Het Vormsel ontvangen

Meld je nu aan (zie onderaan deze pagina) voor de vormselvoorbereiding.
De eerste bijeenkomst is al op vrijdag 18 november 2022
van 17:00 tot 20:00 uur (voor eten wordt gezorgd)
in het Parochiecentrum, Rodenborchweg 2 te Rosmalen.

 

Het Vormsel: is dat nou nodig? Dat vraag je je als jongere misschien af. Je bent gedoopt en je hebt de Eerste Heilige Communie gedaan. Ben je niet gewoon klaar dan?

Weet je: de doop, de Eerste Communie en het Vormsel samen vormen samen de initiatiesacramenten. Na het Vormsel ben je volledig opgenomen in de Katholieke Kerk. En dat is fijn, want het geloof kan een grote steun zijn. Bijvoorbeeld als er iemand ziek wordt in je omgeving. Dan is het fijn om te kunnen bidden en te praten met God over wat je voelt.

Bij het Vormsel ontvang je de gave van de Heilige Geest. Dat klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk moet je het zo zien: de Heilige Geest geeft je de kracht om zelf keuzes te maken. Er is ook een interessant filmpje over:

 

Het verhaal van…..

De werkgroep die in onze parochie de voorbereiding verzorgt op het vormsel vertelt daarover: “Het is moeilijk om jongeren na het doen van hun Eerste Heilige Communie terug in de kerk te krijgen voor het traject van het Heilig Vormsel. Dat ligt heel sterk aan de veranderingen in de maatschappij. De kerk vormt gevoelsmatig vaak geen vast onderdeel van hun vorming meer.  Het is daarom een hele opgave om geloof vanuit kerk en ouders/verzorgers mee te geven. Jongeren komen immers met tal van invloeden in aanraking. Dat betekent dat het geloof in God en een betrokkenheid in de kerk niet op de voorgrond staat. Ook vinden ze veelal bij hun leeftijdsgenoten geen aansluiting. Meedoen met de vormselvoorbereiding is dan ook een uitdaging, vaak een nieuwe kennismaking met geloof en een nieuwe wereld van anders kijken naar het leven. Dat vergt een ideële keuze om vaak (deels) tegen de stroom in te roeien. Vanuit het Vormselteam vinden we het  heel belangrijk dat ze wel hun eigen mening uiten en nadenken. Hierin komen veel vragen naar voren, zoals wat vind IK hier nu van? Wat doet dat Bijbelverhaal nu met mij? Hoe houd ik me staande bij mijn niet gelovige vrienden, omdat ik het Vormsel en geloof wel belangrijk vind?  Al dat omgaan met die vragen, maakt dat de Heilige Geest zijn werk kan gaan doen.”

In het vormsel traject komt heel veel naar voren tijdens een jaar voorbereiding met maandelijkse bijeenkomsten. “We hebben het dus over meningsvorming, maar ook over Bijbelteksten. We hebben het over jaarfeesten en jaarperioden, maar ook over heiligen, kloosters, de wereldkerk en jezelf staande houden vanuit het geloof. We hebben het over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en de sacramenten. Daarnaast is er ook ruimte voor spelletjes met een link naar deze inhoud. En in de pauzes eten we ook frietjes met mayo/curry/appelmoes en een snack. Ook daar is ruimte en gezelligheid voor. Want het klinkt in vele dingen heel serieus, maar het is echt boeiend en gezellig! Het zijn gesprekken die je ergens anders niet of nauwelijks meemaakt.

Het mooie van het Vormsel in deze tijd is dat vormelingen bewust kiezen bewust voor het Vormsel. Vaak moeten ze als jong-volwassene nog wel hun weg in het geloof vinden. “En dat gebeurt ook op ieders eigen wijze. Je hoeft het ook niet overal mee eens te zijn. Daarnaast is ook niet iedereen even actief in de kerk. Het gaat erom dat ieder zijn/haar weg vindt, ieder aansluit op zijn/haar manier, waarbij we vanuit het team en de groep wel naar een basis zoeken om dit neer te zetten.  En dat levert prachtige gesprekken en keuzes op. Waar we als Vormselteam ook zelf echt wat van opsteken!”

Wat gebeurt er tijdens het Vormsel?

Jouw voorhoofd wordt gezalfd met heilig chrisma: een geurige olie, vermengd met balsem en een teken van overvloed, vreugde, genezing en zuivering. Met dit Vormsel helpt God je om stevig in hun schoenen te staan. Doordat de kracht van de Heilige Geest de gevormden ondersteund, moet dat zeker lukken. Wil je het Vormsel  ontvangen, dan volg je van tevoren een voorbereidingstraject.

Voor het Vormsel vragen wij een eigen bijdrage. Deze staat op de tarievenpagina. Klik hier >>

Data Vormsel 2022-2023

De vormselvoorbereiding voor de hele Parochie Maria start op vrijdag 18 november om 17:00 uur in het Parochiecentrum, Rodenborchweg 2 te Rosmalen. Het programma is doorgaans als volgt: eerst een viering, dan samen eten, daarna gaan we op de inhoud in. Rond 20:00 uur sluiten we de bijeenkomst af.

Zit jij in groep acht of al op de middelbare school, en wil je nog mee doen, geef je dan hieronder op en kom naar de bijeenkomst!

Opgeven voor het Vormsel kan via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier Vormsel

Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden voor het Heilig Vormsel. Velden met een * zijn verplicht
  • Gegevens vormeling

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Gegevens ouders

  • Contactgegevens

  • Indien meerdere adressen, vul het adres in waar het kind staat ingeschreven
  • Prijs:
    U wordt na het versturen van het formulier doorgestuurd naar iDeal om te betalen.

Facebook

Parochie Maria

2 days 16 hours ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been