Laurentiuskerk: 50 glorievolle jaren!

15 april 2022

Zondag 24 april a.s. zal de gemeenschap rond de Laurentius kerk in dankbaarheid vieren dat hun kerkgebouw 50 jaar bestaat. De Laurentiuskerk is de laatste grote moderne kerk van ons bisdom ’s Hertogenbosch. Het was de toenmalige bisschop drs. Jan Bluyssen z.g., die de kerk inwijdde op 30 april 1972.

De Laurentiuskerk, gebouwd in de zogenaamde Bossche schoolstijl van dom van der Laan, nodigt bijzonder uit tot samen en tot ontmoeting. De opzet van de architect was een kerk te bouwen, waarbij de gelovigen niet afgeleid worden door allerlei kunstwerken maar een kerk, die uitnodigt tot gebed, tot bezinning en inkeer, tot samen als gemeenschap vieren, dicht in een kring rond de tafel van de Heer.

En de gemeenschap heeft de afgelopen vijftig jaren volop geïnspireerd gevierd. Prachtige vieringen met Kerstmis, Goede Week, Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en Allerzielen en op alle zondagen door het jaar. De gloriejaren (als je het zo mag zeggen) lagen tussen 1980 en 2015. Vaak zat de kerk vol (met zo’n 500 zitplaatsen) en vele mooie koren ondersteunden de liturgie. Met name ook tijdens jubilea, trouw- en rouwvieringen, bij de vele Eerste Communievieringen en Vormselvieringen. Het was telkens een feest hier liturgie te vieren, waar de grote gemeenschap warmte en verbondenheid uitstraalde.
Juist ook doordat allen in een grote U-vorm gezeten zijn rond de altaartafel. Het priesterkoor is deel van het geheel. Dat alles maakt de liturgie dynamisch, participerend en warm.

Zó is de Laurentiuskerk al die 50 jaren een functioneel, eigentijds gebouw, waarin gevierd, geleerd, gediend en opgebouwd wordt. In hetzelfde gebouw zijn dan ook drie ruime zalen voor catechese bijeenkomsten, ontmoetingen en vergaderingen. Er is een keuken, een secretariaatskamer en sacristie en er zijn toilet units. Alles onder één dak in dezelfde Bossche schoolstijl. En er is (niet te vergeten!) een mooie eenvoudige Mariakapel, die dagelijks open is en waar vele kaarsjes gebrand worden.

Over Maria gesproken – het was ook typerend voor de gemeenschap rond de Laurentiuskerk dat zij jaarlijks bedevaarten organiseerden naar Maria in Lourdes, naar Fatima en verder twee keer naar Rome, naar Santiago de Compostella, Assisi en Padua, naar de H. Birgitta in Vadstena (Zweden) en we hebben een grote abdijentocht gemaakt naar de mooiste abdijen in Duitsland, Zwitserland en Luxemburg. Juist deze bedevaarten waren voor de Laurentiusparochie verbindend, voor de gemeenschap stichtend en heeft zeer velen goed gedaan: het was een oppepper voor je geloven en samen-kerk-zijn.

Vijftig jaar Laurentiuskerk: in vreugde en dankbaarheid mogen we op 24 april a.s. terugkijken op de afgelopen jaren. Een prachtige kerk, waar veel van uit is gegaan en die (zeker vermeldenswaardig) ontzettend veel vrijwilligers heeft (gehad) op het gebied van liturgie, catechese , diaconie en opbouw. Zij hebben met name  de gemeenschap rond deze kerk opgebouwd en vormgegeven. Zonder vrijwilligers is de kerk nergens!
De laatste jaren is alles – om allerlei redenen binnen en buiten de kerk om – anders geworden. Maar laten we nimmer vergeten dat het bij kerk nooit en te nimmer alleen om het gebouw gaat maar dat kerk gemeenschap rond de Heer is. Gemeenschap: dus elkaar niet loslaten. Laten we het goede uit de 50 jaren Laurentius meenemen, weten dat we nú leven (en dat deze tijd anders is dan toen) en laten we positief openstaan voor de toekomst. Welkom bij 50 jaar Laurentiuskerk – in dankbaarheid te vieren op 24 april om 11.00 uur.

Emeritus- diaken Jan Renders

Meer columns

Morgenster

Maria is de patrones van onze parochie, met haar voorspraak […]

Geplaatst: 29 september 2023

Vredesweek

Elke derde zondag van september is de nationale vredesweek. Samen […]

Geplaatst: 15 september 2023

Pub-Kwis

De scholen zijn weer begonnen. Op Facebook zie je foto’s […]

Geplaatst: 6 september 2023

Inspiratie

Regelmatig krijgt het team dat de etalages in het parochiecentrum […]

Geplaatst: 25 augustus 2023

Allemaal stralende gezichten

“Het was ook voor ons een hele fijne ervaring en […]

Geplaatst: 18 augustus 2023

Licht in de wereld

Ga er even lekker tussenuit! Geniet van je vakantie! Dit […]

Geplaatst: 11 augustus 2023

Wereld Jongerendagen 2023

Iedere drie jaar zijn de internationale wereldjongerendagen (WJD). Het initiatief […]

Geplaatst: 4 augustus 2023