De eerste heilige Communie

27 april 2023

Het sacrament van de eucharistie

De Eerste Heilige Communie is in de katholieke kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst volledig mee mag doen in de eucharistie. De Eerste Heilige Communie maakt deel uit van de initiatie sacramenten: Doopsel, Eucharistie, en Vormsel. Wanneer een kind ongeveer zeven jaar oud is mag hij/zij de eerste heilige communie ontvangen. Dit gebeurt na een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen catechese krijgen over kerk, bidden, sacramenten, Jezus en de eucharistie. In dit sacrament komt Jezus tot ons in het heilig brood, zo wil Hij ons laten delen in zijn dood en verrijzenis. Het is de meest fantastische manier waarop God heel dicht met mensen verbonden is en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen.

Herinner je je nog toen jij je Eerste Heilige Communie deed en met hoeveel jullie in de klas waren? In onze parochie hebben we dit jaar kinderen uit verschillende kerklocaties die meededen met de voorbereiding. We zijn blij dat ouders hun kinderen mee lieten doen met de voorbereiding op de viering van de Eerste Heilige Communie. Tijdens de voorbereidingstijd hebben de ouders hun kinderen ondersteund op de weg van het geloven en hebben hun kinderen op deze leeftijd bij de hand genomen en zijn hen voorgegaan.

De geloofsopvoeding begint namelijk thuis. Het is niet verwonderlijk, dat het gezin ook wel een ‘’huiskerk’’ wordt genoemd: daar wordt de basis gelegd voor een gelovig leven. Een geloofsgesprek met kinderen in een kamer kan een eenvoudige voorbereiding zijn. Het zou goed zijn als de kinderen thuis ook het Onze Vader en het Weesgegroet leren bidden, bijvoorbeeld voor het eten. Het ontvangen van de Eerste Heilige Communie is een bijzonder en heilig moment voor de kinderen en hun ouders.

Ik wens alle kinderen die de Eerste Heilige Communie gaan doen Gods zegen toe.

Pater Titus Ikyomke

 

Meer columns

Wie waren er nog meer?

Het is niet te ontkennen, de carnaval is voorbij. De […]

Geplaatst: 14 februari 2024

Carnaval

Carnaval. Veel mensen zullen de komende dagen uit hun dak […]

Geplaatst: 7 februari 2024

Maria Lichtmis - opdracht van de Heer in de tempel

De opdracht van de Heer in de tempel wordt ook […]

Geplaatst: 2 februari 2024

Namen en nummers

Een tijd geleden kwam ik op het spoor van het […]

Geplaatst: 19 januari 2024

Brabander vliegt uit

Komende zondag staat in het teken van een beroemde Brabander: […]

Geplaatst: 12 januari 2024

Drie? Koningen?

We weten niet beter of er volgden drie koningen een […]

Geplaatst: 5 januari 2024

Klink klokje klingelingeling

Afgelopen week waren kinderen van Kindcentrum Het Stadshart op bezoek […]

Geplaatst: 22 december 2023