Kenosis

8 maart 2024

Kenosis is een onbekend Grieks woord dat ‘ontlediging’ betekent. Het is een woord dat centraal staat in ons christelijk geloof, omdat het uitdrukking geeft aan Gods liefde voor ieder van ons. Het geeft op twee manieren uitdrukking aan Zijn liefde.

God is mens geworden om bij ons te zijn en om te laten zien hoe wij elkaar kunnen liefhebben. Om dat te doen heeft Hij zijn majesteit, zijn almacht afgelegd. Hij is mens geworden en geboren in een stal.  Zo werd Hij in ellendige omstandigheden geboren, zoals zoveel mensen.

En God is uit liefde voor ons gestorven aan het kruis. Dat was de doodstraf voor de ontrechten, de mensen die iedere vorm van menselijke waardigheid werd ontzegd. Hij stierf als een slaaf, om ons onze waardigheid terug te geven.

Het gaat bij God niet om macht, niet om aanzien of status, niet om het eigen geluk. Zijn ontlediging wil macht, status en egoïsme breken. Om ruimte te maken voor de liefde die zichzelf schenkt en die breekt met alle onvrijheid die door macht, status en egoïsme wordt opgelegd.

Ontlediging is een houding. In de Veertigdagentijd kunnen we deze houding oefenen. Niet oordelen, niet veroordelen, niet toe-eigenen, maar met een open en liefdevolle blik kijken naar de wereld. Dat gaat niet vanzelf. Vaak zitten we op het puntje van de stoel om een oordeel – bij voorkeur over de ander – uit te spreken, of om onszelf belangrijker te vinden op basis van onze positie.

Als we God op de eerste plaats durven zetten, dan wordt ontlediging een weg die ten leven leidt. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze naasten, dichtbij of veraf. Zo kunnen we werkelijk leven in God.

Diaken René de Weerd

Meer columns

Lieve mensen

Als je ziek bent, ben je opeens voor een heleboel […]

Geplaatst: 12 juli 2024

Groenkracht

In deze tijd van het jaar zie je overal ontplofte […]

Geplaatst: 5 juli 2024

Alles is economie

De vakantie staat voor de deur. Steeds meer mensen stellen […]

Geplaatst: 5 juli 2024

Productieve stilte

Het woord stilte kan worden herleid tot de Hebreeuwse term […]

Geplaatst: 21 juni 2024

Bidden onderweg

Na een mooie - maar eerlijk is eerlijk - nogal […]

Geplaatst: 14 juni 2024

Aanbidding

De aanbidding van het Allerheiligste is een echt Rooms-katholieke devotionele […]

Geplaatst: 31 mei 2024

Heilige Drie-eenheid

Het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid is een fundamentele geloofsleer […]

Geplaatst: 26 mei 2024