Nieuws omtrent de Annakerk West

21 augustus 2022

Onlangs is er vanuit het bestuur het beleidsplan gepresenteerd, waarin aangekondigd wordt dat op termijn zes kerken gaan sluiten. Bij de Annakerk West was de voorbereiding tot verkoop al eerder gestart. De komende tijd worden er dan ook concrete stappen gezet voor de Anna West. In dit bericht leest u wat er gaat gebeuren. 

In goed overleg met de parochianen en vrijwilligers die aanwezig waren op de informatieavond van 25 juli jongstleden, is er besloten tot het oprichten van een regiegroep van parochianen, die samen met de pastoor de vraag gaan verkennen hoe verder te gaan als geloofsgemeenschap als de kerk gesloten wordt. Gedacht wordt aan een alternatieve locatie in de wijk zelf voor vieringen. Bij de informatieavonden werden spontaan al vijf mogelijkheden geopperd. Maar het gaat ook over hoe we pastoraal present kunnen blijven in de wijk en hoe de parochianen van Anna West in het grotere geheel van de Mariaparochie zich thuis kunnen blijven voelen. En verder is het belangrijk om zorgvuldig toe te werken naar het moment dat de kerk gesloten zal worden. Een proces dat veel aandacht vraagt.

Het parochiebestuur heeft inmiddels het besluit genomen om de kerk te gaan sluiten. Het bisdom is akkoord met de verkoop van de kerk aan de combinatie SMT Bouw & Vastgoed, woningcorporatie Zayaz en SWZ Zorg ten behoeve van de realisatie van 39 woningen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt capaciteit beschikbaar om het plan met voorrang te realiseren. De parochie heeft de gelegenheid om binnen de nieuwbouw nog een bescheiden ontmoetingsruimte te houden waar parochianen samen kunnen komen en waar men een kaarsje voor Maria zal kunnen branden. Bekeken wordt nog of dit wenselijk en haalbaar is.

Op 23 augustus zal de handtekening worden gezet onder de definitieve koopovereenkomst, waarna de ontwikkelaars kunnen beginnen met de uitwerking van het plan.  Tegelijk start bij het bisdom het proces om de kerk te onttrekken aan de eredienst. Alles bij elkaar zal dit zeker nog ruim een jaar duren. Ondertussen blijft de kerk gewoon open. Wij verwachten dan ook dat de vieringen door zullen kunnen gaan tot eind volgend jaar en misschien zelfs tot in de eerste helft van 2024.

Voor ons als pastoraal team en als bestuur, staat de pastorale zorg voor de parochianen van de Anna West voorop. Wij blijven daarom graag in gesprek, nodigen u uit om mee te denken over hoe we in de veranderende omstandigheden de parochie in stad en wijk  nieuw elan kunnen geven.

Door: 

Pastoor Paul Janssen
Vice-voorzitter Hans Helgers

Meer nieuws

Maria-expositie 'Op weg' in de Sint Cathrien

Oktober activiteiten rond Maria De parochie Maria besteedt in de […]

Geplaatst: 18 september 2023

Open Monumentendagen

Zaterdag 9 september Sint Cathrien - 's-Hertogenbosch 10.00-17.00 uur Dit […]

Geplaatst: 6 september 2023

Pater Titus in de krant (AD / BD)

Vorige week werd pater Titus geïnterviewd door Chris van Mersbergen […]

Geplaatst: 21 augustus 2023

Bossche Bedevaart naar Uden

15 augustus 2023, Maria Tenhemelopneming Op 15 augustus pakten we […]

Geplaatst: 19 augustus 2023