Over ons

Over onze parochie Heilige Maria

Matteüs 28, 19-20

“Gaat dus en maakt alle volken tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Zie ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

De parochie Heilige Maria wil Gods barmhartige liefde zichtbaar maken in de wereld, het Woord Gods verspreiden aan een ieder die het horen wil en leerling en navolger zijn van Jezus.

Onze parochie, die bestaat uit acht kerken, is volop in beweging. In 2020 werd een nieuwe parochiezaal geopend bij de Landelinuskerk in Empel en in 2021 werd er ook in Rosmalen bij de Lambertuskerk een nieuw parochiecentrum gebouwd. We hebben een betrokken gemeenschap waarin jong en oud zich inzet voor elkaar. De komende jaren willen wij als Mariaparochie meer aanwezig zijn in de wijken. Ook willen wij meer dan voorheen een missionaire parochie zijn, in navolging van de oproep van Paus Franciscus.