Wereld Jongerendagen 2023

4 augustus 2023

Iedere drie jaar zijn de internationale wereldjongerendagen (WJD). Het initiatief ging uit van Paus Johannes II. De Paus nodigde jongeren van de hele wereld uit om samen hun geloof te delen en te vieren. De Paus vond het belangrijk dat jongeren elkaar ontmoetten en hij vond evangelisatie voor jongeren heel belangrijk. De eerste editie vond plaats op het Sint Pieterplein in Vaticaanstad in 1984. Dit jaar zijn WJD van dinsdag 1 augustus t/m zondag 6 augustus in Lissabon, de hoofdstad van Portugal.

Er is in onze parochie een aantal jongeren die nu in Lissabon zijn om deel te nemen aan deze bijzondere bijeenkomst. Gedurende de hele week hebben de jongeren de gelegenheid om catechese-bijeenkomsten, eucharistievieringen, gebedsavonden, jeugdfestivals en evenementen bij te wonen.

Iedere WJD heeft een thema.Het thema voor Lissabon is: ‘’Maria stond op en ging met spoed...“. (Lucas 1:39.)
Nadat de aartsengel Gabriël aan Maria de boodschap had gebracht dat zij een zoon zou ontvangen, trok zij erop uit, ging op reis en bezocht haar nicht Elizabeth. Deze bijzondere ontmoeting is een teken van naastenliefde en tevens een missionaire opdracht die de kerk tot vandaag heeft.

Op voorspaak van Maria bidden wij voor alle jongeren in de wereld om de stem van God opnieuw te horen en dat zij de invulling van hun levensidealen van het evangelie mogen ontdekken, bereid zijn om de Heer een vaste plaats te geven in hun leven. Wij wensen de jongeren van onze parochie en alle jongeren ter wereld geïnspireerde dagen in Lissabon.

Pater Titus Ikyomke

Meer columns

Twijfel

‘Ik geloof dat ik geloof’: zo luidt de titel van […]

Geplaatst: 5 april 2024

Jezus is verrezen!

Het is Pasen. We vieren de verrijzenis van Jezus. Christus […]

Geplaatst: 29 maart 2024

Van dichtbij

Het lijdensaltaar in de Sint Cathrien fascineert mij telkens als […]

Geplaatst: 22 maart 2024

Met Jezus mee

In het Mariabedevaartsplaatsje Kevelaer, net over de grens in Duitsland, […]

Geplaatst: 15 maart 2024

Kenosis

Kenosis is een onbekend Grieks woord dat ‘ontlediging’ betekent. Het […]

Geplaatst: 8 maart 2024

Op zoek naar de bron van je leven

Druk, druk, druk. Dat zijn de woorden van deze tijd. […]

Geplaatst: 29 februari 2024

Droom de wereld open

Dat is de titel van een muzikaal verhaal over het […]

Geplaatst: 23 februari 2024