Featured Image

“Gepensioneerde” lectoren Frans Peeters en Tinie Kuijpers

Groots afscheid nemen zat er helaas niet in vanwege het coronagebeuren. Maar met de stille trom Frans en Tinie te laten vertrekken kan niet na zoveel trouwe dienstjaren.

Tinie Kuijpers (83) kwam samen met haar man Frans halverwege de jaren 60 in Den Bosch West wonen: in de toen nieuwe gebouwde woningen in de Ieperstraat. Vanaf die tijd was ze actief betrokken bij de kerk. Eerst in de Maria Geboorte en later in de Anna Kerk West. Tinie was o.a. wijkcontactpersoon en een belangrijke schakel tussen huis en kerk en andersom. Toen haar gevraagd werd begin jaren 90 om lectrice te worden, aarzelde ze niet. Met veel overtuiging en plezier zette Tinie zich tot voor kort in als lectrice. Helaas haar leeftijd begon parten te spelen en met veel pijn in haar hart en een traan moest Tinie afscheid nemen: haar lichaam kon het niet meer aan. Niet alleen als lectrice nam ze afscheid maar ook verhuizen naar een verzorgingstehuis buiten de wijk. We hopen dat Tinie nog vele jaren mag genieten in haar nieuwe woonomgeving.

Frans Peeters (85), geboren in Den Haag, kwam begin jaren 70 met zijn vrouw Mieke wonen in de Middelburglaan, ook nieuwbouw in die tijd. Beiden waren actief eerst in de Zwarte Kerk en later in de Anna Kerk West. Frans werd gevraagd om een keer te lezen en voordat hij het wist werd hij tot lector gebombardeerd. Niet dat hij dat erg vond, want het hele gezin was betrokken bij de kerk.
De lectorenbijeenkomsten vond Frans geweldig: het serieuze werd met het aangename gecombineerd! Ook bij Frans speelde de gezondheid een rol. Frans kijkt terug op een geweldige gemoedelijke periode als lector. Ook Frans vindt het jammer dat hij het niet meer kan. We hopen dat Frans en Mieke nog jaren genieten van hun appartement.

 

Namens de Annakerk West Lectorengroep, hartelijk dank voor jullie geweldige inzet en zeker niet te vergeten het thuisfront dat dit alles mogelijk maakte.

Het gaat jullie goed.
Odulf van Summeren

Featured Image

Pater Titus in de Annakerk West

We hadden er al veel over gehoord en gelezen en vooral naar uitgekeken. Deze zondag (14 maart) zou Pater Titus voor het eerst voorgaan in de Eucharistieviering.

Onze trouwe kerkgangers zijn aanwezig en de dienstdoende lector, Frank van Lexmond, heet Pater Titus welkom met de woorden: “namens ons allen hopen wij dat u zich thuisvoelt in onze gemeenschap en de gemeenschap u als kapelaan van nabij zal kunnen meemaken, de ruimte zal geven en u het vertrouwen zal schenken” en “dat wij door uw nabijheid uw liefde ervaren in het bijzonder in het voorgaan in de Eucharistie maar vooral bij pastorale en persoonlijke gesprekken”. Laten we daarvoor bidden.

Onder een luid spontaan applaus begint pater Titus aan de eerste viering in onze AnnaKerk West. Na afloop van de dienst ontvangt hij een welkomsbloemetje. Nadere persoonlijke kennismaking onder het genot van een kop koffie zit er niet in, maar dat houden we tegoed zodra er betere tijden aanbreken. Nogmaals Pater Titus: van harte welkom en wij hopen u vaak te zien in onze gemeenschap.

Namens de AnnaKerk West gemeenschap,
Odulf van Summeren

Featured Image

Anna’s repair

Tijdens het koffiedrinken na de zondagsviering bleek dat kerkgangers van Anna-West behoefte hebben elkaar te ontmoeten. Met dit gegeven is een werkgroepje aan de slag gegaan: “Hoe kunnen we de betrokkenheid van kerkgangers en wijkbewoners vergroten buiten de zondagsvieringen om?”

Om niet geïsoleerd te opereren was het uitgangspunt: aansluiting te zoeken bij bestaande wijkinitiatieven. Er werdt contact gezocht met welzijnsorganisatie Farent; zij waren meteen enthousiast: “Er is veel eenzaamheid in de wijk en er is zeker behoefte aan elkaar ontmoeten”. Om zomaar bij elkaar te komen, is geen lang leven beschoren; vandaar dat “samen iets doen” het laagdrempelig contact leggen vergemakkelijkt. Als snel kwam het idee van kleine reparaties naar voren: Anna’s Repair, een verwijzing naar de kerk.

Na publiciteit (o.a. flyers, lokale bladen/tv/wijkkrant, oude schoolbus) is de werkgroep begonnen. Tot ieders grote verbazing was de opkomst vanaf het begin hoog. Tot nu toe geen gebrek aan belangstelling. Elke eerste vrijdagmiddag van de maand: gemiddeld 15 reparaties en een kleine 20 wijkbewoners (ook al hebben die geen reparaties in de aanbieding) die onder het genot van een kop koffie/thee met elkaar in gesprek gaan.

Ook de kapelaan is aanwezig. En als je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek, is daar ruimte voor.

Facebook

Parochie Maria

3 days 10 hours ago

Geestigheidje...