Man with lamp walking illuminating his path

Kerstwandeling op 23-12

Op vrijdagavond 23 december 2022 kan iedereen, jong en oud, deelnemen aan een unieke Kerstwandeling door Rosmalen. Deze wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Parochie H. Maria en de Protestantse Gemeente SOW-Berlicum-Rosmalen. Wandel mee en laat je inspireren door het eeuwenoude kerstverhaal!

Beleef het kerstverhaal

Net als in 2017 en 2018 voert de wandeling langs verschillende locaties, waar de belangrijkste scènes van het kerstverhaal worden uitgebeeld. Er is natuurlijk wel wat aan de route en de scenes aangepast! Laat je dus (opnieuw) verrassen door het verhaal, een mooie samenzang, dans, aansprekend toneel of een combinatie daarvan. De wandeling begint en eindigt bij Perron-3 en starten is mogelijk van 17.30 tot 20.30 uur. De tocht duurt ongeveer een uur en drie kwartier. Er wordt gelopen in 18 groepen van elk maximaal 50 personen onder leiding van een verteller.

Kinderen

Kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen. Het is wel van belang dat ze goed mee kunnen lopen of in een buggy zitten. Als ze dat leuk vinden kunnen ze een lampion meenemen.
Inschrijven

Deelname is gratis. Wel dient iedereen zich van tevoren in te schrijven via www.opwegnaarkerst.nl . Op deze website is ook meer informatie te vinden. De inschrijving is onlangs gestart. Gaan jullie ook mee op weg?

 

IMG-20221115-WA0006

 Waarderingsconcert voor Mantelzorgers, zaterdag 10 december, Lambertuskerk

Stichting Classic Night Concerts organiseert (door Nederland) sinds negen jaar (licht-klassieke) voor elk wat wils concerten ter ontzorging, waardering en stimulering van mantelzorgers i.s.m. plaatselijke mantelzorgorganisaties. Deze hoogwaardige concerten worden verzorgd door Sopraan/cross-over zangeres Annemarie de Jong en professionele instrumentalisten uit toporkesten, solisten en een ensemble bestaande uit geschoolde zangers. Na concerten in Leeuwarden Apeldoorn en Breda is nu Den Bosch aan de beurt.

Op 10 december organiseert de Stichting Classic Night Concerts samen met mantelzorgorganisatie Farent vanaf 20.00 uur, in de St Lambertus in Rosmalen, een concert ter ontzorging, waardering en stimulering van mantelzorgers uit de Regio Den Bosch . Tijdens dit concert kunnen de bezoekers van dit concert genieten van zeer divers repertoire met kerstmis in de hoofdrol. Annemarie en haar gezelschap  nemen de bezoekers mee op een intieme, muzikale kerstreis via herkenbaar licht klassiek werk van componisten als  A.L Webber en F. Gruber naar jazzy 'old school ' kerstrepertoire als  the Christmas song. In de pauze kunnen de gasten genieten van een gratis consumptie en een zoete lekkernij. Na het concert, nagenieten onder het genot van een hapje en een drankje.  Mantelzorgers kunnen hun vrijkaarten aanvragen via de website van Farent. Klik hier >>PCOB/ KBO-leden kunnen (op vermelding van hun lidmaatschapsnummer) in de voorverkoop €2,50 korting krijgen op hun toegangskaart. De verkoopkaarten à €17,50  zijn te bestellen  via de website van de stichting: www. stichtingcnc.nl
Bijgevoegde foto is een weergave van het concert in Breda op 12 November.

wonder van empel

Wonder van Empel

Op zaterdag 3 december 2022 komt weer een grote vertegenwoordiging van het Spaanse leger op bedevaart naar Empel om het Wonder van Empel te herdenken. Op die dag is er om 12.00 uur in onze Landelinuskerk een plechtige Eucharistieviering. Een koor uit Madrid verzorgt de zang. Voorafgaand aan de mis herdenken de bedevaartgangers om 10.15 uur op de historische plek in Oud-Empel aan de Maas de wonderbaarlijke ontsnapping van hun manschappen.

Het wonder van Empel gaat terug tot 1585. De Spaanse troepen zaten toen vijf dagen vast in de kou en regen, ingesloten tussen de Staatse troepen met hun schepen op het water. Om zich te beschermen groeven de soldaten zich in rond de kerk van Empel. Een Spaanse soldaat vond daarbij een beeltenis dat de Onbevlekte Ontvangenis van Maria voorstelde. De afbeelding werd in de kerk geplaatst, waarna gebed plaatsvond. Later die dag begon het hard te vriezen. De schepen van de Staatsen die dreigden in te vriezen, moesten zich terugtrekken naar het open water van de Maas. Zo konden de 5000 Spaanse manschappen zich op 8 december 1585 weer veilig over het ijs terugtrekken naar ’s-Hertogenbosch.

Binnen het Spaanse leger werd deze gebeurtenis beschouwd als een wonder. De verering van Maria nam in militaire kringen een hoge vlucht. Elk jaar wordt op 8 december binnen de Spaanse Infanterie het Wonder van Empel herdacht.

Zie ook: empelsmirakel.nl. Deze Mariafeestdag is een nationale feestdag in Spanje. En wij worden elk jaar, ook dit jaar door het Spaanse leger uitgenodigd om daar als eregasten getuige van te zijn. De viering in de kerk zal via de livestream worden uitgezonden: YouTube Landelinuskerk Empel

cathrien

Eenheid in Verscheidenheid in de Sint Cathrienkerk op de Sint Cathriendag

Bij gelegenheid van de naamdag van Sint Catharina van Alexandrië, viert de parochie op zondag 27 november eenheid in verscheidenheid.

Op deze bijzondere zondag wordt er in de Sint Cathrienkerk uitgebreid stilgestaan bij naamdag van de heilige aan wie de kerk haar naam te danken heeft.

Het programma van 27 november is:
10.15 uur
Byzantijnse liturgie
13.00 uur
Lezing - De viering van de Byzantijnse rite
13.30 uur
Lezing – Gemeenschap en andersheid, een onorthodoxe kijk op oecumene
14.30 uur
Orgelconcert W. Hörmann met feestelijke muziek met o.a. Bach, Pachelbell en Rutter.
14.45 uur
Utrechts byzantijnskoor
15.15 uur
Cappella Pratensis met o.a. de Graduale van Johannes van Deventer en de delen uit de Bossche koorboeken
16.00 uur
Grounkner met o.a. Armeense polyfone muziek
16.35 uur
Entree van diverse Catharinagilden
16.50 uur
Introductie van Catharina van Alexandrië door Johanneke Bosman
17.00 uur
Vespers
Voor gegaan door Jan Stuyt (s.j.)
i.s.m diverse gemeenschappen die allen de naamdag van St. Catharina van Alexandrië delen en vieren

312658560_476393604524118_2124067789301453251_n (1)

Afgelopen week in onze parochie

Er gebeurt van alles in onze parochie. Klein, groot, leuk en soms verdrietig. In dit bericht krijgt u een korte update. Wilt u meer lezen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. Dat kan op de homepagina, of via een e-mail naar communicatie@parochiemaria.nl.

De week van 3o oktober tot nu

Zegen en viering op de begraafplaats in Maliskamp

Op de begraafplaats in Maliskamp is elk jaar rond Allerzielen een herdenking van de overledenen en de zegening van de graven.

Afgelopen zondag was de samenkomst druk bezocht. Diaken Jan Renders ging voor. We zongen, baden, waren stil. Velen ontstaken een lichtje en plaatsten het op het graf van hun man, vrouw, opa, oma, kind, broer, zus, vriend, vriendin.

 

 

 

Gezamenlijke viering op Allerheiligen

Op 1 november was de parochie bij de viering van Allerheiligen verenigd rond het altaar van de Landelinuskerk in Empel. Hoofdcelebrant was pastor Piet de Jong, de collega’s van het pastorale team concelebreerden en assisteerden. Een mooi samenzijn waarin Jezus’ Bergrede centraal stond, opgetekend door de evangelist Mattheüs (5,1-12a). Zalig zijn zij die Christus volgen. De duiding volgde toen pastor De Jong toelichtte hoe Allerheiligen en Allerzielen met elkaar verbonden zijn.

Niet voor niets ook zo mooi opgenomen in de Geloofsbelijdenis, “Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen; .... en in het eeuwig leven.”

 

Donatie door Hobbyclub Willibrord aan Stichting Loods

We hebben als Hobbyclub van de Willibrord op het KOM festival gestaan, zoals u wellicht al weet. Van de opbrengst  hebben we naast de schenking voor de voedselbank ook 150 euro gegeven aan Stichting Loods. Dit is een plaats voor mensen in een kwetsbare situatie. Deze mensen willen er natuurlijk ook wel eens uit, maar dat is veelal financieel niet mogelijk. Mede dankzij onze gift gaan ze hun jaarlijkse uitje houden.
Wij vonden dit een heel goed doel en Stichting Loods was enorm blij met onze gift.
Eind van volgende maand op 27 november starten we in de Willibrord met de verkoop van kerstartikelen, die we zelf hebben gemaakt. Na de mis bent u van harte welkom om te komen kijken en mogelijk kopen. Alleen een kopje koffie drinken kan natuurlijk ook.

Schilderwerk van de hobbyclub

Iedere eerste dinsdag van de maand doen we een creatieve activiteit.
Deze keer hebben we bloemen geschilderd. Dat was een hele uitdaging maar we zijn blij verrast van het resultaat. Als u ook zin krijgt om een keer mee te doen dan bent u van harte welkom. Neem contact op met Janneke Visser of spreek iemand aan.

De hobbyclub van de Willibrord
j.a.Visser@home.nl

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021-03-18 at 15.42.50

De parochie start renovatie pastorie St. Cathrien

’s-HERTOGENBOSCH - Na de kerstvakantie start het bestuur van de parochie H. Maria van ’s-Hertogenbosch/Rosmalen met de renovatie van de pastorie van de St. Cathrienkerk. De pastorie krijgt daarmee op korte termijn de pastorale functie terug en zal hiermee het parochiecentrum voor het Bossche deel van de parochie worden.

De renovatie van de pastorie is onderdeel van het ambitieuze beleidsplan Maria gaat de stad in dat in oktober van dit jaar door het parochiebestuur definitief werd vastgesteld. Onderdeel hiervan is de concentratie op twee geloofskernen: de St. Lambertuskerk met het parochiecentrum in Rosmalen en de St. Cathrienkerk in Den Bosch met ook daar een centrale ontmoetingsplek voor de parochianen.

Vanuit de gerenoveerde pastorie én het parochiecentrum in Rosmalen is de parochie klaar voor de overige toekomstplannen. Er is daarin uiteraard aandacht voor een goed verzorgde en rijke liturgie, maar ook catechese, caritas en diaconie oecumene en cultuur blijven een belangrijke rol spelen in deze geloofsgemeente.

Met de renovatie van de pastorie komt er in het gebouw woonruimte voor de pastoor en worden er werkruimtes voor het pastorale team van de parochie gerealiseerd. Daarnaast komen er ruimtes voor gesprekken en vergaderingen en voor scholing en diaconie. Maatschappelijke organisaties en welzijnsorganisaties zijn van harte welkom om ruimtes te huren, zodat het centrum volop wordt benut. Op dit moment wordt de pastorie nog bewaakt door bewoning. De planning is dat het nieuwe pastorale centrum halverwege 2023 zal worden opgeleverd.

Colorful warm clothes in the form of hats, gloves and mittens.

Maatregelen tegen de stijgende energiekosten

Het zal niemand zijn ontgaan dat de energieprijzen flink zijn gestegen. Dit raakt huishoudens, bedrijven en ook onze parochie. Onze kerkgebouwen staan veel leeg en het flink opstoken van de kerkruimtes voor de viering op zondag is een kostbare zaak. Zónder speciale maatregelen te nemen zijn er grote financiële risico’s. Om tot een goed pakket maatregelen te komen heeft het bestuur met de beheerders van alle (kerk-) gebouwen een overleg gehad op 5 oktober. Het pakket aan maatregelen is divers waarvoor ten eerste begrip en medewerking van u als parochiaan wordt gevraagd.

Wat u hiervan gaat merken en wat we verder gaan doen, wordt hieronder toegelicht:

 1. Voor bezoekers van de zondagsviering
 • Kerkgebouwen op zondag stoken op temperaturen tussen 12°C (min) en 15°C (max).
 • Parochianen wordt gevraagd zich warm te kleden voor kerkbezoek en zich daarna lekker op te warmen met koffie in verwarmde kerkzaal.
 1. Voor overige groepen & gebruikers
  • Door-de-weekse vieringen worden NIET gestookt. Als alternatief kunnen die gehouden/gepland worden in de aanpalende kerkzaal
  • Bijruimtes die verhuurd worden aan derden (b.v. vergaderzalen, parochiezaal): Per ruimte tot net voor verhuur moment verwarmen tot aangename temperatuur (behaaglijk gevoel gebruiker) die de huurders accepteren, daarna terugzetten.
  • Koren gaan oefenen in de (verwarmde parochiezaal) of in de niet-verwarmde kerk. In dat laatste geval dienen de leden zich extra warm te kleden.
  • Aanpassen van de verhuurtarieven van kerk en ruimtes (e.e.a. exclusief stookkosten)

 

 1. Communicatie
  • Vanaf de kansel worden de genomen maatregelen afgekondigd en kort toegelicht. Er wordt een oproep gedaan om kerkbijdrage te blijven geven voor bewustwording en ondersteuning.
  • Maatwerk per gebouw is noodzakelijk, afhankelijk van kerkgebruik, type gebouw e.d. De beheerders hebben een maatwerkplan met ideeën aangeleverd, wat naast acties voor de korte termijn, ook lange termijn verbeteringen zijn.
  • Het doel van de actie Kerkbalans van januari 2023 met titel “Geef vandaag voor de kerk van morgen” kan ook in het licht van stijgende energiekosten en inflatie worden gezien

 

 1. Toekomst
  • Bisdom komt met ideeën voor kerkbesturen (bijv. gezamenlijke energiecontracten, verduurzamingsadvies, subsidie-advies)
  • Parochie werkt aan verduurzamingsplan, e.e.a. in context van programma “Maria gaat kleiner wonen”, waar is het zinnig om te verduurzamen en waar heeft dat minder zin? (te denken valt aan isolaties, zonnepanelen, led-lampen, subsidieregelingen etc.)
  • Het bestuur (contact Marc Benninga) blijft in contact met de beheerders, kosters en pastoraal team om te evalueren hoe de maatregelen uitpakken. Eventueel volgen aanvullende maatregelen.

 

Het bestuur en pastoraal team begrijpen dat deze wijzigingen invloed hebben op de manier waarop u het kerkbezoek ervaart. Anderzijds hopen wij dat de noodzaak ook duidelijk is. Uw medewerking is nodig en uw ideeën zijn welkom! Bespreek ze eerst met de koster of beheerder van uw kerk.

 

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, namens

Pastoraal team
Paul Janssen, pastoor

Bestuur van de parochie H. Maria
Marc Benninga
06-11729521
marcbenninga@parochiemaria.nl

birgitta

Birgitta-bijeenkomst op 15 november

Dinsdag 15 november 2022 verzorgt Joke Litjens de Birgitta-bijeenkomst in de Laurentiuskerk. Zij werkt als geestelijk begeleider en was voorheen mediapastor bij KRO/RKK. Het thema deze avond is: Voedsel voor de Ziel. 

Je hoeft niet naar Santiago de Compostella te wandelen om de reis naar binnen
te maken en voedsel voor je ziel te zoeken. Thuis en waar je ook bent, overal
kan je bewust waarnemen en voedsel vinden om je pad op je levensweg te
vervolgen. Joke Litjens reikt handvatten aan voor iedere zoeker.

In het leven van Joke Litjens heeft, van jongs af aan, haar katholieke geloof richting en inhoud gegeven. Hoewel studie en mystiek een onmisbaar onderdeel vormen van haar leven; moet geloven voor Joke ook praktisch zijn. Ze wil haar geloof in het dagelijks leven handen en voeten geven. Haar levensmotto is dan ook: “zout voor de aarde - licht voor de wereld”.
U bent van harte welkom in de Laurentiuskerk, Oude Baan 1 te Rosmalen. De lezing begint om 20:00 uur, maar vanaf 19:30 uur bent u al welkom voor een kopje thee of koffie.
U hoeft niet te reserveren. Om in de toekomst deze avonden mogelijk te blijven maken vragen wij een vrijwillige bijdrage na afloop van de lezing.

All Hallows Eve 3 Def klein

All Hallows Eve in de Sint Cathrien

Op de avond waar de meeste mensen aan Halloween denken, wordt de Sint Cathrienkerk in ’s-Hertogenbosch verlicht met honderden kaarsjes ter ere van All Hallows Eve. Deze herdenkingsdag was er namelijk al veel eerder dan het vanuit Amerika overgewaaide griezelfestijn. Een oorspronkelijk Keltische traditie, die nieuw leven ingeblazen wordt door de parochie Heilige Maria.

All Hallows Eve valt op de vooravond van Allerheiligen, de dag dat mensen in de room-katholieke kerk hun heiligen herdenken. Het idee is dat op All Hallows Eve de sluier tussen de hemel en de aarde dun zou zijn en dat we ons op deze avond bijzonder verbonden kunnen voelen met hen die ons door de dood zijn ontvallen.

Om deze overledenen te herdenken, is er op maandag 31 oktober om 19.00 uur een gebedsviering in de Sint Cathrienkerk aan het Kruisbroedershof 4, waarin het mogelijk is om óók de naam van uw overleden dierbare te laten noemen (kijk daarvoor op www.parochiemaria.nl). Tijdens de viering zullen ook prachtige Keltische liederen worden gezongen. Deze viering is geschikt voor iedereen, jong en oud, of u nu wel of niet gewend bent naar de kerk te gaan. U bent van harte welkom!

Poster WJD Kruis klein

Het WJD-Kruis komt naar Rosmalen!

ROSMALEN - Op donderdag 27 oktober komt het Wereldjongerendagkruis naar Rosmalen! Op weg naar Portugal, waar op van 1 tot en met 6 augustus de katholieke Wereldjongerendagen plaatsvinden, vindt er ook een tour door Nederland plaats. Op 27 oktober kunnen de katholieke jongeren van de parochie H. Maria en daarbuiten een speciaal programma rondom het kruis volgen.

Om de drie jaar vinden de Wereldjongerendagen plaats die door de Rooms-Katholieke kerk worden georganiseerd. Afhankelijk van de plaats komen er wel tot drie miljoen jongeren op af. Daaraan verbonden is de tour van het WJD-kruis, van wel vier meter hoog. Voor de allereerste Wereldjongerendagen schonk paus Johannes Paulus II een houten kruis aan jongeren in de hele wereld, om samen in geloof op te trekken naar de WJD. Van oktober tot november wordt er met dit kruis een pelgrimstocht door Nederland gemaakt. Het doel hiervan is om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing te verspreiden.

Op donderdag 27 oktober komt het WJD-kruis naar Rosmalen. Er is die dag een speciaal programma voor de jongere gelovigen. Om 15.30 zijn deze jongeren welkom in het parochiecentrum aan de Rodenborchweg 2 in Rosmalen. Om 16.00 uur wordt er met een inhoudelijk programma gestart, waarna er om 17.30 uur samen gegeten wordt.

Om 19.00 uur is er een rozenkransgebed in de Lambertuskerk, waarbij iedereen van harte uitgenodigd is (jong én oud). Aansluitend vindt er een eerste viering plaats in Taize-stijl, waarna er met het kruis naar de Laurentiuskerk gewandeld wordt. Daar vindt het tweede deel van de Taize-viering plaats. Om 21.00 uur wordt de avond afgesloten. Ook erbij zijn? Stuur een e-mail naar reserveringen@parochiemaria.nl.

Facebook

Cannot call API for app 405460652816219 on behalf of user 393446502292260