Pinksteren

26 mei 2023

Het hoogfeest van Pinksteren, is zoals bij velen bekend, het feest waarop we vieren dat God Zijn Heilige Geest uitstort over ons, te beginnen met de eerste volgers van Jezus.
Ze hadden hun tijd met Jezus doorgebracht na Zijn verrijzenis. Hij is toen verschillende malen aan hen verschenen. Telkens weer waren dat onverwachte en bijna ongelooflijke ontmoetingen. Jezus hielp hen iedere keer om de ontmoeting goed te begrijpen. Het waren voor de leerlingen geen makkelijke momenten. Ze hadden drie prachtige jaren met Hem meegemaakt en konden die ervaring niet loslaten en omschakelen naar de nieuwe realiteit: Jezus ontmoeten als de verrezene.

Jezus is niet dood, Hij leeft! Alles wat Hij heeft gezegd is gebeurd. Alles wat in de heilige Schrift over Hem geschreven staat is waarheid geworden.
Jezus laat zijn leerlingen weten dat ze niet verweesd zullen achterblijven. Hij zal de Heilige Geest over hen doen neerdalen.

Ons Pasen is verwant aan Pesach. De ontmoeting tussen hemel en aarde staat hier centraal. Zoals het Joodse volk bevrijding heeft mogen ervaren uit de ballingschap, zo mogen ook wij bevrijding ervaren door de uitstorting van de Heilige Geest.

Ik wens ons toe dat wij met vreugde en dankbaarheid kunnen uitroepen: Kom Heilige Geest!

Kapelaan Gideon van Meeteren

Meer columns

Gewoon na de viering even koffie drinken

Afgelopen zondag had ik na een mooie Pinsterfeestviering in de […]

Geplaatst: 2 juni 2023

Een hart

Van mijn petekind heb ik een hart gekregen. Het werd […]

Geplaatst: 19 mei 2023

Met beleid

Onze parochie heeft een beleidsplan getiteld 'Maria gaat de stad […]

Geplaatst: 12 mei 2023

Maria, jij bent er...

In het Parochiecentrum staat een heel rijtje met Mariabeelden, allemaal […]

Geplaatst: 5 mei 2023

De eerste heilige Communie

Het sacrament van de eucharistie De Eerste Heilige Communie is […]

Geplaatst: 27 april 2023

Retraite

“Vroeger was alles beter, behalve de tandarts”. In dit boek […]

Geplaatst: 20 april 2023

Zalig Pasen gewenst

namens alle collega’s van het pastorale team! Ben ik niet […]

Geplaatst: 16 april 2023