Testament

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Met uw kerkbijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk, dat u mede mogelijk heeft gemaakt.

Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan de Mariaparochie zijn.

Om uw bezittingen (gedeeltelijk) na te laten aan de Mariaparochie moet u een testament door een notaris laten opstellen of aanpassen. Een codicil is niet voldoende. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dicht bij huis en dicht bij uw hart. De Mariaparochie hoeft over ontvangen erfenissen geen erfbelasting te betalen.

De parochie informeert u graag over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstellingen (een percentage van uw erfenis) en legaten (een vastgesteld bedrag of een voorwerp)

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten, neem dan contact op met secretariaat@parochiemaria.nl