Featured Image

Catharina Academie: cursus Inleiding Systematische Theologie

Gelovig zoeken naar inzicht

‘Gelovig zoeken naar inzicht,’ is het klassieke devies van de christelijke theologie. Christenen geloven in een God, die schept, verlost en voltooit. Maar hoe kan een rationeel mens aan het begin van de 21e eeuw nog geloven? God, Christus, Geest, sacramenten, Bijbel, kerk, openbaring, genade… het zijn de grote woorden van de christelijke traditie waar een wondere wereld van filosofie, theologie, ethiek en spiritualiteit achter schuil gaan.

Aan de hand van het boek "Christelijke theologie - een introductie" van de beroemde Engelse theoloog Alister McGrath (te koop bij de boekhandel) gaan de cursisten op reis door twee millennia christelijk theologisch denken. Cursusleider is cultuurtheoloog Dr. Frank G. Bosman, werkzaam aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Meer informatie vind je op de website van de Catharina Academie.

Featured Image

Vastenactie

Met Aswoensdag is de Veertigdagentijd weer begonnen. Een tijd van voorbereiding op het Paasfeest. Een tijd ook van bezinning op het eigen leven. Wat is mijn relatie tot God, hoe sta ik in de wereld? Vragen die niet los van elkaar staan. Ik kan God niet liefhebben wanneer ik mijn naaste ook niet liefheb.
Tijdens de Veertigdagentijd wordt ook de Bisschoppelijke Vastenactie gehouden. De Vastenactie ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inzetten voor een rechtvaardige, humane en welvarende samenleving. Een samenleving waarin ieder mens tot zijn recht kan komen door studie, werk, gezin en zorg.

Dit jaar ondersteunen zij een project in Angola. Daar hebben veel kinderen, vooral op het platteland, nauwelijks toegang tot het onderwijs. De oorzaak hiervan is het tekort aan basisscholen en leerkrachten. Dat heeft grote gevolgen: uitsluiting, werkloosheid en armoede. Het bisdom van Lwena is daarom gestart met een alfabetiseringsproject. Het wil de kinderen helpen om vooruit te komen in het leven door goed onderwijs, waardoor ze beter kunnen meedoen in de samenleving.

Komende weken zullen we actie voeren voor dit project. Je bent van harte uitgenodigd om een steentje bij te dragen. Dat kan door geld over te maken via de website van de vastenactie, maar ook door mee te doen met de collectes die in de kerk worden gehouden. Hartelijk dank voor je gulle gave!

Featured Image

Alphacursus

Alpha: voor je belangrijke vragen over het leven of het christelijke geloof
Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Bij Alpha ga je met elkaar in gesprek over de centrale onderwerpen van het christelijk geloof, zoals: ‘Wie is God?’ ‘Wie is Jezus?’ ‘Wat is bidden?’ ‘Waarom is er zoveel lijden in de wereld?’

Een tiental bijeenkomsten voor ieder geloof of zelfs als je niet-gelovig bent
Tijdens een tiental interactieve en gezellige bijeenkomsten mét maaltijd ontdek je samen met anderen wat het christelijke geloof inhoudt. Iedereen mag komen: christenen, moslims, joden boeddhisten… Ook als je gelooft dat er ‘iets’ is of als je atheïst bent, ben je welkom. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Opzet Alpha
Na de maaltijd volgt er een korte inleiding over het onderwerp van de avond. Daarna bespreken we hoe we zelf tegen dit onderwerp aankijken. Er zijn geen ‘goede’ of ‘slechte’ meningen, gevoelens of gedachten. Het gaat om het delen van jouw eigen ervaringen en jezelf openstellen voor de perspectieven van anderen. Kijk hier hoe Simon Alpha beleefd heeft.

Waar en wanneer
De bijeenkomsten vinden op vrijdagavond plaats van 18:30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Kom daarvoor naar het Parochiecentrum, Rodenborchweg 2 in Rosmalen op 8, 15 en 22 maart, op 5, 19 en 26 april, op 24 en 31 mei en op 7, 14 en 21 juni. Zaterdag 18 mei is er de bijeenkomst overdag van 10:00 uur – 16:00 uur.

Aanmelden
Inschrijven kan via nicoleweinberg@parochiemaria.nl. Je mag ook eerst naar de Introductiebijeenkomst op 8 maart (aanvang 19.30 uur) komen en daarna beslissen of je mee gaat doen.