Kenosis

8 maart 2024

Kenosis is een onbekend Grieks woord dat ‘ontlediging’ betekent. Het is een woord dat centraal staat in ons christelijk geloof, omdat het uitdrukking geeft aan Gods liefde voor ieder van ons. Het geeft op twee manieren uitdrukking aan Zijn liefde.

God is mens geworden om bij ons te zijn en om te laten zien hoe wij elkaar kunnen liefhebben. Om dat te doen heeft Hij zijn majesteit, zijn almacht afgelegd. Hij is mens geworden en geboren in een stal.  Zo werd Hij in ellendige omstandigheden geboren, zoals zoveel mensen.

En God is uit liefde voor ons gestorven aan het kruis. Dat was de doodstraf voor de ontrechten, de mensen die iedere vorm van menselijke waardigheid werd ontzegd. Hij stierf als een slaaf, om ons onze waardigheid terug te geven.

Het gaat bij God niet om macht, niet om aanzien of status, niet om het eigen geluk. Zijn ontlediging wil macht, status en egoïsme breken. Om ruimte te maken voor de liefde die zichzelf schenkt en die breekt met alle onvrijheid die door macht, status en egoïsme wordt opgelegd.

Ontlediging is een houding. In de Veertigdagentijd kunnen we deze houding oefenen. Niet oordelen, niet veroordelen, niet toe-eigenen, maar met een open en liefdevolle blik kijken naar de wereld. Dat gaat niet vanzelf. Vaak zitten we op het puntje van de stoel om een oordeel – bij voorkeur over de ander – uit te spreken, of om onszelf belangrijker te vinden op basis van onze positie.

Als we God op de eerste plaats durven zetten, dan wordt ontlediging een weg die ten leven leidt. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze naasten, dichtbij of veraf. Zo kunnen we werkelijk leven in God.

Diaken René de Weerd

Meer columns

Twijfel

‘Ik geloof dat ik geloof’: zo luidt de titel van […]

Geplaatst: 5 april 2024

Jezus is verrezen!

Het is Pasen. We vieren de verrijzenis van Jezus. Christus […]

Geplaatst: 29 maart 2024

Van dichtbij

Het lijdensaltaar in de Sint Cathrien fascineert mij telkens als […]

Geplaatst: 22 maart 2024

Met Jezus mee

In het Mariabedevaartsplaatsje Kevelaer, net over de grens in Duitsland, […]

Geplaatst: 15 maart 2024

Op zoek naar de bron van je leven

Druk, druk, druk. Dat zijn de woorden van deze tijd. […]

Geplaatst: 29 februari 2024

Droom de wereld open

Dat is de titel van een muzikaal verhaal over het […]

Geplaatst: 23 februari 2024

Wie waren er nog meer?

Het is niet te ontkennen, de carnaval is voorbij. De […]

Geplaatst: 14 februari 2024