Cathonomics – een katholieke economie

27 juni 2024

Summer School

Een goed economisch systeem is wezenlijk voor het algemeen welzijn. Het doel van de economie is immers ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de materiële en immateriële dingen die hij nodig heeft om te kunnen leven.

De sociale leer van de Kerk geeft een aantal uitgangspunten aan die fundamenteel zijn voor een goed samenleven. Dat zouden ook uitgangspunten moeten zijn voor ons economisch denken en handelen. Onze huidige economie is echter gebaseerd op andere, zelfs tegengestelde principes. Volgens paus Franciscus werkt dat alleen maar meer armoede, ongelijkheid en migratie in de hand, getuige zijn beide encyclieken Laudato sí en Fratelli Tutti.

Recentelijk is er een boek verschenen van Anthony Annett, Cathonomics. Annett was verbonden aan het IMF, en onder andere assistent en speechwriter van de directeuren van het IMF Strauss-Kahn en Lagarde. In het boek beschrijft hij hoe paus Franciscus zijn eigen denken over het economisch handelen ingrijpend heeft veranderd.

Op 25 juli en 1 en 8 augustus organiseert de Kathedrale School in samenwerking met de Mariaparochie een Summer School bestaande uit een drietal bijeenkomsten over Cathonomics, het boek van Annett. Deze bijeenkomsten worden geleid door diaken René de Weerd, met medewerking van economen verboden aan diverse universiteiten. Zij vinden plaats in de Bouwloods, Torenstraat 16 in Den Bosch, en beginnen om 19:30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelding kan via het secretariaat van de Sint Jan, secretariaat@sintjandenbosch.nl of 073-6130314. U bent van harte welkom!

Meer nieuws

Update project van pater Titus in zijn geboortedorp Akputu

Zo gaat het met de kinderen in Akputu in Nigeria, […]

Geplaatst: 11 juli 2024

Nieuwe cursussen bij de Caharina Academie

Zaterdag 29 juni werd de tweede cursus van de Catharina […]

Geplaatst: 4 juli 2024

300 jaar Bedevaart Den Bosch - Uden, 15 augustus

300 jaar bedevaart Onze Lieve Vrouw ter Linde Dit jaar […]

Geplaatst: 4 juli 2024

Nieuwe ronde Alpha gepland in Empel: najaar 2024

Alpha afgerond in Rosmalen We kijken samen dankbaar terug op […]

Geplaatst: 3 juli 2024