn de grote woorden van de christelijke traditie waar een wondere wereld van filosofie, theologie, ethiek en spiritualiteit achter schuil gaan.

Aan de hand van het boek "Christelijke theologie - een introductie" van de beroemde Engelse theoloog Alister McGrath (te koop bij de boekhandel) gaan de cursisten op reis door twee millennia christelijk theologisch denken. Cursusleider is cultuurtheoloog Dr. Frank G. Bosman, werkzaam aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Meer informatie vind je op de website van de Catharina Academie.

IMG_2068

Avondgebed in de Vastentijd

Elke maandag in de Veertigdagentijd in de Sint Cathrien

Vanaf maandag 19 februari komen we elke maandag tot Pasen om 19.30 uur samen in de Sint Cathrien om de vespers, het kerkelijk avondgebed te bidden. Elke keer is er een meditatie door een van onze parochianen rond een van de figuren uit het Passieverhaal. Een mooi moment van bezinning als voorbereiding op Pasen.

Tevoren is er gelegenheid om om 18.00 uur mee te eten in de Pastorie, Kruisbroedershof 10. Kosten hiervoor zijn € 2,= per persoon. Graag even aanmelden bij pastoraal werker Johanneke Bosman: pastoraalwerker@parochiemaria.nl.

 

ignatiaans-bidden

Digitale 40-dagenretraite

De steen is weggerold

Dit is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag (14 februari) van start en eindigt op Paaszondag.

Het is de twintigste digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door Rita Loyens: “In ons leven is er geen ruimte meer voor stilte door de overdaad van activiteiten, die daardoor een last kunnen zijn. Het lijkt wel alsof er niets meer is wat vreugde schenkt. Er ligt een steen voor onze deur die belet dat we naar buiten treden, of ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep in ons leeft een verlangen naar eenvoud en rust, maar het is niet gemakkelijk om te weten wat overtollige ballast is en hoe we die dan kunnen afleggen. Mogen we Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast en om kleine rustpuntjes toe te laten.”

Innerlijke voorbereiding op de grote christelijke feesten

Deze 40-dagentijd zullen ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen. De digitale retraites van de jezuïeten tijdens advent en de 40-dagentijd zijn inmiddels een begrip. De retraite helpt velen zich innerlijk voor te bereiden op twee belangrijke christelijke feesten: Kerst en Pasen. Zoals een deelnemer het omschreef: “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en ordende mijn innerlijk leven.”

Wie meedoet krijgt dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het feest van Pasen intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. Deelnemers ontvangen gedurende de periode van 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. Wie zich eerder al inschreef hoeft zich niet opnieuw aan te melden.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

  • "Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De gebedsmails raakten mij dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie."
  • "De mails gaven een goede structuur in de meditatie, het verloop is zeer helder, niet zweverig. Het was een revelatie voor mij dat meditatie realiseerbaar is. Dank u wel voor dit mooie kerstgeschenk!"
  • "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."
  • "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Inspiratie

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen. De website ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Afbeelding: © Gerwin Roffel
IM_6227-Heilige-Lucas-s-Hertogenbosch

Lucasavonden

Vanaf donderdag 1 februari in de Lucaskerk

Op donderdag 1 februari gaan we van start met een nieuw reeks Lucasavonden die je niet wilt missen! Deze avonden laten we ons leiden door de woorden van bisschop Robert Barron. Samen duiken we in boeiende video's die ons de 7 hoofdzonden en deugden laten ontdekken - sleutels tot het versterken van onze relatie met God en onze naasten.

Elke twee weken wordt een Lucasavond gewijd aan een inspirerende video (Nederlands ondertiteld) van bisschop Robert Barron, en in de tussenliggende weken ontmoeten we elkaar op dinsdagavond voor de gebedsgroep. Laat deze gelegenheden niet aan je voorbijgaan, want ze beloven niet alleen verdieping van ons geloof, maar ook een kans om samen te groeien en te bloeien in gemeenschap.

Laten we samen op reis gaan, onze harten openen voor inspiratie en onze banden met God en elkaar versterken. We kijken ernaar uit om jullie allemaal te verwelkomen op deze bijzondere Lucasavonden!

De avonden beginnen met een Eucharistieviering om 19.00 uur, gevolgd door stil gebed. Om 20.00 uur komen we bij elkaar voor ontmoeting, video en gespreksgroepen. De avonden zijn los van elkaar te volgen en je kunt ook aansluiten om 20.00 uur als de viering van 19.00 uur niet haalbaar is.

Bij elke avond is ook voorbereidend (lees)materiaal beschikbaar. Stuur een e-mail naar lucas@parochiemaria.nl of een WhatsApp naar Henk Cruts (06 38 48 65 37) als je het leesmateriaal vooraf wilt ontvangen.

kapelaan gideon van meeteren 2

Afscheid kapelaan Gideon van Meeteren

Van harte uitgenodigd om het afscheid van kapelaan Gideon van Meeteren mee te vieren op zondag 28 januari 2024 om 9.30 uur in de Lambertuskerk. Die zondag zal de viering van 11.00 uur in de Laurentiuskerk vervallen om wie dat wil de gelegenheid te geven naar het afscheid van kapelaan Gideon te gaan.

 

maria lichtmis foto

Maria Lichtmis - 2 februari - Sint Cathrien

Winter Warmte Feest voor iedereen

De Sint Cathrien is de Kerstkerk bij uitstek. Er hangen indrukwekkende schilderijen met de herders en de koningen die Jezus in de kribbe aanbidden. En een prachtig schilderij van de opdracht van Jezus in de tempel. Een prachtige plek om Maria Lichtmis te vieren met licht, een mooi bijbelverhaal en... pannenkoeken. Dit jaar is er een speciaal programma voor kinderen.

Voor de kids:

18.00 uur Pannenkoeken eten (wel even aanmelden via whatsapp bij Marjon Zijlstra:  06-28845812)
18.30 uur Een mini viering van 15 minuten: verhaal, liedje, lichtjes

Voor iedereen:

19.30 uur Eucharistieviering Maria Lichtmis
20.30 uur Pannenkoekjes bij de koffie/thee

Dat vieren we met Maria Lichtmis: dat Jezus door Maria en Jozef opgedragen wordt in de tempel. De oude Simeon spreekt een wens uit voor het jonge kind, een mooie en tegelijk moeilijke wens.

Dit verhaal lezen we op 2 februari. Vroeger werd met dit feest de Kersttijd afgesloten. Waar kan dat dan beter dan in de Sint Cathrien bij het prachtige schilderij en waar de kerststal nog staat. We zegenen kaarsen/lichtjes, lopen ermee in processie naar voren, vieren eucharistie. Organist Willem Hörmann begeleidt de samenzang.

Maria Lichtmis: opdracht van Jezus in de tempel

2 februari, veertig dagen na Kerstmis gaan Maria en Jozef met hun babytje Jezus naar de tempel om dankjewel te zeggen tegen God. Maria draagt Jezus de wereld in. Jezus, zes weken oud, verschijnt nu voor de eerste keer onder de mensen. In de tempel zien ze de oude Simeon. Hij neemt het kindje in zijn armen en zegt: “Dit kind zal een licht zijn voor alle mensen!”

2 februari is van oudsher het einde van de kersttijd. In de Sint Cathrien ruimen we daarna de mooie kerstgroepen op.

2 februari is midden in de winter. Maar het wordt elke dag eerder licht. De natuur houdt nog even haar adem in, om straks weer uit te barsten in allerlei kleuren.

2 februari was vroeger de dag dat de boeren weer op het land aan het werk gingen. Ze aten die dag dan pannenkoeken. Lekker!

Van harte uitgenodigd om mee te vieren!

missionaire parochie conferentie 2024

Conferentie Missionaire Parochie 2024

Een dag vol inspiratie & ontmoeting met als thema ‘Volg Mij”

Hij sprak tot hen: “Komt, volgt Mij: Ik zal u vissers van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Matteus 4, 19-20

Op 6 april 2024 wordt in Veenendaal de derde conferentie Missionaire Parochie gehouden, met als thema “Volg Mij”. Na twee succesvolle en bemoedigende conferenties, is er opnieuw een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van inspiratie en ontmoeting.

Voor wie?

Van harte uitgenodigd is iedereen die verlangt de weg naar een missionaire parochie in te slaan, op die weg verder te gaan, of die simpelweg nieuwsgierig is naar het gedachtegoed van de missionaire parochie.

Groepen & jongeren

We moedigen mensen aan bij voorkeur samen met medeparochianen te komen. Jongeren zijn van groot belang voor de Kerk van vandaag en morgen, voor jongeren is er een apart pre-event.

Informatie en inschrijven

We hopen als Parochie Maria weer met een mooie delegatie deel te nemen. Tot 1 februari geldt een vroegboekkorting voor groepen. Daarom geven we tot 31 januari 2024 de gelegenheid om via de Parochie Maria aan te melden. Inschrijven kan bij Nicole Weinberg: nicoleweinberg@parochiemaria.nl. Of bel naar: 06 22 15 41 48. De kosten bedragen dan € 30,= per persoon (inclusief koffie, thee en lunch). Bij de aanmelding vragen wij de volgende gegevens: titel (dhr.,mevr., past., pater), voornaam*, achternaam*, email*, telefoon, geboortejaar, postcode (* = verplicht). Na aanmelding ontvangt u een factuur.

Klik hier voor meer informatie over de Conferentie Missionaire Parochie.

 

 

 

IMG_4328

Namen en nummers

80 jaar bevrijding Brabant: tijdelijk holocaustmonument in ‘s-Hertogenbosch

In de Tweede Wereldoorlog werden uit ’s-Hertogenbosch ruim 240 Joodse stadsgenoten weggevoerd en vermoord evenals 13 Sinti van het woonwagenkamp De Sieb. Stichting Verhalis wil hen op een bijzondere manier te herdenken. Als parochie Maria doen wij mee met dit mooie initiatief.

Iedereen kan meedoen door de naam van een slachtoffer te ‘adopteren’, op zoek te gaan naar informatie over die persoon en voor hem/haar een naambordje te maken op een houten plankje. Op 1 september legt iedereen zijn naambordje op een grote plattegrond van de stad. Op deze manier worden de stadsgenoten van toen op een symbolische manier weer thuisgebracht. Concreet: we zoeken 253 mensen die een naambordje willen maken. Wie mee wil doen kan zich opgeven via verhalis.nl. Om een plankje voor het naambordje te krijgen kun je mailen naar pastoor@parochiemaria.nl. Wij zullen ook een of meer gelegenheden bieden om samen aan de bordjes te werken.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 5 februari om 19.30 uur is in het Groot Tuighuis, Bethaniestraat 4 te 's-Hertogenbosch een eerste informatiebijeenkomst over het tijdelijk Holocaustmonument in ’s-Hertogenbosch. Aanmelden kan via info@verhalis.nl.

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Stichting Verhalis over de plannen voor de herdenking die ze samen met de inwoners van de stad organiseert op 1 september 2024 op de Citadel in 's-Hertogenbosch. We herdenken die dag ook alle andere Holocaustslachtoffers uit de provincie.

Samenwerking

Stichting Verhalis werkt bij deze herdenking samen met een aantal belangrijke organisaties uit de stad. De startavond vindt plaats bij Erfgoed 's-Hertogenbosch. Zij zullen de deelnemers ook helpen met onderzoek naar de levensverhalen van de Holocaustslachtoffers. Hiervoor organiseert Verhalis binnenkort een workshop, samen met het BHIC en prof. Arnoud-Jan Bijsterveld van de Universiteit van Tilburg. Het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) stelt op 1 september haar terrein beschikbaar op de Citadel voor de herdenking. Verder werkt Verhalis samen met de stichting Struikelstenen 's-Hertogenbosch, Huis73, de joodse gemeenschap en parochie Maria. Dansgezelschap Panama Pictures zal een korte performance maken voor de herdenking.

0 IMG_9396 horizontaal

Zondagsviering in de Sint Cathrien

Zondag 21 januari, 9.30 uur

Volgende week zondag is er voor het eerst weer een zondagsviering in de Sint Cathrien. Nu nog alleen op de 3e zondag van de maand. In de loop van de tijd willen we dit uitbouwen tot een wekelijkse zondagsviering. De eerste keer zal koor SOL de viering muzikaal ondersteunen. Pastoor Paul Janssen gaat voor.

Meedoen
We zoeken nog vrijwilligers die lector of misdienaar willen zijn. Koren kunnen zich ook aanmelden om een keer te komen zingen. En we vinden graag enkele mensen die het parkeren aan de Sint Jorisstraat kunnen begeleiden. Meld je aan bij het secretariaat.

Anna West
Voor de mensen uit West lossen we zo een belofte in om ook op zondag op niet al te verre afstand een viering in onze parochie te kunnen hebben.

Anna Hintham
In de Annakerk Hintham zal op de 3e zondag van de maand geen vieringen meer zijn. We verwijzen naar de viering in de Sint Cathrien.

Stadskerk
Het beleid van de parochie is om de Sint Cathrien steeds meer uit- en op te bouwen als parochiekerk voor de Bossche kant van onze parochie.

Parkeren
Op zondag is parkeren in de buurt gratis tot 12.00 uur. Alle tijd dus om ook na de viering nog een kopje koffie of thee samen te drinken en bij te praten.

Van harte welkom om mee te vieren!

Kerkbalans 2024 1

Actie Kerkbalans 2024

2023 was een bewogen jaar, op wereldniveau en in onze eigen omgeving. Wij hopen en bidden dat er meer vrede mag komen, dat landen en mensen elkaar opnieuw vinden. Als parochie willen we hieraan op onze bescheiden manier een bijdrage geven, door ons gebed en door daar waar we kunnen ons actief in te zetten in de zorg en aandacht voor elkaar.

Wij hopen dat u ons (weer) wilt ondersteunen, in uw gebed, uw betrokkenheid en ook uw financiële bijdrage. Afgelopen jaar zijn alle kosten gemiddeld zo’n 10% gestegen, terwijl de inkomsten achterblijven. Dat is schrikken! We zetten de verwarming al flink lager, maar onze financiële zorgen worden alleen maar groter.

Uw steun is hierbij van onschatbare waarde! Met uw gift kunnen wij veel doen. Daarom vragen wij u om, net als vele anderen, een kerkbijdrage te geven voor de Parochie Maria. Alvast hartelijk dank!

Binnenkort sturen wij brieven over de actie Kerkbalans naar de mensen die ingeschreven staan in onze kerkledenadministratie. Ontvangt u volgende weken brief, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL22 RABO 0163 3640 52 t.n.v. Parochie H. Maria. U kunt ook op onze website een donatie overmaken. Ga naar de pagina Parochiebijdrage 2024.

Periodieke gift

Wellicht kunt u ook een periodieke gift overwegen. Deze volledig fiscaal aftrekbaar. Meer informatie op de website.

Dank!

Als parochie zijn wij altijd blij met iedere inzet of bijdrage zowel in persoonlijke als in financiële zin. Wij bieden graag plaatsen van gebed, saamhorigheid en troost voor velen en dat willen wij graag zo houden, nu en in de toekomst.