Met beleid

12 mei 2023

Onze parochie heeft een beleidsplan getiteld 'Maria gaat de stad in'. In het plan zoekt zij naar de mogelijkheden om als Rooms-katholieke Kerk present te blijven in Den Bosch, Rosmalen en Empel. Gezien de gestage afname van het kerkbezoek, lidmaatschap en betrokkenheid en de daarmee verbonden noodzakelijke kerksluitingen is dat een hele opgave.

Deze week werd ik gevraagd om een eerste aanzet te geven voor de invulling van de beleidspijler Maria gaat naar buiten. Op zich een hele goede vraag. Want eronder ligt de vraag of je bewust bezig bent met de invulling van je werk als diaken. Heb je duidelijk voor ogen wat je wilt bereiken? En dat niet voor jezelf, maar voor de parochie, en uiteindelijk voor bisdom en wereldkerk. Want je ambt staat ten dienste aan de Kerk.

In het boek Handelingen kun je lezen over de eerste diakenen. Wat opvalt is dat zij zich steeds aan de rand van de Kerk bewegen. Zorg voor achtergestelde mensen, verkondiging in woord en daad aan de niet-christenen, en het toedienen van het Doopsel. Zij gaan naar buiten om naar binnen te brengen.

Dat doen ze vol enthousiasme en met veel elan. Dat moet ook wel, want de Kerk stelde toen maatschappelijk gezien niet veel voor. Sterker nog, zij ondervond veel maatschappelijke weerstand. En als we eerlijk zijn: dat is nu niet veel anders. De Kerk is in onze samenleving niet meer relevant, speelt geen rol meer van betekenis. En bij veel mensen gaan nog steeds de stekeltjes overeind wanneer het woord ‘Kerk’ valt.

Wat wil je dan bereiken als je naar buiten gaat? Misschien zijn we weer terug bij het begin, bij de diakens Stefanus, Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus. Mensen vol van geest en wijsheid. Nu ben ik de laatste om te zeggen dat ik vol van geest en wijsheid ben. Ik kan gelukkig nog steeds terugvallen op een traditie die mij gevormd heeft. Dat konden zij niet. Maar waar het om gaat: kan ik laten zien aan mensen wat het betekent om te geloven, kan ik in bepaalde situaties – vanuit mijn geloof in de verrezen Heer – het verschil maken?

Beleid. Soms lijkt het op een toverstafje, waarmee je alles ten goede kunt keren. Maar dat kan alleen als de basis goed is. En dat is je verbondenheid met de verrezen Heer. Dat maakt het verschil. Dat bouwt uiteindelijk op. Daarmee kun je naar buiten gaan om te laten zien hoe God met mensen omgaat, ook met jou.

René de Weerd, diaken

Meer columns

Wie waren er nog meer?

Het is niet te ontkennen, de carnaval is voorbij. De […]

Geplaatst: 14 februari 2024

Carnaval

Carnaval. Veel mensen zullen de komende dagen uit hun dak […]

Geplaatst: 7 februari 2024

Maria Lichtmis - opdracht van de Heer in de tempel

De opdracht van de Heer in de tempel wordt ook […]

Geplaatst: 2 februari 2024

Namen en nummers

Een tijd geleden kwam ik op het spoor van het […]

Geplaatst: 19 januari 2024

Brabander vliegt uit

Komende zondag staat in het teken van een beroemde Brabander: […]

Geplaatst: 12 januari 2024

Drie? Koningen?

We weten niet beter of er volgden drie koningen een […]

Geplaatst: 5 januari 2024

Klink klokje klingelingeling

Afgelopen week waren kinderen van Kindcentrum Het Stadshart op bezoek […]

Geplaatst: 22 december 2023