Featured Image

Update project van pater Titus in zijn geboortedorp Akputu

Zo gaat het met de kinderen in Akputu in Nigeria, het geboortedorp van pater Titus

Het is vakantie, een tijd van ontspanning en een periode om andere dingen te doen. Ik wens mensen die op vakantie gaan een heel mooie tijd toe. Mensen die thuis blijven, bedenk: oost west, thuis best.

Het gaat prima met de sponsorkinderen op school. De kinderen bereiden zich voor op hun examens voor de zomervakantie.

Christopher, een van de kinderen die bij mijn zus in de stad woont, vierde zijn verjaardag op 26 april. Het was voor hem de allereerste verjaardag die hij met zijn vrienden vierde.

Afgelopen weken is er iets heel verdrietigs gebeurd in mijn dorp Akputu. Een vrouw in mijn dorp is bevallen van een drieling. De verloskundige was niet voldoende bekwaam en zij dacht dat het maar één baby was. Tijdens de bevalling is de moeder overleden! De vader is heel arm en hij kan niet voor deze baby’s zorgen. Ze waren naar de markt gegaan om te bedelen voor melk voor de baby’s maar zij hebben maar heel weinig gekregen. De baby’s zijn naar mijn moeder gebracht met de vraag of ik de melk voor hen kan kopen. Ze waren bang dat de baby’s het niet zullen redden als zij geen babymelk krijgen. Ik heb tot nu toe de melk gekocht, maar het is erg duur en ze moeten niets anders drinken dan de melk voor baby’s tot zes maanden. Tot nu toe gaat goed met de baby’s. De enige uitdaging is om deze melk te blijven kopen om hun levens te redden. Wij willen deze schoolkinderen en de drieling graag blijven helpen. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Parochie Heilige Maria: NL22 RABO 0163 3640 52 onder vermelding van ‘Arme Kinderen Nigeria’.

Ik vier ook mijn 10-jarig priesterjubileum op 25 augustus tijdens mijn vakantie in mijn dorp Akputu met mijn familie, de sponsorkinderen en mensen uit mijn dorp. De familie van de drieling kijkt ernaar uit dat ik ze zal dopen als ik kom. Ze zullen op 25 augustus tijdens mijn jubileumviering aan God worden opgedragen.

Pater Titus

Featured Image

Nieuwe cursussen bij de Caharina Academie

Zaterdag 29 juni werd de tweede cursus van de Catharina Academie feestelijk afgerond met het uitreiken van de certificaten van deelname en een gezellige avond. Inmiddels staan er weer twee cursussen gepland en zijn er nog twee in voorbereiding.

Cursus Psalmen

Broeder dr. Max van de Wiel, monnik van de Trappisten in Berkel-Enschot, komt vier zaterdagmiddagen in september en oktober vertellen over de Psalmen, het hart van ons christelijke gebed. Psalmen spreken hart en verstand aan. Psalmen vertellen van diepe duisternis waaruit geen ontsnapping mogelijk lijkt, maar jubelen ook over de goedheid en grootsheid van de Heer alsof er nooit meer een morgen komt. Het bijbelboek der Psalmen is een van de mooiste en meest invloedrijke boeken van onze geschiedenis en cultuur. De cursus geeft een unieke gelegenheid om er meer over te weten te komen. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Cursus Lichtfeesten in transparant

Een praktische cursus als inspiratie bij de tijden van het jaar. Met het liturgische jaar kun je ook thuis aan de slag, door een kijktafel te maken op een speciale plek in huis. Een transparant kan hier een mooi onderdeel van zijn: een aantal kunstig geknipte, over elkaar heen geschikte vellen gekleurd, licht doorlatend papier met daarop een (religieus) tafereel dat bij de liturgische tijd van het jaar hoort. In drie bijeenkomsten op woensdagavond en een op zaterdagmiddag krijgen de deelnemers de gelegenheid zich de techniek van het maken van een transparant eigen te maken. De transparanten houden verband met de feesten van het Licht, zoals Sint Maarten, Sint Nicolaas, Kerstmis en de Adventtijd. De tijd en de feesten waar het Licht zichtbaar wordt in de donkere dagen.

Anika van de Lagemaat en Mariëlle Bosman verzorgen de praktische begeleiding. Pastoraal werker Johanneke Bosman zal elke keer een korte inleiding verzorgen. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

 

Featured Image

300 jaar Bedevaart Den Bosch - Uden, 15 augustus

300 jaar bedevaart Onze Lieve Vrouw ter Linde

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat er vanuit de Sint Cathrien een bedevaart startte naar Onze Lieve Vrouw ter Linde in Uden. Reden om dit bijzondere jubileum te vieren met een bedevaart naar Uden op donderdag 15 augustus 2024. Met dank aan de enthousiaste medewerking van Museum Krona, de Kapelgemeenschap Ter Linde, de Kruisherenkapel, de parochie Sint Petrus in Uden en de zusters Birgittinessen kunnen we een mooi programma presenteren. Mgr. De Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch zal voorgaan in de eucharistieviering in de Kruisherenkapel

Programma

9.30 uur Museum Krona – koffie en gebak met korte inleiding over het Wonderkruis
10.00 uur Museum Krona – kort gebedsmoment bij het Wonderkruis en het originele beeld van O.L.V. ter Linde.
10.30 uur processie naar Kruisherenkapel
11.00 uur Kruisherenkapel – eucharistie
12.00 uur Parochiecentrum – lunch (zelf brood meenemen voor soep, koffie, thee wordt gezorgd)
13.30 uur processie naar Birgittinessen
14.00 uur Birgittinessen kapel – Rozenkrans (nog even onder voorbehoud)
14.30 uur afsluiting

Meedoen

Vervoer is op eigen gelegenheid. Rond Museum Krona, Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden is voldoende parkeergelegenheid. Het museum is ook met de bus goed bereikbaar.

De kosten bedragen: € 15,= per persoon. Dat is inclusief koffie en gebak bij Museum Krona en soep, koffie, thee bij de lunch. U kunt het bedrag via onderstaand aanmeldformulier overmaken.

De entree van het museum is gratis, maar als u een Museumkaart heeft, neem die dan mee en laat hem scannen. We hebben overigens geen tijd om de exposities in het museum te bezoeken.

Bij de lunch worden soep, koffie en thee verzorgd door de parochie Sint Petrus. Brood of wat u verder wilt eten, mag u zelf meenemen.

Aanmelden

Aanmelden kan hieronder. Mocht het niet lukken, dan kunt u ook een email sturen naar cathrien@parochiemaria.nl.

Aanmeldformulier Activiteit

Met dit formulier kun je je aanmelden voor een activiteit. Velden met een * zijn verplicht

  • U wordt na het verzenden van het formulier doorgestuurd naar iDeal voor de betaling.

Maria ter Linde

Bij de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 door Frederik-Hendrik moesten de kruisheren noodgedwongen hun klooster (op de plek van de huidige Sint Cathrien) verlaten. Uiteindelijk kwamen ze in Uden terecht.  Dar bouwden ze rond 1700 een klooster naast de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Linde. Zij kregen ook het beheer van de kapel. Ooit stond er op die plek een lindeboom, waarin het Mariabeeld volgens de legende zou zijn gevonden. In 2009 hebben de kruisheren het klooster en de kapel verkocht aan Brabant Zorg. Maar nog steeds lopen mensen de Kruisherenkapel binnen om een kaarsje op te steken en te bidden bij Onze Lieve Vrouw ter Linde, 'behoudenis der kranken'. Het originele Mariabeeld is ondergebracht in Museum Krona - in de kapel staat een replica -. Samen met het beeld werd o.a. het Wonderkruis overgebracht naar Museum Krona.

Wonderkruis

Dit wonderkruis namen de kruisheren in 1629 mee uit de Sint Cathrien. Het was een bijzonder voorwerp van verering. Het verhaal gaat dat rond 1500 een meisje de hostie had uitgespuugd en onder een losliggende plavuis verborgen. Toen een aantal jaar later de vloer vervangen werd, vond men op die plek een eigenaardig beeldje van een gekruisigde Christus. Het is van een houtachtig materiaal, vermoedelijk een zo gegroeide wortel. Dit wonder bracht vele pelgrims naar de Sint Cathrien. Het heeft lang in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Linde gestaan. Museum Krona haalt het speciaal voor ons uit het depot.

 

Featured Image

Nieuwe ronde Alpha gepland in Empel: najaar 2024

Alpha afgerond in Rosmalen

We kijken samen dankbaar terug op de Alpha cursus voorjaar 2024 in Rosmalen, 10 plezierige, gezellige en diepe avonden en een dag met een tiental enthousiaste en dankbare deelnemers. Op 21 juni sloten we de cursus samen af, om elkaar op 28 augustus weer terug te zien voor een fijne weerzienbijeenkomst.

Deelnemer Frank schreef een mooie impressie:

“Ik heb de cursus gedaan en heb er veel van opgestoken. Het belangrijkste voor mij was de ontdekking dat ik gewoon met God kan praten. Bidden deed ik nooit omdat ik dan probeerde mooie volzinnen te maken en daarin vastliep. Anderen in de groep hebben me duidelijk gemaakt hoe je dat doet. Eigenlijk is het woord cursus niet goed. Het is door de vragen een ontdekkingsreis naar je eigen innerlijke geloofsbeleving.
De avond begint met een maaltijd. Je ontmoet de ander en hebt het over allerlei zaken, van ‘mijn zoon heeft een huis gekocht’ tot, ‘hoe gaat het met een klasgenoot die het moeilijk heeft’. Zo moet in het begin van het Christendom zijn geweest. Met een groep samen eten. Het eten was goed. De sfeer aan tafel was goed.
Dan gaan we van tafel en zitten om te luisteren naar een inleiding waar dieper op de stof van die avond wordt ingegaan en is er gelegenheid om vragen te stellen.
Na nog een bakje koffie komen we in groepjes bij elkaar en krijgen vragen voorgelegd die betrekking hebben op de inleiding. Iedereen komt aan de beurt. De vragen en antwoorden zijn persoonlijk en raken je vaak. We konden daarom heel eerlijk in de groep zijn. Foute antwoorden waren er niet. Soms werd er gelachen om een anekdote, maar meestal had die een hele serieuze ondertoon.
De avond werd afgesloten met een gebed, op een manier waarop ik geleerd heb te bidden.”

Nieuwe Alpha cursus in najaar in Empel

Najaar 2024 starten we weer met een nieuwe reeks bijeenkomsten in D’n Hof in Empel. De introductiebijeenkomst is op vrijdag 20 september om 19.30 uur in D’n Hof in Empel, de zaal achter de Landelinuskerk, Proosdijstraat 14.

Voor je vragen over het leven of het christelijke geloof

Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Bij Alpha ga je met elkaar in gesprek over de centrale onderwerpen van het christelijk geloof. Om er een paar te noemen: Wie is God? Wie is Jezus? Wat is bidden? Waarom is er zoveel lijden in de wereld?

Een tiental bijeenkomsten voor iedere gelovige of niet-gelovige
Tijdens een tiental interactieve en gezellige bijeenkomsten met maaltijd ontdek je samen met anderen wat het christelijke geloof inhoudt. Of je nu katholiek, protestant, jood, moslim, atheïst, boeddhist bent, of simpelweg gelooft dat er ‘iets’ is, iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.

Opzet Alpha
Na de maaltijd volgt er een korte inleiding over het onderwerp van de avond. Daarna bespreken we hoe we zelf tegen dit onderwerp aankijken. Er zijn geen goede of slechte meningen, gevoelens of gedachten. Het gaat om het delen van jouw eigen ervaringen en jezelf openstellen voor de perspectieven van anderen.

Waar en wanneer
De bijeenkomsten vinden plaats in D’n Hof van de Landelinuskerk in Empel, Proosdijstraat 14. Op de vrijdagavonden 20 en 27 september, 4, 11, 18, en 25 oktober,15, 22 en 29 november en 13 december. Zij beginnen om 18:30 uur met samen eten en duren tot 21:00 uur. Zaterdag 9 november is er een bijeenkomst overdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Aanmelden
Inschrijven kan bij nicoleweinberg@parochiemaria.nl of: kom eerst naar de introductiebijeenkomst op 20 september, let op, aanvang 19:30 uur. Dan kan je daarna beslissen of je mee gaat doen.

Featured Image

Bedevaart naar Hildegard van Bingen 15-20 september 2024

Van 15 tot-20 september 2024 organiseert het bisdomblad ‘SamenKerk’ in samenwerking met Parochie Maria een (lezers)pelgrimsreis naar het land van Sint Hildegard. Dat is een mooie gelegenheid om nader kennis met haar te maken. Onze Pastoraalwerker Johanneke Bosman, zal deze reis inhoudelijk begeleiden als Hildegard van Bingenkenner. Eindredacteur en priester Eric van Teijlingen, deken Eugene Jongerden pr en pastoraalwerker Dea Broersen zullen deze reis pastoraal- en technisch begeleiden.

Aandacht voor Sint Hildegard

De laatste jaren is er veel aandacht voor Hildegard van Bingen, niet in de laatste plaats vanwege de film ‘De beentjes van Sint Hildegard’ uit 2020 of de pauselijke erkenning van Hildegard als Kerklerares in 2012. Deze middeleeuwse abdis (1098-1179) geldt als eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Ze hield zich bezig met filosofie, theologie, kosmologie, poëzie, plantkunde en taalkunde. Daarnaast componeerde zij muziek, die vaak te beluisteren is op de radio en in concertzalen.

Een veelzijdige vrouw met invloed tot op vandaag

Hildegard werd geboren in een groot adellijk gezin. Op jonge leeftijd trad zij toe tot een vrouwengemeenschap behorende onder de abt van een Benedictijner (mannen)klooster. In 1136 legde
ze haar kloostergeloften af. Na haar verkiezing tot overste nam ze het besluit, onder meer vanwege de grote toename van novicen, om nabij Bingen aan de Rijn een nieuw (vrouwen)klooster te stichten, onder haar verantwoordelijkheid als abdis.

Programma bedevaart

Zondag 15 september 2024
Vertrek vanaf de opstapplaatsen
Overnachting bij Abdij Maria Laach

Maandag 16 september 2024
Bezoek klooster St. Hildegard
Bezoek ‘beentjes van St. Hildegard’
Bezoek klooster Eberbach

Dinsdag 17 september 2024
(sterfdag Heilige. Hildegard)
Hildegardfeest vieren met de zusters van het klooster St. Hildegard

Woensdag 18 september 2024
Bezoek aan Disibodenberg
Bezoek aan Bermersheim

Donderdag 19 september 2024
Bezoek aan Mainz

Vrijdag 20 september 2024
Eucharistieviering in Kevelaer

Kosten

Bij deze reis is vervoer per luxe touringcar, verblijf in hotel (logies, ontbijt en diner), diner op heen en lunch op terugreis, het aangeboden programma, pastorale en inhoudelijke reisbegeleiding inbegrepen. De lunches zijn niet inbegrepen.

  • op basis van een tweepersoonskamer p.p. € 795,00
  • op basis van een éénpersoonskamer € 995,00

We bieden we als reisbegeleiding aan om single deelnemers aan elkaar te koppelen om een kamer te delen en de kosten te drukken voor mensen die alleen reizen.
Vergeet u niet een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten! Deze is verplicht voor deelname aan deze lezersreis.

Inschrijven

Download hier het Aanmelding 20240915_hildegard

U kan zich inschrijven tot en met 19 augustus 2024. Vul in bovensaande folder het aanmeldingsformulier in en mail het naar eindredacteur en priester Eric van Teijlingen via (06-13716464): samenkerk@bisdomhaarlemamsterdam.nl

Voor meer achtergrondinformatie: neem contact op met Johanneke Bosman pastoraalwerker@parochiemaria.nl

Featured Image

Creatief voor advent in augustus!

De zomer moet zelfs nog losbarsten en toch is het voor we het weten alweer Advent. Die bijzondere tijd van het jaar waarin we uitzien naar het Kind in de Stal.

Advent zit vol met huiselijke en kerkelijke rituelen en symbolen die we ook uitdrukken in het versieren van de binnenruimten waar we graag zijn. Komende Advent willen we graag in het Parochiecentrum en de Pastorie guirlandes hangen vol met handgemaakte items die horen bij die tijd van jaar. Engeltjes van wol, harten van gewoven papier, schitterende sterren etc.
U bent van harte uitgenodigd op twee zondagmiddagen versieringen te komen maken.  De zomer geeft immers wat meer rust en ruimte voor creatieve creaties. Voor de basismaterialen wordt gezorgd.

Data en tijden

Zondag 11 augustus na de viering in de Lambertus in het Parochiecentrum van 10.30-14.00 uur.
Zondag 18 augustus na de viering in de Cathrien in de Pastorie van 10.30 – 14.00 uur.

Creatieve ideeën kunt u delen met pastoraal werker Johanneke Bosman via pastoraalwerker@parochiemaria.nl

Featured Image

Namen en nummers - Meeleven met Bossche oorlogsslachtoffers

Workshop naambordjes maken in Sint Cathrien

In de Tweede Wereldoorlog werden uit ’s-Hertogenbosch ruim 240 Joodse stadsgenoten weggevoerd en vermoord evenals 13 Sinti van het woonwagenkamp De Sieb. Stichting Verhalis wil hen op een bijzondere manier te herdenken. Stichting Verhalis en de parochie Maria organiseren op zaterdag 4 mei, de dag van Dodenherdenking, een workshop "Naambordjes maken voor de Holocaust slachtoffers 's-Hertogenbosch'. Deze is van 13.00 tot 15.00 uur in de Sint Cathrien. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden via info@verhalis.nl. Maar zo binnenlopen mag ook.

Iedereen, jong en oud, kan meedoen door de naam van een slachtoffer te ‘adopteren’, op zoek te gaan naar informatie over die persoon en voor hem/haar een naambordje te maken op een houten plankje.

Herdenking op 1 september

Op 1 september worden de naambordjes op een grote plattegrond van de stad gelegd in de Citadel van 's-Hertogenbosch. Dit is tevens de provinciale herdenking. Op deze manier brengen we de stadsgenoten van toen op een symbolische manier weer thuis. Concreet: we zoeken 253 mensen die een naambordje willen maken. Op 4 mei kun je een naambordje maken in de Sint Cathrien. Maar je kunt ook een plankje ophalen (mail naar pastoor@parochiemaria.nl om we een af te halen, of loop op 4 mei even binnen) en het op een eigen moment beschilderen. Wie een naam wil adopteren en achtergrondinformatie wil opzoeken om die op de website mee wil doen kan zich opgeven via verhalis.nl. Om een plankje voor het naambordje te krijgen kun je mailen naar pastoor@parochiemaria.nl. Meer informatie vind je op de website van Verhalis.

Impressie

Het filmpje geeft een impressie van wat de bedoeling is van de herdenking op 1 september. De workshop 'Naambordjes maken' is hier een voorbereiding op. De workshop is geschikt voor jong en oud.