de kerk verlaten

Uitschrijven als parochiaan en uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk gaat altijd via uw eigen parochie.  Of u dat per brief of het hieronder te downloaden voorbeeldformulier doet maakt niet uit. Het voorbeeldformulier geeft wel duidelijk aan wat u in ieder geval moet invullen. Stuurt u een bief dan moet daarin uiteraard dezelfde informatie staan. Zie ook het antwoord op de vragen 7, 8 en 9 bij vraag en antwoord.

Het voorbeeldformulier kunt u hier downloaden.

 

Facebook

Parochie Maria

2 weeks 14 hours ago

Kopje koffie/thee, luisterend oor, gezelligheid Al lange tijd is de inloopmorgen op de pastorie wegens het coronavirus stopgezet. Tot nu toe is er ook nog