Het sacrament van het heilig Doopsel

15 januari 2023

Afgelopen maandag was het feest van de Doop van de Heer. Met de Doop van de Heer wordt in de liturgie de kersttijd afgesloten. Daarna begint de gewone tijd door het jaar met de kerkelijke kleur groen. Jezus heeft zich laten dopen, en dat is merkwaardig. Hij is immers de Zoon van God, hij is zonder zonden, Hij hoefde dus eigenlijk niet gedoopt te worden. Zo denkt ook Johannes de Doper erover. Jezus zei toen echter: "Laat het nu zijn; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen" (Matheus 3,15) . Het is om te laten zien hoe belangrijk de Doop is.

Bij de voorbereiding van een doopviering van kinderen stel ik altijd aan de ouders de vraag: ‘’Waarom wil je je kind laten dopen”? Ik krijg altijd opmerkelijke antwoorden. Bijvoorbeeld: om de waarden door te geven die we zelf hebben meegekregen. Of uit dankbaarheid om het leven dat wij mochten ontvangen. Of uit gewoonte, het is altijd zo geweest. Of opdat ons kind later ook zijn Eerste Heilige Communie zou kunnen doen.

Het sacrament van het doopsel is heel belangrijk, het is het eerste sacrament van de christelijke initiatie. Het is het beste cadeau dat wij onze kinderen kunnen geven. Het doopsel is een sacrament met rijke symbolen zoals water en olie waarmee het kind respectievelijk gedoopt en gezalfd wordt. Ook krijgt de dopeling een doopkaars om mee te nemen naar huis: symbool van het licht van de paaskaars, van de verrezen Jezus. En er is ook het woord van de Bijbel om ons te inspireren.

‘’Laat die kinderen toch bij mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods’’, zegt Jezus in het evangelie van Marcus. Laten we doen zoals Jezus en onze kinderen laten dopen en naar God brengen.

Pater Titus

Meer columns

Opstanding van de dood

Het verhaal van Lazarus in de komende zondag is een […]

Geplaatst: 24 maart 2023

Veertigdagentijd

We bevinden ons nog steeds in de Veertigdagentijd. Het getal […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Sportief worstelen

In veel kloosters en abdijen is het gebruik om een […]

Geplaatst: 10 maart 2023

Genoeg

Genoeg is een van de woorden die je karakteristiek kunt […]

Geplaatst: 3 maart 2023

Met carnaval schuilen bij Maria

Op carnavalszaterdag stonden drie carnavalsvierders in de Mariakapel. Helemaal uitgedost […]

Geplaatst: 23 februari 2023

Goochelen met getallen

De Vastentijd wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Maar hij duurt […]

Geplaatst: 18 februari 2023

Feest

In onze recreatieruimte op het seminarie hing een mooie antieke […]

Geplaatst: 10 februari 2023