Extra informatie

Geschiedenis

Wonder van Empel: ook Wonder van Verbondenheid

Op 8 december viert de Rooms-Katholieke Kerk het hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis . Het vindt plaats negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september. Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt.

Dit feest wordt al eeuwen gevierd en door de tijd heen worden er op die dag ook andere, aan Maria verbonden gebeurtenissen opgedragen en gevierd. Maria de Onbevlekte Ontvangene is de patrones van bijvoorbeeld het bisdom Roermond. En ook van de Spaanse Infanterie. Hoe zit dat precies? Daarvoor moeten we terug naar december 1585. Toen vond in onze contreien de strijd tussen de Staatse (Hollandse) Troepen en het Spaanse leger van Filips II plaats. Via het prachtige verhaal, wat het Wonder van Empel is gaan heten, winnen de Spanjaarden de slag bij Empel. Dit zou met name te danken zijn geweest aan de steun die de Spanjaarden van Maria hebben ontvangen. In 1892 werd Maria tenslotte de patrones van de Spaanse infanterie bij koninklijk decreet.

In Spanje is 8 december een nationale feestdag die in het bijzonder door de gelovige en historisch betrokken infanterie op respectvolle en feestelijke manier wordt gevierd. De historische betrokkenheid komt ook tot uiting in de band die de infanterie onderhoudt met de geloofsgemeenschap in Empel. Elk jaar wordt deze band versterkt door bezoeken en uitnodigingen over en weer.

Zo vond op zondag 4 december een plechtige eucharistieviering plaats in de H. Landelinuskerk in Empel waar hoofdcelebrant pastor Piet de Jong werd vergezeld door een Spaanse/Nederlandse priester. Wij waren in de bijzondere aanwezigheid van officieren van de Spaanse Infanterie die gelegerd zijn in Brussel (NAVO), Brunssum (NAVO) en zelfs uit Spanje waren er acht militairen over gekomen, onder hen General Muro en Kolonel Vincente.

De Empelse gemeenschap kreeg voor de tweede keer op rij een prachtig schilderij aangeboden van de Spanjaarden wat de Slag bij Empel uitbeeldt. Het is getiteld “La Virgen de Empel” en geschilderd door Augusto Ferrer Delmau . Het schilderij werd dankbaar ontvangen en gezegend door de priester. Eerder ontving de Kerk ook van deze schilder een mooi werk genaamd ‘La Batalla de Empel’ . Na de sfeervolle tweetalige kerkdienst vertrok het gezelschap voor een ceremonie bij de Kapel op de Empelsedijk. Dit is tenslotte vlakbij de plek waar het Wonder van Empel destijds geschiedde. Hier vonden toespraken plaats, werd er gebeden en infanterie-liederen ten gehore gebracht en werd het schilderij opgehangen in de Kapel.

Het parochiebestuur is geïnformeerd over de wens van de Empelse gemeenschap om een blijvende plek in te richten voor verering en gedachtenis aan het Wonder van Empel. Hier zal in 2017 verder werk van worden gemaakt.

Zoals hierboven beschreven is 8 december de échte gedenkdag van Maria Onbevlekte Ontvangenis en de viering hiervan door de Infanterie. Een delegatie uit Empel, families Doorenbosch en Benninga togen naar Toledo. Zij waren de eregasten op de Infanterie Academie (vergelijkbaar met een opleiding als onze Koninklijke Militaire Academie te Breda). Toledo ligt een uurtje rijden ten zuiden van Madrid in een mooi heuvelachtig landschap. Tot 1561 was Toledo de hoofdstad van Spanje en is zeker een bezoek waard.

De jaarlijkse 8 december viering van Maria Immaculata op de Infanterie Academie begon met een eucharistieviering waarbij de bisschop van Toledo voor ging. Daarna vond een groot militair defilé plaats met honderden militairen en wel duizend gasten. Het waren parades en eerbetoon aan de Spaanse Kroon, het regiment en de gevallen soldaten. Ook toespraken van de minister van Defensie en de generale staf vonden plaats op het binnenplein van de Academie. Aansluitend was er een lunch voor genodigden. Wat een gastvrije ontmoeting.

Tenslotte kreeg de groep Nederlandse gasten een rondleiding door de gangen van de immense opleidingsgebouw waar de Kapel werd bezocht en de schilderijen van het Wonder van Empel trots werden getoond. De verbondenheid tot elkaar was zeer nabij te voelen via een gemeenschappelijke (geloofs-)geschiedenis. Afstanden en taal zijn dan geen barrière meer. Men heeft uitgesproken om de traditie van wederzijds bezoek zo lang als mogelijk voort te blijven zetten.

Rest nog om het Empelse ontvangstcomité te danken die zich jaarlijks inzetten voor het ere houden van de traditie. Dank gaat uit naar pastor De Jong en medewerkers en vrijwilligers van de kerk in Empel, in het bijzonder Paula Doorenbosch en Gabriela Vissers.

Een gemeenschap van de Kroaten gebruikt de Landelinus ook voor hun vieringen.

Diaconie

Met onze nieuwbouw hebben we de diaconie een nieuwe impuls gegeven. Er is sinds vorig jaar maart een nieuwe diaconiegroep aangetreden onder de naam: zorgen voor elkaar. De groep heeft het afgelopen jaar contact onderhouden via zoom. De Werkgroep Diaconie van de Landelinus gemeenschap Empel organiseert op dit moment activiteiten, zonder dat mensen samenkomen, zoals:

  • Pakkettenaktie (zegeltjes PLUS) voor mensen Empel en  voedselbank
  • Kledingaktie
  • Kerstaktie / Paasaktie
  • Ziekenbezoek
  • Praatje met een maatje
  • Pastorale contacten

 

Activiteiten

Nieuws

Geplaatst op: 9 april 2021
Geplaatst op: 28 februari 2021
Geplaatst op: 15 december 2020
Geplaatst op: 10 december 2020