Project Pater Titus

17 maart 2022

Ondersteuning onderwijs in mijn geboortedorp Apkutu in Nigeria

Ik kom uit Apkutu in Nigeria in Afrika. Mijn geboortedorp ligt ongeveer 350 kilometer van de hoofdstad Abuja. Vier jaar geleden ben ik begonnen met een sponsorproject om goed onderwijs en dus een goede toekomst te geven aan kinderen in mijn geboortedorp.

Onderwijs in Nederland is vanzelfsprekend: kinderen gaan naar school als ze de leerplichtige leeftijd bereiken. In veel landen en ook in Nigeria is dat niet zo. Er zijn veel kinderen die niet naar school kunnen omdat de ouders of verzorgers het schoolgeld, het schooluniform, de boeken en het schrijfmateriaal niet kunnen betalen. Ze gaan dan thuis, op het land of op de markt werken, hoe jong ze ook zijn.

Er zijn nu 10 kinderen die dankzij mijn project naar school gaan. Ik betaal hun schoolgeld, schooluniform, boeken, schrijfmateriaal en boekentas door bijdragen van mij en van de sponsoren voor mijn project uit mijn voormalige parochie in Friesland. Deze kinderen zijn zorgvuldig gekozen omdat ze arm zijn, gemotiveerd zijn en capaciteit hebben.

Ik geef regelmatig updates over hoe deze kinderen het op school doen. Ik heb ook persoonlijk contact met deze kinderen tijdens mijn jaarlijkse vakantie. Wij kunnen meer kinderen verder helpen als er ook parochianen uit mijn huidige parochie mee willen doen.
U kunt meedoen een kind te sponsoren, elke bijdrage hoe klein of groot is welkom.

Een kind sponsoren op de basisschool: kosten per jaar €150 (inclusief boeken, schooluniform schrijfmateriaal, tas).
Een kind sponsoren op de middelbare school: kosten per jaar  €250 (inclusief boeken, schooluniform schrijfmateriaal, tas).

U kunt uw bedrage overboeken op rekeningnummer NL22 RABO 0163 3640 52 t.n.v. Parochie Maria, onder vermelding van 'Arme kinderen Nigeria'

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mij

Pater Titus Ikyomke

Meer nieuws

Update project van pater Titus in zijn geboortedorp Akputu

Zo gaat het met de kinderen in Akputu in Nigeria, […]

Geplaatst: 11 juli 2024

Nieuwe cursussen bij de Caharina Academie

Zaterdag 29 juni werd de tweede cursus van de Catharina […]

Geplaatst: 4 juli 2024

300 jaar Bedevaart Den Bosch - Uden, 15 augustus

300 jaar bedevaart Onze Lieve Vrouw ter Linde Dit jaar […]

Geplaatst: 4 juli 2024

Nieuwe ronde Alpha gepland in Empel: najaar 2024

Alpha afgerond in Rosmalen We kijken samen dankbaar terug op […]

Geplaatst: 3 juli 2024