Featured Image

Broeder Jan ter Maat wordt zondag tot priester gewijd

Broeder Jan was gedurende twee jaar een vertrouwd gezicht in de Landelinusgemeenschap. Hij kwam als stagiaire naar Empel om daarmee zijn studie theologie te voltooien.
Nadat hij zijn stageperiode had afgesloten bood hij mij zijn diensten aan en dat heb ik met twee handen aangenomen. Nou, daar heeft onze gemeenschap veel profijt van gehad. Vaak hoorde ik mensen zeggen: “Broeder Jan, da’s zo’n aardige man”.

Broeder Jan is niet alleen een aardige aardig man, hij heeft ook een brede en gedegen kennis over ons katholieke geloof en een warme pastorale betrokkenheid. Op zulke mensen zit onze kerk te wachten. Broeder Jan wordt aanstaande zondag 11 april tot priester gewijd in de kerk van het stadsklooster San Damiano in Den Bosch. Ik zal daarbij als concelebrant aanwezig zijn. De plechtigheid zal in verband met de coronamaatregelen in besloten kring plaatsvinden.

Broeder Jan, namens de Landelinusgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Pastor Piet de Jong

Featured Image

Bijzondere zondag in Landelinuskerk Empel

EMPEL – Het was wel toepasselijk om op de derde zondag van de Advent een onthulling, zegening en huldiging te plannen in de Landelinuskerk van Empel. Het werd een verheugende ochtend.

In de kerk heerst een stilte als op een zomerse dag als de Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch aan het woord is. Er valt geen kuchje en er is geen verstopte neus te bekennen. Dertig parochianen zijn op reservering aanwezig bij deze speciale Eucharistieviering op de derde zondag van de Advent. Deze dag wordt ook Gaudete genoemd en dat betekent: Verheugt U. In Empel is er inderdaad verheugend nieuws.

Ten eerste is de parochiezaal klaar van de Landelinuskerk. Een project van meerdere jaren, van eerste tekening tot de eerste schop in de grond, naar het vandaag onthullen van de plaquette en de inzegening van de nieuwbouw. Ten tweede mag pastor Piet de Jong op deze zondagochtend aan koster en beheerder Joost van Eijk de pauselijke onderscheiding uitreiken. Maar als de viering begint, is dat allemaal nog een verrassing.

Pastor Piet de Jong verhaalt in zijn welkomstwoord over de mooie en betrokken geloofsgemeenschap – volgens velen ook een verdienste van hemzelf. Hij is er dankbaar voor. De bisschop haalt – net als de pastor – de dubbele blijdschap aan. “Natuurlijk omdat wij ons verheugen op de komst van Jezus. We zijn ook juist hier vanwege die prachtige parochiezaal, die door zo veel steun uit de gemeenschap gerealiseerd is. Daarbij gaat het eigenlijk niet eens om de zaal, maar om de mensen die erin zitten. De levende stenen van de parochie.”

Na de communieritus vraagt pastor Piet de Jong of Joost van Eijk naar voren wil komen. “Goede Joost,” begint hij, “ik weet dat jij je nu heel ongemakkelijk voelt, maar soms is het nodig om te zeggen dat we je enorm waarderen. Vijftig jaar heb je jezelf plichtsgetrouw als vrijwilliger en koster voor onze mooie Landelinusgemeente ingezet.”

Het is niet de enige reden waarom Van Eijk de pauselijke onderscheiding krijgt. De pastor krijgt het zelf ook een beetje moeilijk als hij vertelt dat de koster bij zijn komst een baken was. “De Landelinuskerk van Empel zonder Joost is niet goed voorstelbaar. Joost, we zijn trots op je.” Een mooi moment, wat Van Eijk mocht delen met zijn dochters en kleinzonen die als verrassing ook aanwezig waren bij deze viering.

Dan is het tijd voor de onthulling van de naam van de nieuwe parochiezaal en de inzegening. Vanwege corona kunnen de kerkgangers op een beamerscherm in de kerk live zien dat Bisschop Gerard de Korte het doek wegtrekt van de plaquette, waardoor zichtbaar wordt dat de zaal D’n Hof gaat heten. Toepasselijk in deze gemeente is ook de spreuk die erop staat: zaai ’t goede en geloof in haar groeikracht.

De zegening van alle ruimtes volgt. Applaus klinkt. En Joost van Eijk glundert ondanks zijn bescheidenheid als de parochianen hem op afstand feliciteren. “Het is fijn om gewaardeerd te worden.”

 

Dit artikel was ook te lezen in het Brabants Dagblad van maandag 14 december 2020.

Featured Image

Parochiezaal Empel is klaar!

Onder het motto ‘zaai het goede en geloof in groeikracht’ heeft onze Landelinusgemeenschap de afgelopen jaren de schouders eronder gezet met als resultaat een mooie en betrokken geloofsgemeenschap én een nieuwe parochiezaal.

Met instemming van het bisdom en met heel veel helpende handen uit onze gemeenschap is een pareltje aan onze Landelinuskerk en aan Empel toegevoegd. Wij zijn verheugd dat dit mogelijk is gebleken in een tijd waarin het bouwen van een kerkvoorziening geen vanzelfsprekendheid is.

Om uitdrukking te geven aan onze dankbaarheid en vreugde, zal er op zondag Gaudete, 13 december 2020 om 09.30 uur een pontificale Eucharistieviering plaatsvinden met bisschop mgr. dr. Gerard de Korte als hoofdcelebrant.
Aansluitend zal de nieuwe parochiezaal door de bisschop worden ingezegend. Tevens zal dan de plaquette met daarop de naam van de parochiezaal worden onthuld. We hadden op 13 december graag velen in de Landelinuskerk willen verwelkomen, maar helaas mogen we vanwege de actuele coronamaatregelen niet meer dan 30 gasten ontvangen.

We gaan ervoor zorgen dat de viering in ieder geval via een livestreamverbinding wordt uitgezonden, zodat iedereen weliswaar op afstand de viering en de inzegening kan volgen op beeld. De uitzending begint om 09.15 uur met een impressie van de nieuwbouw. We verheugen ons erop om de nieuwe parochiezaal in gebruik te kunnen nemen ten behoeve van de gemeenschap.

Pastor Piet de Jong

Featured Image

Start bouw parochiecentrum Empel

De bouw van het nieuwe parochiecentrum in Empel is gestart. ‘Wij bouwen voor u’, is het thema van het bouwproject laat pastor Piet de Jong weten. “Wij willen graag op eigentijdse wijze met eigentijdse middelen mensen uit onze gemeenschap inspireren en bemoedigen vanuit het geloof. Daarom willen we ook een hartelijke en gastvrije kerk zijn waar iedereen welkom is. En daarom bouwen wij voor u. Wij laten ons door het coronavirus niet ontmoedigen, maar kijken er overheen. Wij geloven in de toekomst.”

Pastor Piet de Jong houdt een YouTube-kanaal bij waar u het bouwproces kunt volgen.

Facebook

Parochie Maria

6 days 20 hours ago

Geestigheidje...