office

Vacature office manager (24 uur)

De parochie Heilige Maria te ’s-Hertogenbosch & Rosmalen, bestaande uit acht kerken, is volop in
beweging. We hebben een betrokken gemeenschap en de komende jaren willen we als
Mariaparochie meer aanwezig zijn in de wijken, en meer dan voorheen een missionaire parochie zijn,
in navolging van de oproep van Paus Franciscus.

In verband met de inrichting van de nieuwe parochie-organisatie die samen gaat met de
ingebruikname van het nieuwe parochiecentrum in Rosmalen rond 1 oktober 2021 is de parochie per
dan op zoek naar een

Office manager (v/m) voor het parochiekantoor (ca. 24 uur per week)

Als office manager heb je een zelfstandige rol en ben je de spin-in-het-web om activiteiten en de
back-office van de parochie mogelijk te maken. Je geeft leiding aan de bedrijfsvoering, je bent
aanspreekpunt en ondersteunt het pastorale team en het bestuur. Je wordt bij de uitvoering van
deze taken ondersteund door diverse vrijwilligers die je ook aanstuurt.

Wat verwachten we?
A. Taken office management
• Beheert het parochiebrede secretariaat (telefoon, mail, beheer reserveringen ruimtes, bestellen
kantoorbenodigheden) en zorgt voor goede bereikbaarheid (fysiek en digitaal)
• Coördineren van (facilitair) beheer rondom al het onroerend goed i.s.m. beheerders
• Zelfstandig verzorgen van correspondentie en archivering, beheer van contracten, beantwoorden
van voorkomende vragen, opvolging van de afhandeling daarvan
• Ondersteunt het pastoresteam en het bestuur (waar mogelijk pro-actief)
• Organiseert en notuleert bijeenkomsten (zoals bestuurs- of werkgroepvergaderingen)
• Coördineert en bewaakt de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden en controleert de
uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden.
Resultaat: Goedlopende backoffice.

B. Werkprocessen en aansturing
• Is aanspreekpunt/vraagbaak voor beheerders van (kerk)gebouwen
• Biedt administratieve en procedurele ondersteuning bij de uitvoering van besluiten; bereidt
besluiten voor, eventueel in samenwerking met anderen en verzorgt informatie hieromtrent
• Aansturen en gemotiveerd houden van vrijwilliger-collega’s administratie (w.o. ledenadm,
begraafplaatsadm, vrijwilligersadm, gastheren en -dames),
• Opstellen en verbeteren van processen en bewaken kwaliteit dienstverlening
Resultaat: duidelijke en goed werkende werkprocessen, gemotiveerd team van vrijwilligers,
posities ingevuld, duidelijke rolverdeling, kwalitatief goede output.

Wie zoeken wij?
A. Kennis
• MBO+ / HBO werk- en denkniveau op administratief-organisatorisch vlak
• Vaardig in het gebruik van MS Excel, Word en Powerpoint.
• Kennis van en ervaring met automatiseringspakketten. Kennis van Docbase is een pré.

B. Kwaliteiten
• Positieve, dienstverlenende en klantgerichte instelling (sociaal zeer vaardig)
• Zeer zelfstandig (zelfstarter), stressbestendig, staat stevig in de schoenen
• Goed analytisch vermogen, kan denken in processen en hoe deze te verbeteren
• Goede communicatievaardigheden Nederlands (mondeling en schriftelijk)
• Nauwkeurig, integer en organisatorisch vaardig (planning, verbeteren werkprocessen en events)
• Kan (oudere) vrijwilligers aansturen en daarbij een gedreven, motiverende en
enthousiasmerende werkhouding tonen
• Flexibel (incidentele activiteit in avond of weekend)
• Voelt je thuis bij de Christelijke traditie en hoe de parochie daar vorm aan geeft

Wat bieden wij?
• Een tijdelijk contract voor de duur van 2 jaar (met uitzicht op een vast contract). In beginsel
vraagt de parochie invulling van de rol voor circa 24 uur per week (te spreiden over 4 of 5 dagen).
In overleg worden de werkdagen vastgesteld. Hierbij kan rekening worden gehouden met
schooltijden.
• Beoogde startdatum: 1 november 2021.
• Vergoeding is passend o.b.v. de arbeidsvoorwaarden van de R.K.-Kerkprovincie in Nederland:
Salarisschalen (waarbinnen functiegroepen zijn gedefinieerd) lopen van €2.000 – €2.800 o.b.v.
een full-time aanstelling (o.b.v. 38 uur). Inschaling gebeurt op basis van ervaring en zwaarte van
de functie.
• Je bent verzekerd binnen de lopende polissen voor aansprakelijkheid en ongevallen.

Reageren
Indien je geïnteresseerd bent in deze rol bij de parochie H. Maria dan kun je reageren met C.V. en
motivatiebrief naar secretaris@parochiemaria.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Marc Benninga 06-11729521 (secretaris van de parochie).
De uiterste reactiedatum is 21 september 2021.

ruth

Ruth – De Familiemusical

Ruth – De Familiemusical gaat na één jaar corona-uitstel in première op zondag 19 september 2021 om 14.30 uur  in Maaspoort Sport & Events in ’s-Hertogenbosch. Het prachtige Bijbelverhaal Ruth, ook wel de parel van het Oude Testament genoemd.

Een actueel, aangrijpend en authentiek verhaal, dat als een sprankelende familiemusical op de planken wordt gebracht door KISI Nederland. Laat je raken door een eeuwenoude Bijbelse vertelling, die niets van zijn krachtige boodschap heeft verloren. Een verhaal vol hoop, dat past in deze tijd van onzekerheid en opnieuw beginnen.

Ruth is een jonge vrouw die, wanneer alles in haar leven verloren lijkt, voor een lastige keuze komt te staan. Ze besluit om met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan naar het voor haar onbekende Bethlehem, want ze voelt een diep verlangen om de God en het volk van Naomi te leren kennen. Daar, in een onbekend land, moet ze voor zichzelf en haar schoonmoeder een nieuw leven op zien te bouwen, wat lastig blijkt te zijn. Maar wanneer Ruth de sympathieke landeigenaar Boaz ontmoet, gloort er nieuwe hoop.

Een jonge cast en crew van 100 personen brengen Ruth – De Familiemusical tot leven. De musical, vol humor en pakkende scènes, is geschikt voor alle leeftijden vanaf 6 jaar.  KISI, een internationale musicalgroep die op weg is met liederen en musicals om Gods liefde uit te dragen.

Meer informatie en tickets op: www.ruth-musical.org

 

Afbeelding1

Bossche School Klimaat?

Tijdens één van de vele lezingen die Dom Hans van der Laan hield, opperde hij de gedachte over hoe mooi het zou zijn als er ooit iemand kwam die zijn plastisch getal toepaste met een totaal andere resultante. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet je niet alleen kennis hebben van zijn theorie, maar ook kijken waar en hoe deze tot stand is gekomen. Wat waren de omstandigheden? Je kunt vanaf de zijlijn zijn theorie ontleden, maar je kunt ook van binnen uit meewandelen in zijn tred. Deze begint als zoon van een architect in Leiden. Via Delft en Granpré Molière monasteerde deze benedictijner monnik achtereenvolgens in Oosterhout en Vaals. Je mag dus stellen dat de theorie van de Bossche School, los van wederopbouwlezingen aan het Kruithuis, weinig Bosch’ in zich heeft.

Wat Dom Hans van der Laan in zijn tijd deed, was eigenlijk niet zo nieuw in de geschiedenis. Meerdere kloosters in de wereld (en met name benedictijnen) gingen in het verleden hun spiritualiteit te lijf met vormgeving. Zoekend naar ‘het ware’ en/of ‘het verlichtende’ grepen ze terug op oude tijden en datgene wat zo dicht mogelijk bij ‘de Pantocrator’ leek te zijn. Het vroegchristelijke (of zelfs voorchristelijke) werd hiermee een groot uitgangspunt voor onze hedendaagse kerkenarchitectuur. In 1868 bouwde beeldhouder en latere benedictijn Peter Lenz de St. Mauruskapel in Beuron. Ook hij greep terug op de oudheid en wel op de faraonische Egyptenaren. Hij was hiermee op zijn beurt een groot inspirator voor de Zaanstrekers Jan Stuyt en Jan Verkade, welke ook geen Bossche namen zijn! Slechts de Oudenbossche Granpré Molière mag zich schakel noemen tussen Jan Stuyt en Dom Hans van der Laan.

Onze parochie is nog tenminste twee Bossche School kerken rijk en één pre Bossche School kerk, maar welke nadert nu ‘het ware’ of ‘verlichtende’ het meest? Welke kerk heeft het ultieme klimaat naar het Goddelijke?

Mijn eigen leermeester, architect en gevoed door de Bossche School architectuur, kwam ooit kijken in mijn eerste, toen nog niet verbouwde en net gekochte oude huisje. Hij pakte een stoel en ging in het midden van de huiskamer zitten. Na een ijzige stilte van ca. vijf minuten stond hij op en zei: “Ja, dit voelt goed”…. Daarna deed de stilte weer haar werk! Deze ruimte-ervaring (die overigens lang niet iedereen gegeven is) gaf aan dat ruimte ertoe doet in beleving. Veel mensen hebben onbewust ook dit gevoel! Nog niet meetbaar middels een getal, maar middels een intrinsieke gevoelswaarde. Dom Hans van der Laan is in zijn pogingen om e.e.a. meetbaar te maken m.i. zeer geslaagd in een dergelijke vertaling. Toch is intrinsieke gevoelswaarde meer dan een ruimte-ervaring. Daarin speelt afkomst, perceptie en richting eveneens een grote rol.

In de St. Cathrienkerk (de pre Bossche School kerk) hoor ik vaak een eerste reactie van bezoekers. Gaandeweg wil ik dan steeds meer vertellen over vijfhonderd jaar St. Cathrien en haar Bossche klimaat, over Neo byzantijnse flauwekul, over Beuroner Kunst en de in mijn ogen afstekende lelijke schilderijen aan de wanden, maar het heeft allemaal geen zin. “Alles van waarde is weerloos”, zei Lucebert ooit… en de tijd die verhaalt zelf!

Vanuit uw eigen afkomst, perceptie en richting is het zaterdag 11 september voor iedereen ‘Open Monumentendag’, want ‘Mijn monument is jouw Monument’ en tussen 10.00 uur en 16.30 uur bent u VAN HARTE WELKOM in dit Bossche, Beuronse, Byzantijnse, Armeense, Servische, Poolse, Oekraïense, ware en verlichtende klimaat en bovenal huis van God!

De Kwartiermaker

Catherina-zonder-datum-2048x1536

MIVA Deurcollecte

MIVA ondersteunt met vervoer en communicatie.

Ivainesu is veldwerker in Zimbabwe. Kinderen met een handicap hebben hier geen toegang tot een sociaal netwerk en gezondheidszorg. Vaak worden de kinderen achtergelaten bij grootouders zonder inkomen. Er is veel armoede en vaak te weinig voedsel. Ivainesu spoort kinderen met een handicap op en zorgt ervoor dat ze de juiste behandeling krijgen en naar school kunnen.

Een van de kinderen die Ivainesu helpt is de 15-jarige Catherina. Zij kan niet lopen vanwege een verlamming en zit in een rolstoel. Ze heeft vijf broertjes en zusjes en woont bij haar grootmoeder die een hartinfarct kreeg. Catherina zorgt nu voor haar oma en de andere kinderen. De moeder heeft de kinderen verlaten en haar vader zit in de gevangenis. Haar grootmoeder heeft nauwelijks inkomsten en kan het schoolgeld niet zelf betalen.

De organisatie van Ivainesu zorgde voor een rolstoel en betaalt het schoolgeld. Daarnaast krijgt Catherina nu therapie. De dorpsbewoners hebben voorlichting gekregen hoe ze Catherina kunnen helpen. De kinderen uit het dorp helpen Catherina nu naar school te gaan. Ook op school zijn er aanpassingen gedaan, zoals een ramp bij de ingang, zodat Catherina met de rolstoel veilig overal kan komen. Ivainesu bezoekt de familie en haar school regelmatig om te kijken hoe het met Catherina gaat.

MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Daarom ondersteunt MIVA al ruim 85 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-America.
Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn.

Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. gelukkig zijn er mensen, die het als hun bestemming zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is. Dank voor Uw bijdrage!
Achter in de kerk liggen folders om mee te nemen; ook hangen er posters met uitleg!!
Ondersteun MIVA met vervoer en communicatie: maak u gift over naar NL42 INGB 0000 0029 50.

Foto_lector 3

Roweno Heijmans neemt afscheid als acoliet en lector

“Je kunt wel zeggen dat ik de vaste kerkgangers bij naam ken”

Roweno Heijmans (27) is een bekend gezicht in de Annakerk in Hintham. Toch was dat niet vanzelfsprekend. Niemand uit zijn familie ging naar de kerk, behalve zijn overgrootmoeder. Toen hij een jaar of veertien was, is hij een keer meegelopen. “En toen ben ik blijven plakken.”

Ja, hij was wel gedoopt en ook had hij zijn Eerste Communie gedaan, maar kerkgangers waren ze niet bij Roweno thuis. “Op mijn veertiende zat ik niet lekker in mijn vel, ik voelde me soms een vreemde eend en in de kerk hoorde ik de boodschap van hoop. Ook was ik onder de indruk van de eerbied waarmee de mis opgedragen werd. Dat heeft me ertoe aangezet om terug te komen.”

Hij ging met zijn overgrootmoeder mee en raakte in gesprek met pastoor Uijttewaal, die inmiddels overleden is. “Het klikte wel en ook kon ik goed overweg met de pastoraal werker en broeder Marinus. Zij dachten op een gegeven moment: we maken die jongen misdienaar. Ik had eigenlijk geen idee. Ik ben er voorzichtig ingerold en leerde steeds meer.”

Vis in het water

Roweno vond het prettig om op die manier bij te dragen. “De mis wordt er mooier en plechtiger van.” In de rol van acoliet en rector groeide hij vanzelf. “Het kerkbezoek is hier rap teruggelopen en een aantal van de lectors konden niet meer. Het begon ermee dat ik af en toe inviel en nu ben ik al tijden de vaste lector op zondag. Je kunt wel zeggen dat ik de vaste kerkgangers inmiddels bij naam ken,” lacht hij.

Hoewel hij zich als een vis in het water voelde in de kerk, koos hij niet voor de studie theologie. “Nee, dat lag niet echt voor de hand. Ik wilde ook graag uitzicht op een baan. Dus dat ik econometrie ging studeren was ook vanuit pragmatische overweging.”

In 2017 studeerde hij af. “Het was een hele leuke studie. Een mix van economie en econometrie. Als je aanleg hebt voor wiskunde, is het vooral leuk om te doen. Ook hard werken hoor, maar als je weet wat je doet, is alles makkelijk.”

Uppsala

Nu heeft hij zijn proefschrift afgerond en is hij gepromoveerd. “Mijn proefschrift ging over het toepassen van economische en wiskundige methodes op milieugerelateerde vraagstukken en het beleid dat je vervolgens toe kunt passen.” Dat mag hij even uitleggen. “Kijk: het terugdringen van de Co2-uitstoot is een duidelijke doelstelling, maar ook dan volgt de vraag: hoeveel minder? En is het niet duurder? Er staan veel onzekerheden tegenover. Wiskunde kan goed omgaan met onzekerheden. Vaak wordt het milieubeleid gestuurd op gevoel, dus wilde ik kijken of het beter zou zijn als het door de wiskunde gestuurd zou worden.”

En dat was zo. Zijn onderzoek heeft effect. Ook voor hemzelf, want hij werd opgemerkt door de universiteit van Uppsala in Zweden. “Ze schreven mij aan of ik daar wilde komen werken.” En dat houdt in dat Roweno afscheid neemt, voorlopig in ieder geval, van onze parochie.

“Ik heb wel vooraf uitgezocht of er een katholieke kerk was in Uppsala, want Zweden is een Luthers en geseculariseerd land. Toevallig blijkt er een hele actieve parochie te zijn met elke dag een viering en biechtgelegenheid. Ook in Tilburg ging ik elke dag naar de mis, dus dat zal ik daar ook blijven doen.”

Hij zal de kerkgemeenschap wel gaan missen. “We zijn, zeker met de vrijwilligers, vrienden van elkaar geworden. Daar wil je geen afscheid van nemen. Ook mijn ouders en familie vinden het lastig, maar gelukkig is het niet ver weg. Bovendien vinden ze het ook goed voor me.”

logo-bisdom

Oproep jonge ouders

In september 2020 is het nieuwe Team Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch van start gegaan. Doel is het Familiepastoraat in de parochies van het bisdom te ondersteunen en te verstevigen.

Contact met jonge ouders vinden wij erg belangrijk.  We proberen 4 x per jaar online samen te komen met een groep jonge ouders (20-ers, 30-ers)  In deze groep proberen we te formuleren waar precies de behoeften liggen van de jongste generatie ouders wat betreft:

  • Geloofsopvoeding thuis. Wat heb je daarbij nodig? Is het er al ergens, of ontbreekt het? Kunnen we het creëren?
  • Een onderliggende vraag is of ook de website Geloven Thuis een turn kan maken waardoor zij ouders nóg beter kan ondersteunen.
  • De parochie. Welke plaats heb je in de parochie? Zou dat beter kunnen? Hoe?

Deze informatie helpt het team Familiepastoraat van het bisdom van Den Bosch om haar tijd en energie op de juiste punten in te zetten.

Praktisch:

  • We komen bij elkaar op dinsdag 7 september ,van 20.00 u tot uiterlijk 21.15 u.
  • We komen bij elkaar via Microsoft Teams.
  • Wanneer u aanmeldt ontvangt de uitnodiging voor deze bijeenkomsten.

 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door te mailen naar familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl. In de mail geeft u aan dat u mee wilt doen, uw naam en de parochie waar u deel van uitmaakt.
Denk en werk mee aan uw toekomst in die eeuwenoude Kerk!

 

Met vriendelijke groet,

Manon van den Broek en Ingrid van Meer

Familiepastoraat bisdom Den Bosch

20210720_125840

Zomerinterview: Kapelaan en diaken van Meeteren

“Als de liefde ontbreekt, moet je het niet doen”

De een kreeg op latere leeftijd de wens om zich te laten wijden tot diaken, de ander wist vanaf zijn zesde al dat hij priester wilde worden. Af en toe doen ze samen een viering. “Eerst moest hij naar mij luisteren, maar nu is het andersom.”

Ja, ze vinden het zelf ook wel bijzonder. “Dat je de zegen aan je zoon moet vragen, want dat doe je als diaken, dat is wel heel leuk. En samen een viering doen is het mooiste wat er is.”

Het katholieke geloof werd er in huize Van Meeteren met de paplepel ingegoten. “Het is wel een rode draad in ons leven geweest. Mijn vrouw Theresia en ik zijn beide katholiek. Ik wilde altijd meer weten, dingen uitpluizen, ook kijken naar andere geloven. Ik heb me te barsten gelezen. Toch bleef het katholieke geloof bovenaan staan. Al die boeken gingen later dus ook de kliko in,” vertelt diaken Hans.

Hij vervolgt: “Het katholieke geloof blijft een open boek. Iedere preek is anders. Je mag zelf heel veel invullen. Gideon en ik kunnen over hetzelfde onderwerp toch twee verschillende preken schrijven. Het is maar hoe de geest het ingeeft. Het is als levend water. Het blijft borrelen.”

Het is toevallig ook de naam van de parochie waar hij (onbezoldigd) werkzaam is in Weesp-Muiden-Muiderberg: de Parochie van Levend Water. Toch bestond het grootste deel van het leven van diaken Hans uit heel ander werk. “Ik ben de middelste van het gezin met negen kinderen, geboren vlakbij de Jordaan in Amsterdam. Na de Mulo ging ik solliciteren bij de gemeente, waar ik aangaf dat ik alles wilde doen, behalve op kantoor werken.” Het werd de Stadsbank van Lening, ook wel de lommerd genoemd, waar mensen geld konden lenen tegen een onderpand, zoals een sieraad. Hij werkte er uiteindelijk 42 jaar. Door veel studies, werd hij ook controleur, waardoor hij goud, zilver en diamanten kon taxeren. “Dat was iedere keer opnieuw een uitdaging.”

Schoolbankje

De laatste jaren bij de Stadsbank van Lening, begon er ook een andere stem te roepen. “Vroeger was ik al acoliet en ik vroeg me toen af wat ik nog meer kon doen. Een pastoor zei me dat ik tot diaken gewijd kon worden, maar daarvoor was veel studie nodig. Dat ging gewoon niet gebeuren, daarvoor had ik het te druk.” Toch bleef de stem roepen. “Op aangeven van een kennis, ben ik op latere leeftijd eens gaan kijken bij het Grootseminarie De Tiltenberg in Vogelenzang. Hans stroomde in met het idee: ik zie wel. Tot zijn eigen verbazing, slaagde hij voor ieder vak. “Gideon was intussen ook begonnen aan de priesteropleiding. Zit ik daar in het schoolbankje, en wie loopt er langs? Juist, Gideon! Dat moment zal ik nooit vergeten.”

Kapelaan Gideon wist het al vroeg: hij wilde priester worden. Ook wellicht vanwege de vanzelfsprekendheid waarmee priesters Huize van Meeteren in- en uitliepen. “Ik weet nog dat we hebben gevoetbald met priesters op straat. En dat ze vaak bij ons kwamen lunchen. Ook hebben mijn ouders een zieke priester verpleegd in ons huis.” Hij was het ook, die tegen Gideon zei: als je priester wordt, krijg je mijn kelk. Zijn ouders dachten dat het wel zou overwaaien. Hans: “We dachten: er komen nog vriendinnen. We hebben hem in ieder geval nooit gepusht.”

Maar de kapelaan was serieus. Hij deed al op jonge leeftijd de Eerste Heilige Communie en meteen de zondag erna, stond hij in de sacristie. Of hij misdienaar mocht worden. En later, toen hij in Amsterdam naar de kerk ging en daar in aanraking kwam met een jonge congregatie, was het helemaal zeker. “Ik kon goed met de priesters opschieten en ging vaak mee op reizen. Ik dacht: als ik priester word, dan van deze gemeenschap.” Dus vertrok hij op zijn achttiende naar Italië om pas vier jaar later terug te komen. “Ik kon me uiteindelijk niet vinden in de uitgangspunten van deze gemeenschap.” In die tijd studeerde zijn vader al aan het seminarie. De rector stelde voor dat Gideon er ook zou beginnen. “Ik ben redelijk snel ingestroomd.”

Dienstbaar

Voor vader Hans was het hard werken. Werk, een studie, het gezin. “Die combinatie was best pittig. Ik heb vijf jaar lang geen vrienden of kennissen gezien in het weekend. Daarom wist ik ook dat de combinatie diaken met een volledige baan niet te doen was. Je werkt op de meest rare uren en dat gaat niet naast je werk.” Vlak voor zijn wijding in december 2006, sloeg even de twijfel toe. Was hij wel geschikt? “Maar Mgr. Hendriks, inmiddels bisschop van het bisdom Haarlem en toen rector van De Tiltenberg, stelde me gerust: Hans, ga maar, dit kun jij.”

Het moet ook wel een roeping zijn. “En liefde. Als de liefde ontbreekt voor het diakenschap, moet je het niet doen. Je bent dienstbaar naar de gemeente, maar ook in dienst van Christus. De roeping komt van Onze Lieve Heer. Als je de roeping niet hebt, kun je het niet doen.”

Het was even wennen voor zijn vrouw Theresia. “Als je getrouwd bent met een diaken, moet je als echtgenote heel veel stappen terugdoen. Ze is vaak alleen, of ze zit op zondag alleen in de kerk, terwijl ik zestig kilometer verderop een gesprek heb,” vertelt diaken Hans. Dat hadden ze dan ook wel van tevoren mogen melden. “Er is onvoldoende gesproken over wat het inhoudt voor een echtgenote.” Maar aan de andere kant, vindt Theresia: “Het scheelt dat Hans altijd al actief was in de kerk.”

Ze liepen elkaar tegen het lijf bij een katholieke instuif in Amsterdam. “Hij kwam binnen en een innerlijke stem zei: met hem ga ik trouwen,” vertelt ze. En dat was eigenlijk niet de bedoeling, want ze wilde helemaal niet met een Amsterdammer trouwen.” En nu zit ze soms in Rosmalen in de kerk en ziet ze man en zoon samen de mis vieren. Zelf vinden ze het vanzelfsprekend. “We hebben er ook nooit over gesproken dat we beide een roeping hadden. Het was normaal.”

Autootje

Toch snappen ze wel dat het bijzonder is. “Vooral ook omdat anderen het zeggen. En het is leuk om samen speciale vieringen te doen, zoals een huwelijksviering of een gildemis.” En soms helpen ze elkaar met een preek. Hans: “Als er een lastig evangelie is, vraag ik wel eens wat Gideon ervan maakt. Dan geeft hij een aanzetje en kan ik weer verder.”

Ze zitten samen ook op één lijn. “We zitten in hetzelfde autootje, met z’n tweeën, op dezelfde weg. We zijn gelijk in de leer. Daarom kunnen we het er ook over hebben. Af en toe is het fijn om dingen te delen.” Toch is er wel een verschil tussen de theorie en de praktijk. “Maar ook dat is hetzelfde als autorijden. Je leert het pas, als je het doet.”

 

Extra actie kerkbalans

Extra actie Kerkbalans

Beste parochiaan,
Wellicht heeft u al een mail van ons ontvangen. We hebben u namelijk een bericht gestuurd omdat er een extra actie is voor onze kerken.

Allereerst willen we u bedanken voor uw bijdrage in het begin van dit jaar tijdens de actie Kerkbalans. Het is voor ons als parochie een bijzonder jaar geweest. Aan de ene kant werden we voor nieuwe uitdagingen gesteld, ook financieel. De collecte moest anders en daarnaast was het streamen van de kerkdienst ook een kostbare aangelegenheid. Toch zijn we blij dat we op deze manier met u verbonden konden zijn.

Het jaar is nog niet voorbij en ook corona is nog niet uit ons leven verdwenen. Dat merken we, tijdens onze vieringen en het samenzijn erna. Het is heel fijn om de kerk voller te zien stromen en tegelijkertijd weten we dat er nieuwe uitdagingen op ons pad zullen komen.

We willen u daarom vragen, of u onze parochie (nog eens) financieel wilt steunen tijdens deze extra actie Kerkbalans. We willen ook graag in de toekomst, samen met u, blijven bouwen aan onze parochie.

U kunt uw extra bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van uw kerk (zie hieronder) t.n.v. parochie H. Maria – naam van uw kerk – o.v.v. “extra gift corona”.

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage H. Annakerk
IBAN NL39 RABO 0121 9158 40 t.n.v. Annakerk West

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage H. Annakerk:
IBAN NL70 RABO 0117 5559 08 t.n.v. H. Anna Hintham

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage H. Landelinus
IBAN NL66 RABO 0121 9106 01 t.n.v. H. Landelinuskerk

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage Sint-Lucaskerk:
IBAN NL66 RABO 0163 3640 36 t.n.v. H. Lucaskerk

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage Willibrordkerk
IBAN NL63 RABO 0125 1057 38 t.n.v. Willibrordkerk.

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage Lambertuskerk en Laurentiuskerk
IBAN NL49 RABO 0133 5446 99 t.n.v. H. Lambertuskerk of H. Laurentiuskerk.

We zijn blij met en dankbaar voor elke bijdrage.

Met vriendelijke groet,
namens uw pastoraal team van de parochie H. Maria:
vicaris-generaal Theo Lamers, kapelaan Gideon van Meeteren, pater Titus Ikyomke, pastor Ad van Wezel en pastor Piet de Jong.

218278290_221219953212703_6550029230240139369_n

Onze Lucaskerk wordt onderzocht

Momenteel werkt Museum Catharijneconvent samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan een aantal onderzoeksthema’s op het gebied van het Nederlands kerkinterieur. Het onderzoek is een vervolg op het boek Kerkinterieurs in Nederland dat in 2016 is verschenen. Een van deze onderzoeken zal zich toespitsen op kerken gebouwd in de stijl van de Bossche School. En onze Lucaskerk is een kerk in deze stijl!

Vorige week kregen we in dit kader bezoek van een erfgoedspecialist. Henk Cruts van onze gemeenschap was daarbij aanwezig en vertelt: “Het was zeer interessant! Opeens blijkt elke kandelaar die ergens in een hoekje staat te verstoffen een interessant object te zijn. Zelfs het houtsculptuur, wat een aantal mensen onder ons ‘de totempaal’ zijn gaan noemen, blijkt van een bekende kunstenaar te zijn, namelijk priester Omer Gielliet.”

De onderzoeken zullen resulteren in een digitale artikelenreeks met beeldbepalende interieurs. Een en ander zal worden geïllustreerd met fraaie foto’s waarvoor nog een professionele fotograaf zal langskomen. De bedoeling ervan is een breder publiek de schoonheid en diversiteit van het Nederlandse kerkinterieur te tonen.

mariasafari

Op zoek naar Maria in Rosmalen

In 2020 verscheen ons eerste boekje met daarin twee routes voor een Mariasafari. Dat bleek een schot in de roos en we kregen veel enthousiaste reacties! Daarom zijn we dit jaar opnieuw aan de slag gegaan om twee mooie routes uit te zetten. De kapelletjes dichtbij huis waren al in de vorige routes opgenomen waardoor de routes nu iets langer zijn. Hopelijk weerhoudt dat jullie er niet van om op safari te gaan!

 Twee fietsroutes

We hebben 13 kapelletjes en enkele (muur)beeldjes in een straal van 11 km rond Rosmalen uitgezocht en in 2 fietsroutes opgenomen. De ene fietsroute gaat richting Heeswijk, de andere naar Vlijmen/Bokhoven. Je kunt een hele route fietsen of rechtstreeks naar een kapelletje rijden en er slechts eentje bezoeken, of juist allemaal. In één dag (dat wordt wel racen!) of in meerdere weken. Op de fiets of met de auto of misschien wel lopend? Het is helemaal aan jezelf. Bij iedere Maria zijn voor kinderen meerdere opdrachtjes.

 

Routebeschrijving

Meer informatie is te vinden in de routeboekjes die vanaf zondag 25 juli bij de startpunten, de Mariakapellen van de Lambertuskerk en de Laurentiuskerk, zullen liggen. In de andere kerken zullen we binnenkort ook enkele exemplaren neerleggen. Het boekje is ook hieronder te downloaden.

De boekjes zijn uiteraard niet alleen voor gezinnen maar voor iedereen die het leuk vindt om naar Maria op zoek te gaan. Wij (kinderteam Rosmalen) waren opnieuw aangenaam verrast door alle mooie plekken, natuur en Mariakapellen die we gezien hebben. We zijn heel benieuwd hoe jullie het gaan vinden. Maak er een mooie vakantiebelevenis van!

 

Routeboekje Mariasafari Rosmalen compleet 2021

Facebook

Whoops! Nothing found according to your query, Try changing fanpage ID.