Heilige Drie-eenheid

26 mei 2024

Het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid is een fundamentele geloofsleer in het christendom, die we niet met ons hoofd maar met ons hart begrijpen. Het leert ons dat er drie verschillende personen zijn in één God, die dezelfde Goddelijke Natuur delen. Ons verstand begrijpt deze doctrine niet. Die leert ons dat 1+1+1 = 1 in plaats van 3. Maar we geloven in dit mysterie omdat Jezus, die God is, het duidelijk onderwees, de Evangelisten het vastlegden, de Kerkvaders het probeerden uit te leggen en de Concilies van Nicea en Constantinopel het definieerden als een dogma van het Christelijk Geloof.

Alle gebeden in de Kerk beginnen in de Naam van de Heilige Drie-eenheid en eindigen met het verheerlijken van de Drie-eenheid. Alle sacramenten worden toegediend in de naam van de Heilige Drie-eenheid; we worden gedoopt, bevestigd, gezalfd, onze zonden worden vergeven, ons huwelijk gezegend, en onze bisschoppen, priesters en diakens gewijd. Waar de kerkklokken driemaal daags luiden, herinneren ze ons eraan om tot de Heilige Drie-eenheid te bidden. Wij zegenen onszelf, en de priester zegent ons, in de naam van de Heilige Drie-eenheid.

Het feest van Heilige drie -eenheid nodigt ons uit om te leven in het bewustzijn van de aanwezigheid van de Drie-enige God in ons leven, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het mysterie van de Heilige Drie-eenheid, is een van de fundamentele doctrines van het christendom en het grootste mysterie van ons geloof, namelijk dat er drie Goddelijke personen zijn die dezelfde Goddelijke natuur delen in één God.

pater Titus Ikyomke Cssp

Meer columns

Bidden onderweg

Na een mooie - maar eerlijk is eerlijk - nogal […]

Geplaatst: 14 juni 2024

Aanbidding

De aanbidding van het Allerheiligste is een echt Rooms-katholieke devotionele […]

Geplaatst: 31 mei 2024

Present!

Gisteravond was er weer een hele zinvolle avond waarbij we […]

Geplaatst: 19 mei 2024

Mariamaand

U weet het allemaal als parochiaan: onze parochie draagt de […]

Geplaatst: 11 mei 2024

Via Maria naar Jezus

In de pastorie in Handel, waar ik woon, wordt de […]

Geplaatst: 25 april 2024

Bernadette op visite

Afgelopen woensdag, 16 april, was het de feestdag van de […]

Geplaatst: 19 april 2024

Springend en jubelend in de tempel

In de Bijbel zijn er veel mensen die niet bij […]

Geplaatst: 12 april 2024