Pinksteren

26 mei 2023

Het hoogfeest van Pinksteren, is zoals bij velen bekend, het feest waarop we vieren dat God Zijn Heilige Geest uitstort over ons, te beginnen met de eerste volgers van Jezus.
Ze hadden hun tijd met Jezus doorgebracht na Zijn verrijzenis. Hij is toen verschillende malen aan hen verschenen. Telkens weer waren dat onverwachte en bijna ongelooflijke ontmoetingen. Jezus hielp hen iedere keer om de ontmoeting goed te begrijpen. Het waren voor de leerlingen geen makkelijke momenten. Ze hadden drie prachtige jaren met Hem meegemaakt en konden die ervaring niet loslaten en omschakelen naar de nieuwe realiteit: Jezus ontmoeten als de verrezene.

Jezus is niet dood, Hij leeft! Alles wat Hij heeft gezegd is gebeurd. Alles wat in de heilige Schrift over Hem geschreven staat is waarheid geworden.
Jezus laat zijn leerlingen weten dat ze niet verweesd zullen achterblijven. Hij zal de Heilige Geest over hen doen neerdalen.

Ons Pasen is verwant aan Pesach. De ontmoeting tussen hemel en aarde staat hier centraal. Zoals het Joodse volk bevrijding heeft mogen ervaren uit de ballingschap, zo mogen ook wij bevrijding ervaren door de uitstorting van de Heilige Geest.

Ik wens ons toe dat wij met vreugde en dankbaarheid kunnen uitroepen: Kom Heilige Geest!

Kapelaan Gideon van Meeteren

Meer columns

Droom de wereld open

Dat is de titel van een muzikaal verhaal over het […]

Geplaatst: 23 februari 2024

Wie waren er nog meer?

Het is niet te ontkennen, de carnaval is voorbij. De […]

Geplaatst: 14 februari 2024

Carnaval

Carnaval. Veel mensen zullen de komende dagen uit hun dak […]

Geplaatst: 7 februari 2024

Maria Lichtmis - opdracht van de Heer in de tempel

De opdracht van de Heer in de tempel wordt ook […]

Geplaatst: 2 februari 2024

Namen en nummers

Een tijd geleden kwam ik op het spoor van het […]

Geplaatst: 19 januari 2024

Brabander vliegt uit

Komende zondag staat in het teken van een beroemde Brabander: […]

Geplaatst: 12 januari 2024

Drie? Koningen?

We weten niet beter of er volgden drie koningen een […]

Geplaatst: 5 januari 2024