pastorietuin

"Laudato Si" - tuin

Rond de pastorie van de Sint Cathrien

Inmiddels is de pastorie van de Cathrien een heel eind klaar.  Alleen de tuin kan nog een flinke opknapbeurt gebruiken. Er is al wel wat gesnoeid, maar het blijft nog een wildernis. Daar willen we graag verandering in brengen. En dat vanuit de gedachte dat we zorgdragen voor een wereld die leefbaar is voor iedereen. Verantwoordelijkheid voor de aarde (en ook ons tuintje) hoort daarbij. Paus Franciscus heeft hierover indrukwekkend geschreven in ‘Laudato si’. In de kerk en ook in de pastorie ondernemen we graag dingen samen. Een tuin kan ook gemeenschapsvormend zijn.

Wat willen we doen? We willen van een gedeelte van de tuin een eetbare tuin maken, met beplanting ook die bijdraagt aan een gezond insectenleven aan de rand van de stad. We zijn op zoek naar mensen die hierover willen meedenken en als het kan met hun groene vingers ook actief worden. Het zou mooi zijn als buurt, school, Bij Katrien en de parochie samen hier iets bijzonders van maken.

Graag nodigen wij belangstellenden (denkers en doeners) uit om op donderdagavond 12 oktober om 19.30 uur in de Pastorie, Kruisbroedershof 10, Den Bosch, een eerste aanzet te geven aan de plannen voor de tuin. Aanmelden voor deze avond kan bij Monique Claassens, moniqueclaas@home.nl of pastoraal werker Johanneke Bosman, pastoraalwerker@parochiemaria.nl .

Regenboorviering 2023 vs 04

Regenboogviering - "Ik heb jou/Jou nodig"

Zaterdag 7 oktober, 16.30 uur, Sint Cathrien

Op 11 oktober a.s. is het Coming Out Dag. Daarom organiseert het Beraad van Kerken op zaterdag 7 oktober een Regenboogviering in de Sint Cathrien, Kruisbroederhof 4 te ’s-Hertogenbosch. Het thema van de viering is “Ik heb jou/Jou nodig”.

Tijdens de viering zullen diverse voorgangers van verschillende geloofsgemeenschappen een bijdrage leveren. Ook vertegenwoordigers uit de Regenbooggemeenschap nemen tijdens de viering een bijzondere plaats in. Door verhalen, liederen, dans, gebed en stilte vieren we de veelkleurigheid van vrijheid. Deze zevende editie werken verder mee koor Melodiek o.l.v. Marcel van de Maeden en de dansers van de vooropleiding hedendaagse dans zorgen voor kleurrijke beweging in de viering.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Regenboogviering. Na afloop is er tijdens de Regenboogborrel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch zet zich in om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. We geven hiermee o.a. uiting aan door het organiseren van deze Regenboogvieringen.

Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch is te volgen via: http://www.beraadvankerkendenbosch.nl

IMG_1119

Maria-expositie 'Op weg' in de Sint Cathrien

Oktober activiteiten rond Maria

De parochie Maria besteedt in de maand oktober extra aandacht aan haar patrones. In de Sint Cathrien opent op zaterdag 30 september, aansluitend aan de viering van 17.15 uur, de Maria-expositie "Op weg" van kunstenares Els de Coker. Een bijzondere tentoonstelling met maar liefst 800 Mariabeeldjes, allemaal dezelfde en toch anders. Ook zijn er in de maand oktober diverse activiteiten rond Maria.

Expositie ‘Op Weg’

De Vlaamse kunstenares Els de Coker liet zich inspireren door een Maria-schuimpje: een 'Guimauve', dat is een zacht snoepje met lichte fruitsmaak en zachte pastelkleur. Zij vergrootte het uit, maakte er een mal van en goot er gipsen beeldjes in. Voor haar is de tentoonstelling een vervolg op een boek dat zij eerder uitgaf: “Beste beentje voor”. Hierin vertelt zij over haar verlies. Veel kwam samen in haar leven. Door ziekte moet Els een voet missen. Zij verloor enkele dierbare familieleden. “Een vriendin inspireerde mij tot het maken van een beeldje,” zo vertelt Els. Van het een kwam het ander.

Op elke plek waar zij exposeert, krijgen mensen de gelegenheid om beeldjes met goudstift te beschilderen. Zo vertellen ze elk een persoonlijk verhaal. Al die beeldjes worden toegevoegd aan het oorspronkelijke aantal van 250 en gaan mee naar de volgende plek. Het groeiende aantal geeft verbondenheid aan van al die verhalenvertellers. Het wordt een overweldigend gezicht.

Op dit moment exposeert Els in Bergen op Zoom. Op 30 september komt zij naar 's-Hertogenbosch. De eucharistieviering van 17.15 uur zal in het teken van Maria staan. Aansluitend wordt de expositie geopend. De hele maand oktober is die in de weekenden van 14.00 tot 17.00 uur te zien, in de herfstvakantie dagelijks en verder op afspraak.

All Hallows Eve

Het slot van de expositie op dinsdag 31 oktober is spectaculair. Bij elk Mariabeeldje zal dan een lichtje branden. De parochie viert dan All Hallows Eve, de vooravond van Allerheiligen, met om 19.00 uur een gebedsviering die in het teken staat van de herdenking van overledenen.

Activiteiten

In oktober zijn er diverse activiteiten in de Sint Cathrien rond de Maria-expositie. Zo is er op vrijdag 6 oktober om 20.00 uur een Jongerenbijeenkomst die in het teken van Maria staat. Uiteraard mogen ook de jongeren een beeldje schilderen. Op zondag 15 oktober zingen we om 14.00 uur samen Marialiedjes. En op vrijdag 20 oktober organiseren we om 19.00 uur het vervolg van het succesvolle ‘Jezus, wat een verhaal!’: ‘Maria, wat een verhaal!’ met zang en vertelling.

20230906 monumentendag schoongemaakt kl

Open Monumentendagen

Zaterdag 9 september

Sint Cathrien - 's-Hertogenbosch
10.00-17.00 uur

Dit gebouw kent een indrukwekkende geschiedenis. Laat diverse historische figuren je de verhalen vertellen. Om 15.00 uur verzorgt Willem Hörmann een orgelconcert op het monumentale Vollebregtorgel.

Zondag 10 september

Sint Lambertuskerk - Rosmalen
10.30-17.00 uur

De gehele dag is er een filmvertoning over de rijke historie van de kerk. De film laat ook de opbouw van de kerststal zien. Voor kinderen is er een snuffelroute met een rondleiding door de kerk. En je kunt een lichtje aansteken. Ze worden buiten uitgedeeld bij het KOm-festival

H. Landelinuskerk - Empel
11.00-17.00 uur

Het informatiecentrum over het Wonder van Empel is omgevormd tot museum over Dorp, Kerk en Wonder. Je vindt het aan de zijkant van de kerk. In D'n Hof is om 13.30 en 15.00 uur een presentatie over het Wonder van Empel.

Salvatorkapel - Orthen
12.00-17.00 uur

De voormalige doopkapel van de San Salvatorkerk wordt opengesteld als kapelletje. Hoor hier meer over deze plannen. Het begin van veel levens in Orthen is hier gevierd. Lief en leed werd en wordt bij Maria gebracht.

Titus 6a

Pater Titus in de krant (AD / BD)

Vorige week werd pater Titus geïnterviewd door Chris van Mersbergen van het Algemeen Dagblad in het kader van een groter onderzoek naar het verschijnsel van ‘omgekeerde missie’. Pater Titus is maar één van de vele voorbeelden van buitenlandse priesters – vaak uit the global South – die in Nederland komen werken. Vaak gaat dat goed, maar soms zijn er ook serieuze problemen en hobbels. Inmiddels blijken er 132 ‘buitenlandse’ pastoors en kapelaans in ons land actief met ongeveer dertig verschillende nationaliteiten.

Het AD wilde graag met een echte reversed missionary spreken. En wie beter dan onze eigen pater Titus. In een drie pagina tellende bijdrage spreekt hij over zijn beeld van Nederland voor hij arriveerde (“Ik zag Ajax vaak voetballen op tv, en het leek me gewoon een mooi land”), over zijn teleurstelling over Neerlands lege kerken (“Dat hier zó weinig mensen naar de kerk zouden gaan, dat had ik niet verwacht”), over de formaliteiten voor hij hier aan het werk kon (“Frustrerend, ik wilde aan het werk”) en over de luxe in het rijke Westen (“Mensen hebben hier gewoon veel te veel luxe, jullie zijn gaan denken dat dat allemaal vanzelfsprekend is en zijn het geloof vergeten”).

Titus werd geïnterviewd en gefotografeerd – samen met enkele medebroeders van zijn orde en Mariaparochianen – in zijn gemeenschap in Handel en tijdens de eucharistieviering in de Lucaskerk op donderdagavond. Ook sprak de journalist nog met parochiaan Frank Bosman, die wijst op het geringe aantal nieuwe priesters in Nederland (“Het aantal Nederlanders dat per jaar tot priester wordt gewijd is echt op één hand te tellen”), op de uitdagingen voor de reversed missionaries (“Wat belangrijk is, zijn twee dingen: taal en cultuur”) en op het feit dat ze een ‘reality check’ zijn voor de Nederlandse samenleving (“Wij denken misschien dat we in een geseculariseerde wereld leven, maar de kerk is wereldwijd nog springlevend”).

Een andere kerkganger, in het artikel naamloos gebleven, beschouwt de missionarissen als “hoopvol”: “Geloven gaat toch ook helemaal niet over huidskleur of nationaliteit? Zolang ik de priester maar kan verstaan, maakt het voor mij niet uit. Ik ben blij dat Titus er is.”

Klik hier voor het volledige artikel (maar liefst 3 pagina's; alleen in te zien bij lidmaatschap of aanmelding).

0 KLBO3724 (2)

Bossche Bedevaart naar Uden

15 augustus 2023, Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus pakten we een traditie die 299 jaar geleden begon weer op: de Bossche bedevaart naar Uden op het feest van Maria Tenhemelopneming. Met zo’n twintig mensen begonnen we bij Museum Krona met koffie en een ‘kroontje’. Daar vertelde pastoor Paul Janssen over het wonderkruis dat zo’n 500 jaar geleden in de Sint Cathrien is gevonden en veel pelgrims trok. De kruisheren namen het in 1629, toen Frederik Hendrik de stad innam, mee naar Uden.

In Uden beheerden de kruisheren de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Linde, een beeld dat ooit in een boom gevonden werd. Ik vermoed dat de kruisheren altijd contact hebben gehouden met Bosschenaren. Het zou zomaar kunnen dat zo de bedevaart naar Uden is ontstaan.

In 2009 hebben de kruisheren het klooster verkocht. Het originele beeld van O.L.V. Ter Linde en het wonderkruis werden overgedragen aan museum Krona. En daar zijn ze nog altijd.
Wij mochten ze vanmorgen zien. Heel bijzonder. De deelnemers werden er stil van. Pastoor Janssen sprak er een gebed uit. We zongen het lied ‘ Hoort hoe God met mensen omgaat’. Fantastisch dat Museum Krona dit mogelijk maakte!

Vanuit Krona liepen we naar de kruisherenkapel. Vanaf de motor van Frank Bosman wapperde onze eigen vlag, gemaakt van een foto van het originele bedevaartsvaandel dat nog in de Sint Cathrien is, maar te kwetsbaar om mee te nemen.

In de kruisherenkapel vierden we de eucharistie. Wat een prachtige ruimte. Fijn om daar te mogen zijn. Ook deze kapel laat sporen zien van de band tussen ‘s-Hertogenbosch en Uden. Buiten herinnert een reliëf aan 150 jaar bedevaart. Binnen is een gebrandschilderd raam waarop het wonderkruis te zien is.

We vervolgden onze tocht naar het Parochiecentrum van Uden waar we gastvrij werden ontvangen en konden lunchen.

We sloten onze bedevaart af bij de zusters Birgittinessen, waar het Allerheiligste uitgesteld was en we de rozenkrans mee baden. Ook de Udense Birgitinessen hebben een relatie met onze parochie. Het klooster in Uden is opgericht vanuit het klooster Mariënwater op landgoed Coudewater in Rosmalen.

Alles bij elkaar ben ik bijzonder tevreden over de herstart van de Bossche bedevaart naar Uden. Prachtig dat zowel Brabants Dagblad als DTV (artikel en documentaire) uitgebreid aandacht hadden voor ons initiatief.

Volgend jaar het derde eeuwfeest! Dat belooft wat!

atheisme

Atheïsme - uitdaging of bedreiging?

Leven zonder God? Theïsme en atheïsme: een filosofische discussie.
Drie avonden verzorgd door diaken René de Weerd.

Kerken lopen leeg. Kerkgebouwen worden afgebroken of krijgen een andere bestemming. Zo verdwijnt God beetje bij beetje uit ons midden. De secularisatie lijkt een niet te stoppen rollercoaster.

Onderzoeken wijzen uit dat een zeer groot deel van de Nederlanders zich atheïst noemt. Zij geloven niet meer in het bestaan van God, en in het verlengde daarvan niet meer in een leven na de dood. Belangrijke momenten in het leven krijgen nog wel een vorm van rituele inkleding, maar die is niet meer gebaseerd op enige vorm van religiositeit.

Wat is atheïsme, en hoe verhoudt het zich tot het theïsme, dat stelt dat God wel bestaat? Tijdens deze bijeenkomsten willen we daar dieper op in gaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1) Het begrip atheïsme
2) De geschiedenis van het atheïsme
3) De argumenten in de (filosofische) discussie tussen het atheïsme en het theïsme
4) Is er leven zonder God mogelijk?
5) Atheïsme: een uitdaging of een bedreiging?

De bijeenkomsten vinden plaats op 14 september, 28 september en 12 oktober van 19:30-21:30 uur in het Parochiecentrum in Rosmalen. Zij staan onder leiding van diaken René de Weerd, filosoof en theoloog. De kosten voor deelname bedraagt € 10,=. U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden/inschrijven via secretariaat@parochiemaria.nl.

00 IMG_9790 (2)

Zomeravonden in de Sint Cathrien - dinsdag 22 augustus

Samen zingen rond het Stabat Mater - 29 augustus, 20.00 uur

We gaan samen zingen. Thema van deze Zomeravonden is “Met Maria het leven vieren”. Daar hoort ook het einde van het leven bij. Het ‘Stabat Mater’ is een gezang dat je diep raakt. We gaan de oorspronkelijke gregoriaanse versie zingen en een Nederlandse tweestemmige versie. Samen kijken/horen we wel hoever we komen. Het klinkt altijd mooi in de Sint Cathrien.

We hopen dat dit een mooi slot zal zijn van een fijne zomer. Tot ziens in de Sint Cathrien! De inloop is vanaf 19:30, de avond begint om 20.00 uur.

Een zomer van voedende rust: zomerontmoetingsavonden in de St. Cathrien - Elke dinsdag 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Deze zomer geeft de Sint Cathrien iedereen de ruimte om een andere betekenis aan de zomer te geven dan ver weg het avontuur te zoeken. Iedere dinsdagavond tot en met 29 augustus worden er diverse activiteiten georganiseerd rond het thema: ‘Met Maria het leven vieren’: lezingen, muziekavonden en een filmavond.

Tijdens deze dinsdagavonden is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij steeds een nieuwe activiteit. Bekijk de zomer eens vanuit een ander perspectief. Nu alle clubjes en verplichtingen wegvallen, kan je op vakantie gaan en het avontuur opzoeken of de ruimte nemen om even te landen in de rust die bij deze periode komt kijken. Natuurlijk hoef je daar niet helemaal voor stil te zitten. De Parochie Heilige Maria zorgt in de Cathrien voor avonden waarop rust, openheid, ontmoetingen en genieten van het leven op een unieke manier samenkomen. Er zijn onder andere meditaties, lezingen en ook staan er muziekvoordrachten op het programma, onder andere van gerenommeerd organist Laurens de Man, musicus Koen Leenaers, bekende Bosschenaar Willem Hörmann, pastoraal werker Johanneke Bosman, cultuurtheoloog Frank Bosman, stadspastoor Paul Janssen en vele anderen.

maria ter linde 1

Bedevaart Den Bosch - Uden, 15 augustus

299 jaar bedevaart Onze Lieve Vrouw ter Linde

Volgend jaar is het 300 jaar geleden dat er vanuit de Sint Cathrien een bedevaart startte naar Onze Lieve Vrouw ter Linde in Uden. Op 15 augustus 2023 blazen we de traditie eigentijds nieuw leven in. Met dank aan de enthousiaste medewerking van Museum Krona, de Kapelgemeenschap Ter Linde, de Kruisherenkapel, de parochie Sint Petrus in Uden en de zusters Birgittinessen kunnen we een mooi programma presenteren.

Programma

9.30 uur Museum Krona – koffie en gebak met korte inleiding over het Wonderkruis
10.00 uur Museum Krona – kort gebedsmoment bij het Wonderkruis en het originele beeld van O.L.V. ter Linde.
10.30 uur processie naar Kruisherenkapel
11.00 uur Kruisherenkapel – eucharistie
12.00 uur Parochiecentrum – lunch (zelf brood meenemen)
13.30 uur processie naar Birgittinessen
14.00 uur Birgittinessen kapel – Rozenkrans
14.30 uur afsluiting

Meedoen

Vervoer is op eigen gelegenheid. Rond Museum Krona, Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden is voldoende parkeergelegenheid. Het museum is ook met de bus goed bereikbaar.

Aanmelden kan bij het Parochiecentrum: secretariaat@parochiemaria.nl  onder vermelding van 'Bedevaart Uden'.

De kosten bedragen: € 10,= per persoon. Dat is inclusief koffie en gebak bij Museum Krona en soep, koffie, thee bij de lunch. U kunt het bedrag overmaken via de QR-code of NL22 RABO 0163 3640 52 tnv R.K. Parochie H. Maria, onder vermelding van 'Bedevaart Uden', of afgeven bij het Parochiecentrum.

De entree van het museum is gratis, maar als u een Museumkaart heeft, neem die dan mee en laat hem scannen. We hebben overigens geen tijd om de exposities in het museum te bezoeken.

Bij de lunch worden soep, koffie en thee verzorgd door de parochie Sint Petrus. Brood of wat u verder wilt eten, mag u zelf meenemen.

Maria ter Linde

Bij de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 door Frederik-Hendrik moesten de kruisheren noodgedwongen hun klooster (op de plek van de huidige Sint Cathrien) verlaten. Uiteindelijk kwamen ze in Uden terecht.  Dar bouwden ze rond 1700 een klooster naast de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Linde. Zij kregen ook het beheer van de kapel. Ooit stond er op die plek een lindeboom, waarin het Mariabeeld volgens de legende zou zijn gevonden. In 2009 hebben de kruisheren het klooster en de kapel verkocht aan Brabant Zorg. Maar nog steeds lopen mensen de Kruisherenkapel binnen om een kaarsje op te steken en te bidden bij Onze Lieve Vrouw ter Linde, 'behoudenis der kranken'. Het originele Mariabeeld is ondergebracht in Museum Krona - in de kapel staat een replica -. Samen met het beeld werd o.a. het Wonderkruis overgebracht naar Museum Krona.

Wonderkruis

Dit wonderkruis namen de kruisheren in 1629 mee uit de Sint Cathrien. Het was een bijzonder voorwerp van verering. Het verhaal gaat dat rond 1500 een meisje de hostie had uitgespuugd en onder een losliggende plavuis verborgen. Toen een aantal jaar later de vloer vervangen werd, vond men op die plek een eigenaardig beeldje van een gekruisigde Christus. Het is van een houtachtig materiaal, vermoedelijk een zo gegroeide wortel. Dit wonder bracht vele pelgrims naar de Sint Cathrien. Het heeft lang in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Linde gestaan. Museum Krona haalt het speciaal voor ons uit het depot.

 

red-turtle-700x467

Zomeravonden in de Sint Cathrien - dinsdag 1 augustus

Film: The red turtle - 1 augustus, 20.00 uur

Een tekenfilm voor jong en oud. De Nederlandse Oscarwinnende regisseur Michael Dudok de Wit en de legendarische Japanse animatiestudio Ghibli, maakten deze prachtige, tijdloze instant classic die wereldwijd de harten verovert. Aan de hand van het verhaal van een schipbreukeling die aanspoelt op een onbewoond eiland, vertelt 'The red turtle' op een wonderlijke manier over de mijlpalen in een mensenleven. Inloop vanaf 19.30 uur met een kopje koffie. Na afloop is er gelegenheid om bij een drankje na te praten.

Een zomer van voedende rust: zomerontmoetingsavonden in de St. Cathrien - Elke dinsdag 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Deze zomer geeft de Sint Cathrien iedereen de ruimte om een andere betekenis aan de zomer te geven dan ver weg het avontuur te zoeken. Iedere dinsdagavond tot en met 29 augustus worden er diverse activiteiten georganiseerd rond het thema: ‘Met Maria het leven vieren’: lezingen, muziekavonden en een filmavond.

Tijdens deze dinsdagavonden is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij steeds een nieuwe activiteit. Bekijk de zomer eens vanuit een ander perspectief. Nu alle clubjes en verplichtingen wegvallen, kan je op vakantie gaan en het avontuur opzoeken of de ruimte nemen om even te landen in de rust die bij deze periode komt kijken. Natuurlijk hoef je daar niet helemaal voor stil te zitten. De Parochie Heilige Maria zorgt in de Cathrien voor avonden waarop rust, openheid, ontmoetingen en genieten van het leven op een unieke manier samenkomen. Er zijn onder andere meditaties, lezingen en ook staan er muziekvoordrachten op het programma, onder andere van gerenommeerd organist Laurens de Man, musicus Koen Leenaers, bekende Bosschenaar Willem Hörmann, pastoraalwerker Johanneke Bosman, cultuurtheoloog Frank Bosman, stadspastoor Paul Janssen en vele anderen.

Programma

  • 1 augustus: Film: The red turtle
  • 8 augustus: Paul Janssen vertelt: "Met Jozef het leven door"
  • 15 augustus: Vieren met Maria
  • 22 augustus: Muziek uit de Keltische wereld met Frank en Mariëlle Bosman
  • 29 augustus: Muziek(workshop) door Koen Leenaers

Facebook

Cannot call API for app 405460652816219 on behalf of user 393446502292260