Afscheid Rob van Oosten

2 juli 2022

Heintje Davids in Anna-west - door Rob van Oosten

Mijn preek-binnenkomer met 'Heintje Davids',  blijft kennelijk het beste 'hangen'. Heintje had  meerdere comebacks, nam vaak afscheid  en kwam steeds weer terug. Het heintjedavidseffect werkte erg lachwekkend.

In 2008 ben ik met emeritaat gegaan. Dat ging niet ongemerkt, integendeel.  Maar omdat mijn bloed ging waar het niet gaan kon bleef ik gewoon actief,  met hart en ziel.
En dan ben je al gauw 14 jaar verder. Ik had me voorgenomen om met mijn tachtigste verjaardag dat emeritaat te verzilveren. Toch wilde ik wel een beetje smokkelen....Het werd: in mijn tachtigste levensjaar!

Immers: René de Weerd is al lang en breed de diaken@parochiemaria.nl.
Paul Janssen is per 1 juli metterdaad  de nieuwe pastoor (ik ben blij , we kennen elkaar). En.....,  vanwege de komende veranderingen in die grote Mariaparochie (ze zijn pijnlijk, maar helaas onontkoombaar).

Mijn tweede afscheid was weer hartverwarmend. De voorbereiding ervan was al in goede handen geweest, in de kerk zaten óók goede-oude-bekenden, SOL was op halve kracht,  maar zòng voor twéé, Hans Helgers gaf ongevraagd een heel  gewenst  boek(?!), er was een semi- professionele fotografe  (de vrouw van René), en een flinke collecte was bestemd voor het diaconale werk in West.

Na de dienst - als vanouds achter in de kerk  -  was er koffie en iets lekkers. Connie, Mark en hun kinderen  gaven een muzikale Ierse zegen:
May the road rise up to meet you.
May the wind be ever at your back.
May the sun shine warm upon your face.
The rain fall soft upon your fields.
And until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.

Tenslotte een glaasje en een hapje met familie, genodigden  en met  de vaste nazitters!
------

In de preek zijn enkele van mijn stokpaardjes wel herkend:

  • geloven in god-die-niet bestaat,  MAAR  ER  WEL  IS.
  • de wonderverhalen zijn nog steeds van grote waarde . "Zijn ze echt gebeurd?", is een fatale vraag.
  • denkend aan de nabije toekomst van de Mariaparochie:      durf  los-te-laten.....,  om ànders te kunnen vast-houden....,     want alles wat lééft, is in beweging
  • zegen van bóven-alleen is vruchteloos,
    zegen van benéden-alleen  is te ambitieus
  • aandachtig-aanwezig zijn
    mooie lijfspreuk van de paters Maristen, die Anna-west opbouwden.

Rob van Oosten.

Meer nieuws

Jezus, wat een verhaal! - Vrijdag 31 maart, Sint Cathrien

Op vrijdag 31 maart 2023 om 19.00 uur is er […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Engelse mis - English mass - zaterdag 17.15 uur Sint Cathrien

Zaterdagviering Engels/Nederlands in de Sint Cathrien Elke zaterdag is er […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Film: Adam, waar ben je? - zaterdag 1 april, Sint Cathrien

Zaterdag 1 april 2023, 20.00 uur Sint Cathrien entree: € […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Vastenactie 2023 - Zuid-Soedan

Mensen onderweg De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het […]

Geplaatst: 17 maart 2023