Zegen

10 december 2022

“Zou u de tekst van de zegen die u zingt een keer in de Nieuwsbrief kunnen zetten,” vroeg iemand me onlangs. Dat doe ik van harte. Dan heb ik meteen een mooi thema voor deze column. Komt mooi uit, want tegen het einde van het jaar is het gebruikelijk elkaar zegen toe te wensen.

Er zijn twee zegenwensen die ik graag zing. De ene staat in de liedbundel Gezangen voor Liturgie en is gebaseerd op een tekst uit het bijbelboek Numeri (6, 22-27). Daar vraagt God aan Mozes om zijn broer Aäron, die priester is, de woorden van een zegenwens door te geven. In de tekst van het lied:

De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Het is bijzonder om die oeroude woorden, volgens de traditie door God zelf aangereikt, in onze kerken te zingen. En wij kunnen dan allemaal antwoorden met:

Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht,
wees ons genadig en geef ons vrede.

Het Latijnse woord voor zegenen is ‘benedicere’. ‘Bene’ betekent goed, ‘dicere’ betekent zeggen. Dus: goed zeggen: ik zeg iets goeds over jou, ik wens je alle goeds. Ik vind het mooi dat er bij deze gezongen zegen een antwoord van het volk bij zit. Zegen is nooit eenrichtingsverkeer. God zegent ons, je gunt elkaar het goede, je kunt elkaar tot zegen zijn. Soms is zegen voor elkaar ver te zoeken. Des te meer reden om erover te zingen.

De andere zegenwens, die ik graag laat horen, is een (vrije) vertaling van een oude Ierse pelgrimszegen:

Dat de weg je tegemoet mag komen
met de wind steeds in je rug.
Dat de warme zon jouw gezicht beschijnt.
Dat de regen heel zachtjes zal vallen op je veld
en dat tot we elkaar weer zien,
God jou zal dragen in de palm van zijn hand.

We zijn allemaal mensen op weg. Zelfs als je aan huis gekluisterd bent, ben je nog op weg: op je levensweg met ups en downs, tegenslagen en geluksmomenten, door weer en wind. Voor gelovige mensen speelt God daarin een rol. Deze zegenwens gebruikt het beeld van een hand: dat God jou zal dragen in de palm van zijn hand. Heerlijk als je je gedragen kunt voelen. Ontroerend mooi!

Met beide zegenwensen wens ik u alvast een gezegend Kerstfeest toe en een gezegend nieuw jaar! Dat de weg je tegemoet komt…

pastoor Paul Janssen

 

 

 

 

Meer columns

Lieve mensen

Als je ziek bent, ben je opeens voor een heleboel […]

Geplaatst: 12 juli 2024

Groenkracht

In deze tijd van het jaar zie je overal ontplofte […]

Geplaatst: 5 juli 2024

Alles is economie

De vakantie staat voor de deur. Steeds meer mensen stellen […]

Geplaatst: 5 juli 2024

Productieve stilte

Het woord stilte kan worden herleid tot de Hebreeuwse term […]

Geplaatst: 21 juni 2024

Bidden onderweg

Na een mooie - maar eerlijk is eerlijk - nogal […]

Geplaatst: 14 juni 2024

Aanbidding

De aanbidding van het Allerheiligste is een echt Rooms-katholieke devotionele […]

Geplaatst: 31 mei 2024

Heilige Drie-eenheid

Het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid is een fundamentele geloofsleer […]

Geplaatst: 26 mei 2024