Man with lamp walking illuminating his path

Kerstwandeling op 23-12

Op vrijdagavond 23 december 2022 kan iedereen, jong en oud, deelnemen aan een unieke Kerstwandeling door Rosmalen. Deze wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Parochie H. Maria en de Protestantse Gemeente SOW-Berlicum-Rosmalen. Wandel mee en laat je inspireren door het eeuwenoude kerstverhaal!

Beleef het kerstverhaal

Net als in 2017 en 2018 voert de wandeling langs verschillende locaties, waar de belangrijkste scènes van het kerstverhaal worden uitgebeeld. Er is natuurlijk wel wat aan de route en de scenes aangepast! Laat je dus (opnieuw) verrassen door het verhaal, een mooie samenzang, dans, aansprekend toneel of een combinatie daarvan. De wandeling begint en eindigt bij Perron-3 en starten is mogelijk van 17.30 tot 20.30 uur. De tocht duurt ongeveer een uur en drie kwartier. Er wordt gelopen in 18 groepen van elk maximaal 50 personen onder leiding van een verteller.

Kinderen

Kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen. Het is wel van belang dat ze goed mee kunnen lopen of in een buggy zitten. Als ze dat leuk vinden kunnen ze een lampion meenemen.
Inschrijven

Deelname is gratis. Wel dient iedereen zich van tevoren in te schrijven via www.opwegnaarkerst.nl . Op deze website is ook meer informatie te vinden. De inschrijving is onlangs gestart. Gaan jullie ook mee op weg?

 

wonder van empel

Wonder van Empel

Op zaterdag 3 december 2022 komt weer een grote vertegenwoordiging van het Spaanse leger op bedevaart naar Empel om het Wonder van Empel te herdenken. Op die dag is er om 12.00 uur in onze Landelinuskerk een plechtige Eucharistieviering. Een koor uit Madrid verzorgt de zang. Voorafgaand aan de mis herdenken de bedevaartgangers om 10.15 uur op de historische plek in Oud-Empel aan de Maas de wonderbaarlijke ontsnapping van hun manschappen.

Het wonder van Empel gaat terug tot 1585. De Spaanse troepen zaten toen vijf dagen vast in de kou en regen, ingesloten tussen de Staatse troepen met hun schepen op het water. Om zich te beschermen groeven de soldaten zich in rond de kerk van Empel. Een Spaanse soldaat vond daarbij een beeltenis dat de Onbevlekte Ontvangenis van Maria voorstelde. De afbeelding werd in de kerk geplaatst, waarna gebed plaatsvond. Later die dag begon het hard te vriezen. De schepen van de Staatsen die dreigden in te vriezen, moesten zich terugtrekken naar het open water van de Maas. Zo konden de 5000 Spaanse manschappen zich op 8 december 1585 weer veilig over het ijs terugtrekken naar ’s-Hertogenbosch.

Binnen het Spaanse leger werd deze gebeurtenis beschouwd als een wonder. De verering van Maria nam in militaire kringen een hoge vlucht. Elk jaar wordt op 8 december binnen de Spaanse Infanterie het Wonder van Empel herdacht.

Zie ook: empelsmirakel.nl. Deze Mariafeestdag is een nationale feestdag in Spanje. En wij worden elk jaar, ook dit jaar door het Spaanse leger uitgenodigd om daar als eregasten getuige van te zijn. De viering in de kerk zal via de livestream worden uitgezonden: YouTube Landelinuskerk Empel

cathrien

Eenheid in Verscheidenheid in de Sint Cathrienkerk op de Sint Cathriendag

Bij gelegenheid van de naamdag van Sint Catharina van Alexandrië, viert de parochie op zondag 27 november eenheid in verscheidenheid.

Op deze bijzondere zondag wordt er in de Sint Cathrienkerk uitgebreid stilgestaan bij naamdag van de heilige aan wie de kerk haar naam te danken heeft.

Het programma van 27 november is:
10.15 uur
Byzantijnse liturgie
13.00 uur
Lezing - De viering van de Byzantijnse rite
13.30 uur
Lezing – Gemeenschap en andersheid, een onorthodoxe kijk op oecumene
14.30 uur
Orgelconcert W. Hörmann met feestelijke muziek met o.a. Bach, Pachelbell en Rutter.
14.45 uur
Utrechts byzantijnskoor
15.15 uur
Cappella Pratensis met o.a. de Graduale van Johannes van Deventer en de delen uit de Bossche koorboeken
16.00 uur
Grounkner met o.a. Armeense polyfone muziek
16.35 uur
Entree van diverse Catharinagilden
16.50 uur
Introductie van Catharina van Alexandrië door Johanneke Bosman
17.00 uur
Vespers
Voor gegaan door Jan Stuyt (s.j.)
i.s.m diverse gemeenschappen die allen de naamdag van St. Catharina van Alexandrië delen en vieren

WhatsApp Image 2021-03-18 at 15.42.50

De parochie start renovatie pastorie St. Cathrien

’s-HERTOGENBOSCH - Na de kerstvakantie start het bestuur van de parochie H. Maria van ’s-Hertogenbosch/Rosmalen met de renovatie van de pastorie van de St. Cathrienkerk. De pastorie krijgt daarmee op korte termijn de pastorale functie terug en zal hiermee het parochiecentrum voor het Bossche deel van de parochie worden.

De renovatie van de pastorie is onderdeel van het ambitieuze beleidsplan Maria gaat de stad in dat in oktober van dit jaar door het parochiebestuur definitief werd vastgesteld. Onderdeel hiervan is de concentratie op twee geloofskernen: de St. Lambertuskerk met het parochiecentrum in Rosmalen en de St. Cathrienkerk in Den Bosch met ook daar een centrale ontmoetingsplek voor de parochianen.

Vanuit de gerenoveerde pastorie én het parochiecentrum in Rosmalen is de parochie klaar voor de overige toekomstplannen. Er is daarin uiteraard aandacht voor een goed verzorgde en rijke liturgie, maar ook catechese, caritas en diaconie oecumene en cultuur blijven een belangrijke rol spelen in deze geloofsgemeente.

Met de renovatie van de pastorie komt er in het gebouw woonruimte voor de pastoor en worden er werkruimtes voor het pastorale team van de parochie gerealiseerd. Daarnaast komen er ruimtes voor gesprekken en vergaderingen en voor scholing en diaconie. Maatschappelijke organisaties en welzijnsorganisaties zijn van harte welkom om ruimtes te huren, zodat het centrum volop wordt benut. Op dit moment wordt de pastorie nog bewaakt door bewoning. De planning is dat het nieuwe pastorale centrum halverwege 2023 zal worden opgeleverd.

Colorful warm clothes in the form of hats, gloves and mittens.

Maatregelen tegen de stijgende energiekosten

Het zal niemand zijn ontgaan dat de energieprijzen flink zijn gestegen. Dit raakt huishoudens, bedrijven en ook onze parochie. Onze kerkgebouwen staan veel leeg en het flink opstoken van de kerkruimtes voor de viering op zondag is een kostbare zaak. Zónder speciale maatregelen te nemen zijn er grote financiële risico’s. Om tot een goed pakket maatregelen te komen heeft het bestuur met de beheerders van alle (kerk-) gebouwen een overleg gehad op 5 oktober. Het pakket aan maatregelen is divers waarvoor ten eerste begrip en medewerking van u als parochiaan wordt gevraagd.

Wat u hiervan gaat merken en wat we verder gaan doen, wordt hieronder toegelicht:

 1. Voor bezoekers van de zondagsviering
 • Kerkgebouwen op zondag stoken op temperaturen tussen 12°C (min) en 15°C (max).
 • Parochianen wordt gevraagd zich warm te kleden voor kerkbezoek en zich daarna lekker op te warmen met koffie in verwarmde kerkzaal.
 1. Voor overige groepen & gebruikers
  • Door-de-weekse vieringen worden NIET gestookt. Als alternatief kunnen die gehouden/gepland worden in de aanpalende kerkzaal
  • Bijruimtes die verhuurd worden aan derden (b.v. vergaderzalen, parochiezaal): Per ruimte tot net voor verhuur moment verwarmen tot aangename temperatuur (behaaglijk gevoel gebruiker) die de huurders accepteren, daarna terugzetten.
  • Koren gaan oefenen in de (verwarmde parochiezaal) of in de niet-verwarmde kerk. In dat laatste geval dienen de leden zich extra warm te kleden.
  • Aanpassen van de verhuurtarieven van kerk en ruimtes (e.e.a. exclusief stookkosten)

 

 1. Communicatie
  • Vanaf de kansel worden de genomen maatregelen afgekondigd en kort toegelicht. Er wordt een oproep gedaan om kerkbijdrage te blijven geven voor bewustwording en ondersteuning.
  • Maatwerk per gebouw is noodzakelijk, afhankelijk van kerkgebruik, type gebouw e.d. De beheerders hebben een maatwerkplan met ideeën aangeleverd, wat naast acties voor de korte termijn, ook lange termijn verbeteringen zijn.
  • Het doel van de actie Kerkbalans van januari 2023 met titel “Geef vandaag voor de kerk van morgen” kan ook in het licht van stijgende energiekosten en inflatie worden gezien

 

 1. Toekomst
  • Bisdom komt met ideeën voor kerkbesturen (bijv. gezamenlijke energiecontracten, verduurzamingsadvies, subsidie-advies)
  • Parochie werkt aan verduurzamingsplan, e.e.a. in context van programma “Maria gaat kleiner wonen”, waar is het zinnig om te verduurzamen en waar heeft dat minder zin? (te denken valt aan isolaties, zonnepanelen, led-lampen, subsidieregelingen etc.)
  • Het bestuur (contact Marc Benninga) blijft in contact met de beheerders, kosters en pastoraal team om te evalueren hoe de maatregelen uitpakken. Eventueel volgen aanvullende maatregelen.

 

Het bestuur en pastoraal team begrijpen dat deze wijzigingen invloed hebben op de manier waarop u het kerkbezoek ervaart. Anderzijds hopen wij dat de noodzaak ook duidelijk is. Uw medewerking is nodig en uw ideeën zijn welkom! Bespreek ze eerst met de koster of beheerder van uw kerk.

 

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, namens

Pastoraal team
Paul Janssen, pastoor

Bestuur van de parochie H. Maria
Marc Benninga
06-11729521
marcbenninga@parochiemaria.nl

All Hallows Eve 3 Def klein

All Hallows Eve in de Sint Cathrien

Op de avond waar de meeste mensen aan Halloween denken, wordt de Sint Cathrienkerk in ’s-Hertogenbosch verlicht met honderden kaarsjes ter ere van All Hallows Eve. Deze herdenkingsdag was er namelijk al veel eerder dan het vanuit Amerika overgewaaide griezelfestijn. Een oorspronkelijk Keltische traditie, die nieuw leven ingeblazen wordt door de parochie Heilige Maria.

All Hallows Eve valt op de vooravond van Allerheiligen, de dag dat mensen in de room-katholieke kerk hun heiligen herdenken. Het idee is dat op All Hallows Eve de sluier tussen de hemel en de aarde dun zou zijn en dat we ons op deze avond bijzonder verbonden kunnen voelen met hen die ons door de dood zijn ontvallen.

Om deze overledenen te herdenken, is er op maandag 31 oktober om 19.00 uur een gebedsviering in de Sint Cathrienkerk aan het Kruisbroedershof 4, waarin het mogelijk is om óók de naam van uw overleden dierbare te laten noemen (kijk daarvoor op www.parochiemaria.nl). Tijdens de viering zullen ook prachtige Keltische liederen worden gezongen. Deze viering is geschikt voor iedereen, jong en oud, of u nu wel of niet gewend bent naar de kerk te gaan. U bent van harte welkom!

Poster WJD Kruis klein

Het WJD-Kruis komt naar Rosmalen!

ROSMALEN - Op donderdag 27 oktober komt het Wereldjongerendagkruis naar Rosmalen! Op weg naar Portugal, waar op van 1 tot en met 6 augustus de katholieke Wereldjongerendagen plaatsvinden, vindt er ook een tour door Nederland plaats. Op 27 oktober kunnen de katholieke jongeren van de parochie H. Maria en daarbuiten een speciaal programma rondom het kruis volgen.

Om de drie jaar vinden de Wereldjongerendagen plaats die door de Rooms-Katholieke kerk worden georganiseerd. Afhankelijk van de plaats komen er wel tot drie miljoen jongeren op af. Daaraan verbonden is de tour van het WJD-kruis, van wel vier meter hoog. Voor de allereerste Wereldjongerendagen schonk paus Johannes Paulus II een houten kruis aan jongeren in de hele wereld, om samen in geloof op te trekken naar de WJD. Van oktober tot november wordt er met dit kruis een pelgrimstocht door Nederland gemaakt. Het doel hiervan is om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing te verspreiden.

Op donderdag 27 oktober komt het WJD-kruis naar Rosmalen. Er is die dag een speciaal programma voor de jongere gelovigen. Om 15.30 zijn deze jongeren welkom in het parochiecentrum aan de Rodenborchweg 2 in Rosmalen. Om 16.00 uur wordt er met een inhoudelijk programma gestart, waarna er om 17.30 uur samen gegeten wordt.

Om 19.00 uur is er een rozenkransgebed in de Lambertuskerk, waarbij iedereen van harte uitgenodigd is (jong én oud). Aansluitend vindt er een eerste viering plaats in Taize-stijl, waarna er met het kruis naar de Laurentiuskerk gewandeld wordt. Daar vindt het tweede deel van de Taize-viering plaats. Om 21.00 uur wordt de avond afgesloten. Ook erbij zijn? Stuur een e-mail naar reserveringen@parochiemaria.nl.

foto gideon klein

Weer aan het werk!

Goed nieuws! Kapelaan Gideon van Meeteren gaat voorzichtig zijn werkzaamheden weer opstarten. Voorlopig is dit nog beperkt tot de vaste vieringen in de St. Lambertuskerk in Rosmalen.

Hij zal voorgaan bij de viering op woensdag om 19.00 uur (ook het rozenkransgebed om 18.25 uur) en hij pakt vanaf 14 oktober ook de draad op van de viering op vrijdag om 9:00 uur.
Aansluitend zal hij op vrijdagmorgen tot ongeveer 13:00 uur in het Parochiecentrum bereikbaar zijn. Wilt u contact met hem, dan kunt u hem op die ochtend daar bereiken. Op zondag gaat kapelaan Van Meeteren vanaf deze zondag voor in de St. Lambertuskerk.
Wij hopen dat onze kapelaan met deze voorzichtige start weer volop energie krijgt om op den duur zijn werkzaamheden uit te breiden.

annakerk west

Nieuws omtrent de Annakerk West

Onlangs is er vanuit het bestuur het beleidsplan gepresenteerd, waarin aangekondigd wordt dat op termijn zes kerken gaan sluiten. Bij de Annakerk West was de voorbereiding tot verkoop al eerder gestart. De komende tijd worden er dan ook concrete stappen gezet voor de Anna West. In dit bericht leest u wat er gaat gebeuren. 

In goed overleg met de parochianen en vrijwilligers die aanwezig waren op de informatieavond van 25 juli jongstleden, is er besloten tot het oprichten van een regiegroep van parochianen, die samen met de pastoor de vraag gaan verkennen hoe verder te gaan als geloofsgemeenschap als de kerk gesloten wordt. Gedacht wordt aan een alternatieve locatie in de wijk zelf voor vieringen. Bij de informatieavonden werden spontaan al vijf mogelijkheden geopperd. Maar het gaat ook over hoe we pastoraal present kunnen blijven in de wijk en hoe de parochianen van Anna West in het grotere geheel van de Mariaparochie zich thuis kunnen blijven voelen. En verder is het belangrijk om zorgvuldig toe te werken naar het moment dat de kerk gesloten zal worden. Een proces dat veel aandacht vraagt.

Het parochiebestuur heeft inmiddels het besluit genomen om de kerk te gaan sluiten. Het bisdom is akkoord met de verkoop van de kerk aan de combinatie SMT Bouw & Vastgoed, woningcorporatie Zayaz en SWZ Zorg ten behoeve van de realisatie van 39 woningen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt capaciteit beschikbaar om het plan met voorrang te realiseren. De parochie heeft de gelegenheid om binnen de nieuwbouw nog een bescheiden ontmoetingsruimte te houden waar parochianen samen kunnen komen en waar men een kaarsje voor Maria zal kunnen branden. Bekeken wordt nog of dit wenselijk en haalbaar is.

Op 23 augustus zal de handtekening worden gezet onder de definitieve koopovereenkomst, waarna de ontwikkelaars kunnen beginnen met de uitwerking van het plan.  Tegelijk start bij het bisdom het proces om de kerk te onttrekken aan de eredienst. Alles bij elkaar zal dit zeker nog ruim een jaar duren. Ondertussen blijft de kerk gewoon open. Wij verwachten dan ook dat de vieringen door zullen kunnen gaan tot eind volgend jaar en misschien zelfs tot in de eerste helft van 2024.

Voor ons als pastoraal team en als bestuur, staat de pastorale zorg voor de parochianen van de Anna West voorop. Wij blijven daarom graag in gesprek, nodigen u uit om mee te denken over hoe we in de veranderende omstandigheden de parochie in stad en wijk  nieuw elan kunnen geven.

Door: 

Pastoor Paul Janssen
Vice-voorzitter Hans Helgers

rob van oosten klein

Afscheid Rob van Oosten

Heintje Davids in Anna-west - door Rob van Oosten

Mijn preek-binnenkomer met 'Heintje Davids',  blijft kennelijk het beste 'hangen'. Heintje had  meerdere comebacks, nam vaak afscheid  en kwam steeds weer terug. Het heintjedavidseffect werkte erg lachwekkend.

In 2008 ben ik met emeritaat gegaan. Dat ging niet ongemerkt, integendeel.  Maar omdat mijn bloed ging waar het niet gaan kon bleef ik gewoon actief,  met hart en ziel.
En dan ben je al gauw 14 jaar verder. Ik had me voorgenomen om met mijn tachtigste verjaardag dat emeritaat te verzilveren. Toch wilde ik wel een beetje smokkelen....Het werd: in mijn tachtigste levensjaar!

Immers: René de Weerd is al lang en breed de diaken@parochiemaria.nl.
Paul Janssen is per 1 juli metterdaad  de nieuwe pastoor (ik ben blij , we kennen elkaar). En.....,  vanwege de komende veranderingen in die grote Mariaparochie (ze zijn pijnlijk, maar helaas onontkoombaar).

Mijn tweede afscheid was weer hartverwarmend. De voorbereiding ervan was al in goede handen geweest, in de kerk zaten óók goede-oude-bekenden, SOL was op halve kracht,  maar zòng voor twéé, Hans Helgers gaf ongevraagd een heel  gewenst  boek(?!), er was een semi- professionele fotografe  (de vrouw van René), en een flinke collecte was bestemd voor het diaconale werk in West.

Na de dienst - als vanouds achter in de kerk  -  was er koffie en iets lekkers. Connie, Mark en hun kinderen  gaven een muzikale Ierse zegen:
May the road rise up to meet you.
May the wind be ever at your back.
May the sun shine warm upon your face.
The rain fall soft upon your fields.
And until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.

Tenslotte een glaasje en een hapje met familie, genodigden  en met  de vaste nazitters!
------

In de preek zijn enkele van mijn stokpaardjes wel herkend:

 • geloven in god-die-niet bestaat,  MAAR  ER  WEL  IS.
 • de wonderverhalen zijn nog steeds van grote waarde . "Zijn ze echt gebeurd?", is een fatale vraag.
 • denkend aan de nabije toekomst van de Mariaparochie:      durf  los-te-laten.....,  om ànders te kunnen vast-houden....,     want alles wat lééft, is in beweging
 • zegen van bóven-alleen is vruchteloos,
  zegen van benéden-alleen  is te ambitieus
 • aandachtig-aanwezig zijn
  mooie lijfspreuk van de paters Maristen, die Anna-west opbouwden.

Rob van Oosten.