Maatregelen tegen de stijgende energiekosten

2 november 2022

Het zal niemand zijn ontgaan dat de energieprijzen flink zijn gestegen. Dit raakt huishoudens, bedrijven en ook onze parochie. Onze kerkgebouwen staan veel leeg en het flink opstoken van de kerkruimtes voor de viering op zondag is een kostbare zaak. Zónder speciale maatregelen te nemen zijn er grote financiële risico’s. Om tot een goed pakket maatregelen te komen heeft het bestuur met de beheerders van alle (kerk-) gebouwen een overleg gehad op 5 oktober. Het pakket aan maatregelen is divers waarvoor ten eerste begrip en medewerking van u als parochiaan wordt gevraagd.

Wat u hiervan gaat merken en wat we verder gaan doen, wordt hieronder toegelicht:

 1. Voor bezoekers van de zondagsviering
 • Kerkgebouwen op zondag stoken op temperaturen tussen 12°C (min) en 15°C (max).
 • Parochianen wordt gevraagd zich warm te kleden voor kerkbezoek en zich daarna lekker op te warmen met koffie in verwarmde kerkzaal.
 1. Voor overige groepen & gebruikers
  • Door-de-weekse vieringen worden NIET gestookt. Als alternatief kunnen die gehouden/gepland worden in de aanpalende kerkzaal
  • Bijruimtes die verhuurd worden aan derden (b.v. vergaderzalen, parochiezaal): Per ruimte tot net voor verhuur moment verwarmen tot aangename temperatuur (behaaglijk gevoel gebruiker) die de huurders accepteren, daarna terugzetten.
  • Koren gaan oefenen in de (verwarmde parochiezaal) of in de niet-verwarmde kerk. In dat laatste geval dienen de leden zich extra warm te kleden.
  • Aanpassen van de verhuurtarieven van kerk en ruimtes (e.e.a. exclusief stookkosten)

 

 1. Communicatie
  • Vanaf de kansel worden de genomen maatregelen afgekondigd en kort toegelicht. Er wordt een oproep gedaan om kerkbijdrage te blijven geven voor bewustwording en ondersteuning.
  • Maatwerk per gebouw is noodzakelijk, afhankelijk van kerkgebruik, type gebouw e.d. De beheerders hebben een maatwerkplan met ideeën aangeleverd, wat naast acties voor de korte termijn, ook lange termijn verbeteringen zijn.
  • Het doel van de actie Kerkbalans van januari 2023 met titel “Geef vandaag voor de kerk van morgen” kan ook in het licht van stijgende energiekosten en inflatie worden gezien

 

 1. Toekomst
  • Bisdom komt met ideeën voor kerkbesturen (bijv. gezamenlijke energiecontracten, verduurzamingsadvies, subsidie-advies)
  • Parochie werkt aan verduurzamingsplan, e.e.a. in context van programma “Maria gaat kleiner wonen”, waar is het zinnig om te verduurzamen en waar heeft dat minder zin? (te denken valt aan isolaties, zonnepanelen, led-lampen, subsidieregelingen etc.)
  • Het bestuur (contact Marc Benninga) blijft in contact met de beheerders, kosters en pastoraal team om te evalueren hoe de maatregelen uitpakken. Eventueel volgen aanvullende maatregelen.

 

Het bestuur en pastoraal team begrijpen dat deze wijzigingen invloed hebben op de manier waarop u het kerkbezoek ervaart. Anderzijds hopen wij dat de noodzaak ook duidelijk is. Uw medewerking is nodig en uw ideeën zijn welkom! Bespreek ze eerst met de koster of beheerder van uw kerk.

 

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, namens

Pastoraal team
Paul Janssen, pastoor

Bestuur van de parochie H. Maria
Marc Benninga
06-11729521
marcbenninga@parochiemaria.nl

Meer nieuws

Jezus, wat een verhaal! - Vrijdag 31 maart, Sint Cathrien

Op vrijdag 31 maart 2023 om 19.00 uur is er […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Engelse mis - English mass - zaterdag 17.15 uur Sint Cathrien

Zaterdagviering Engels/Nederlands in de Sint Cathrien Elke zaterdag is er […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Film: Adam, waar ben je? - zaterdag 1 april, Sint Cathrien

Zaterdag 1 april 2023, 20.00 uur Sint Cathrien entree: € […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Vastenactie 2023 - Zuid-Soedan

Mensen onderweg De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het […]

Geplaatst: 17 maart 2023