Featured Image

Bedevaart naar Hildegard van Bingen 15-20 september 2024

Van 15 tot-20 september 2024 organiseert het bisdomblad ‘SamenKerk’ in samenwerking met Parochie Maria een (lezers)pelgrimsreis naar het land van Sint Hildegard. Dat is een mooie gelegenheid om nader kennis met haar te maken. Onze Pastoraalwerker Johanneke Bosman, zal deze reis inhoudelijk begeleiden als Hildegard van Bingenkenner. Eindredacteur en priester Eric van Teijlingen, deken Eugene Jongerden pr en pastoraalwerker Dea Broersen zullen deze reis pastoraal- en technisch begeleiden.

Aandacht voor Sint Hildegard

De laatste jaren is er veel aandacht voor Hildegard van Bingen, niet in de laatste plaats vanwege de film ‘De beentjes van Sint Hildegard’ uit 2020 of de pauselijke erkenning van Hildegard als Kerklerares in 2012. Deze middeleeuwse abdis (1098-1179) geldt als eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Ze hield zich bezig met filosofie, theologie, kosmologie, poëzie, plantkunde en taalkunde. Daarnaast componeerde zij muziek, die vaak te beluisteren is op de radio en in concertzalen.

Een veelzijdige vrouw met invloed tot op vandaag

Hildegard werd geboren in een groot adellijk gezin. Op jonge leeftijd trad zij toe tot een vrouwengemeenschap behorende onder de abt van een Benedictijner (mannen)klooster. In 1136 legde
ze haar kloostergeloften af. Na haar verkiezing tot overste nam ze het besluit, onder meer vanwege de grote toename van novicen, om nabij Bingen aan de Rijn een nieuw (vrouwen)klooster te stichten, onder haar verantwoordelijkheid als abdis.

Programma bedevaart

Zondag 15 september 2024
Vertrek vanaf de opstapplaatsen
Overnachting bij Abdij Maria Laach

Maandag 16 september 2024
Bezoek klooster St. Hildegard
Bezoek ‘beentjes van St. Hildegard’
Bezoek klooster Eberbach

Dinsdag 17 september 2024
(sterfdag Heilige. Hildegard)
Hildegardfeest vieren met de zusters van het klooster St. Hildegard

Woensdag 18 september 2024
Bezoek aan Disibodenberg
Bezoek aan Bermersheim

Donderdag 19 september 2024
Bezoek aan Mainz

Vrijdag 20 september 2024
Eucharistieviering in Kevelaer

Kosten

Bij deze reis is vervoer per luxe touringcar, verblijf in hotel (logies, ontbijt en diner), diner op heen en lunch op terugreis, het aangeboden programma, pastorale en inhoudelijke reisbegeleiding inbegrepen. De lunches zijn niet inbegrepen.

  • op basis van een tweepersoonskamer p.p. € 795,00
  • op basis van een éénpersoonskamer € 995,00

We bieden we als reisbegeleiding aan om single deelnemers aan elkaar te koppelen om een kamer te delen en de kosten te drukken voor mensen die alleen reizen.
Vergeet u niet een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten! Deze is verplicht voor deelname aan deze lezersreis.

Inschrijven

Download hier het Aanmelding 20240915_hildegard

U kan zich inschrijven tot en met 19 augustus 2024. Vul in bovensaande folder het aanmeldingsformulier in en mail het naar eindredacteur en priester Eric van Teijlingen via (06-13716464): samenkerk@bisdomhaarlemamsterdam.nl

Voor meer achtergrondinformatie: neem contact op met Johanneke Bosman pastoraalwerker@parochiemaria.nl

Featured Image

Namen en nummers - Meeleven met Bossche oorlogsslachtoffers

Workshop naambordjes maken in Sint Cathrien

In de Tweede Wereldoorlog werden uit ’s-Hertogenbosch ruim 240 Joodse stadsgenoten weggevoerd en vermoord evenals 13 Sinti van het woonwagenkamp De Sieb. Stichting Verhalis wil hen op een bijzondere manier te herdenken. Stichting Verhalis en de parochie Maria organiseren op zaterdag 4 mei, de dag van Dodenherdenking, een workshop "Naambordjes maken voor de Holocaust slachtoffers 's-Hertogenbosch'. Deze is van 13.00 tot 15.00 uur in de Sint Cathrien. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden via info@verhalis.nl. Maar zo binnenlopen mag ook.

Iedereen, jong en oud, kan meedoen door de naam van een slachtoffer te ‘adopteren’, op zoek te gaan naar informatie over die persoon en voor hem/haar een naambordje te maken op een houten plankje.

Herdenking op 1 september

Op 1 september worden de naambordjes op een grote plattegrond van de stad gelegd in de Citadel van 's-Hertogenbosch. Dit is tevens de provinciale herdenking. Op deze manier brengen we de stadsgenoten van toen op een symbolische manier weer thuis. Concreet: we zoeken 253 mensen die een naambordje willen maken. Op 4 mei kun je een naambordje maken in de Sint Cathrien. Maar je kunt ook een plankje ophalen (mail naar pastoor@parochiemaria.nl om we een af te halen, of loop op 4 mei even binnen) en het op een eigen moment beschilderen. Wie een naam wil adopteren en achtergrondinformatie wil opzoeken om die op de website mee wil doen kan zich opgeven via verhalis.nl. Om een plankje voor het naambordje te krijgen kun je mailen naar pastoor@parochiemaria.nl. Meer informatie vind je op de website van Verhalis.

Impressie

Het filmpje geeft een impressie van wat de bedoeling is van de herdenking op 1 september. De workshop 'Naambordjes maken' is hier een voorbereiding op. De workshop is geschikt voor jong en oud.

 

 

Featured Image

Update over de kinderen in het geboortedorp van pater Titus

Zo gaat het met de kinderen in Akputu in Nigeria, het geboortedorp van pater Titus

Er zijn de afgelopen tijd christenvervolgingen geweest in Nigeria. Er zijn daardoor veel mensen in kampen gaan wonen, omdat zij uit hun huizen zijn gevlucht. Hun landbouwgronden kunnen ze niet meer bewerken. Door deze vreselijkheden hebben mensen geen vrije toegang meer tot de eerste levensbehoeften. Ook de afschaffing van de oliesubsidies heeft het leven van de mensen moeilijk gemaakt. De inflatie is gestegen naar 32.7% en levensmiddelen zijn daardoor veel duurder geworden. Er zijn heel veel gezinnen die nauwelijks te eten hebben.

Maar het gaat goed met onze sponsorkinderen. Zij zijn net klaar met hun eerste termijnexamens. De tweede termijn begint op 15 april.

Benedict Tyokase, die bij de zus van pater Titus woont, is heel blij met zijn nieuwe school. Hij is ook ingeschreven in de nieuwe parochie als misdienaar. De vader van Christopher Denen is blind is en ziek geworden. De moeder van Pater Titus vertelde dat hij niets te eten heeft. Pater Titus vroeg daarom hulp aan zijn broer, die rijst en ander voedsel voor hem en een andere familie gekocht heeft. De andere sponsorkinderen doen het ook goed op school.

Wij willen deze kinderen graag blijven helpen. U kunt uw bijdragen overmaken op het rekeningnummer van de Parochie Heilige Maria: NL22 RABO 0163 3640 52 onder vermelding van ‘’Arme Kinderen Nigeria’’

Wij kunnen niet alle problemen oplossen, maar met onze bijdragen kunnen we deze mensen, en zeker hun kinderen een toekomst geven.

Dank en Zalig Pasen,

Pater Titus