Biechten

Biechten is naar een priester gaan en vertellen wat u verkeerd heeft gedaan en hoe u God en anderen pijn heeft gedaan. Zelf bidden en aan God bekennen wat u heeft gedaan is daarom niet genoeg. Biechten bij een priester is niet altijd gemakkelijk, maar er heerst achteraf ook vaak grote opluchting.

Door onze zonden hardop te zeggen, komen ze tevoorschijn. Het helpt om dichter bij Jezus te komen. Tegenwoordig wordt biechten, ook wel het sacrament van vergeving en verzoening genoemd. Het is namelijk niet alleen het opbiechten van fouten, maar ook het ontvangen van vergeving. In het evangelie geeft Christus de apostelen de bevoegdheid zonden te vergeven. De apostelen hebben dit doorgegeven aan de bisschoppen en de priesters.

God om vergeving vragen, hoort bij het christelijk geloof. Daarom bidden we aan het begin van iedere Eucharistieviering samen om vergeving. Op het pad des levens, vindt men soms hobbels en kan iedereen wel eens struikelen. Soms voelen we dat we tekortschieten naar onze naasten, naar God en naar onszelf. Gelukkig mogen wij alles wat ons hart bezwaart neerleggen bij God.

God vergeeft ons niet alleen, Hij geeft ons ook de kracht om opnieuw te beginnen. Het sacrament van vergeving en verzoening werkt bevrijdend en geeft hoop op een nieuwe toekomst.

In onze parochie kunt u op verschillende tijden komen biechten.

Lambertuskerk:
Dinsdag van 19.30 uur tot 20.00 uur
Woensdag van 18.30 uur tot 18.45 uur
Vrijdag van 9.30 uur tot 10.00 uur

Lucaskerk:
Donderdag van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Kijkt u dan onderstaand filmpje: