Featured Image

Titus Ikyomke

Over Pater Titus

Zijn naam is pater Titus Ikyomke (spreek uit: iekomkè) en komt uit Nigeria. Pater Titus groeide op in een katholiek dorp, niet ver van de hoofdstad Abuja. Al op zijn twaalfde wist hij dat hij priester wilde worden. Hij hielp toen als misdienaar mee in de kerk. Daarnaast werkte zijn vader als pastoraal werker samen met Engelse missionarissen. En dat wilde de jonge Titus ook worden!

Na tien jaar studie, werd Titus tot priester gewijd in Nigeria. Op zijn negentiende nam hij de beslissing om lid te worden van de Congregatie van de Heilige Geest, een eeuwenoud religieus, missionair instituut dat in de zeventiende eeuw gesticht was in Frankrijk. Daar volgde hij dus ook zijn opleiding.

In 2017 kwam pater Titus in Heerenveen terecht, zijn eerste missieplaats. Nederland leek hem interessant – hij is een fervent voetballiefhebber – en mooi, maar het was wel even wennen. Vooral het aanzicht van de bijna lege kerken, want in Nigeria was hij gewend aan drie à vier volle vieringen per dag met zang en dans.

De eerste opdracht was om de taal te leren. Dat deed de pater bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn inburgeringsexamen, kon hij aan de slag. De vieringen waren niet wezenlijk anders; het is bekend dat een gelovige over de hele wereld een katholieke kerk binnen kan stappen en ondanks een vreemde taal, toch de mis kan volgen. Zo ging pater Titus voor in de Petrus en Paulus parochie in de gemeente Heerenveen.

Na drie jaar gaven de leden van de Congregatie (waaronder pater Titus) de parochie terug aan het bisdom. Toevallig was er hier net een vacature vrijgekomen door het vertrek van kapelaan Schaepman. Na een aantal gesprekken bleek dat pater Titus een welkome aanvulling zou zijn op het pastorale team van de parochie Heilige Maria. Inmiddels heeft hij zijn eerste vieringen al achter de rug in de Lucaskerk.

Zelf zegt hij: “Het was heel bijzonder om voor te gaan in de Lucaskerk. Ik vond het fijn om gezinnen te zien. Kinderen zijn toch de toekomst. Waar ik ook blij van werd, was de misdienaar die me vertelde dat hij later heel graag priester wil worden.”

Ook de eerste gesprekken met pastoraal werker Embregt Wever heeft de pater als positief ervaren. “Het lijkt me een leuke parochie en er is veel te doen. Ik hoop dat we binnenkort ook weer gewoon een praatje kunnen doen. En in Heerenveen ging ik altijd naar de voetbalwedstrijden als ik geen viering had. Ik hoop dat straks ook bij FC Den Bosch te kunnen doen.”

Featured Image

Theo Lamers

Ik ben 8 maart 1971 geboren in het ziekenhuis in Boxmeer. Ik ben opgegroeid in Cuijk waar ik naar het Merletcollege ging.

In Heerlen en Nijmegen studeerde ik pastoraal-theologie. Na mijn afstuderen was ik werkzaam als pastoraal werker in parochies in de regio’s Cuijk en Mill.

Op 29 mei 2010 ben ik door bisschop Antoon Hurkmans gewijd tot priester. Sinds 2013 ben ik pastoor van de fusieparochie Heilige Martinus in Cuijk. Sinds 2016 ben ik ook deken van het dekenaat Boxmeer-Cuijk-Gemert. In juni 2019 werd ik door de bisschop aangesteld tot zijn vicaris-generaal. Dat betekent dat ik enkele dagen in de week werkzaam ben in ‘s-Hertogenbosch, maar daarnaast blijf ik pastoor in Cuijk. In afwachting van de benoeming van een pastoor voor de Mariaparochie ben ik benoemd tot administrator van de parochie.

Featured Image

Gideon van Meeteren

Ik ben kapelaan Gideon van Meeteren. Geboren op 7 februari 1982 in Lelystad. Na mijn middelbare school ben ik naar het Grootseminarie “de Tiltenberg” gegaan in Vogelenzang (NH) en heb daar filosofie en theologie gestudeerd. Eind juli 2011 heb ik mijn studie afgerond en op 13 oktober 2011 ontving ik mijn Baccalaureaat in de Sacra Teologia van de Theologische Universiteit van de pauselijke Lateraanse Universiteit. Daarnaast ben ik 5 jaar actief geweest in twee congregaties in Italië.

In 2014 begon mijn stage in Tilburg in Parochie de Goede Herder. Op 7 november 2015 ben ik door Mgr. Hurkmans tot diaken gewijd en op 21 mei 2016 heb ik het priesterschap van mgr. de Korte mogen ontvangen.

Sinds 1 september 2016 ben ik actief in de pastorale eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes en na de ontvlechting vanaf  1 juni 2020 ben ik uitsluitend kapelaan voor de parochie Heilige Maria.

Curriculum
7 februari 1982 geboren
21 mei 2016 priester gewijd door Mgr. de Korte
1 september 2016 kapelaan bij de pastorale eenheid Heilige Maria en Johannes te ‘s-Hertogenbosch

Featured Image

Ad van Wezel

In een gelovig en kerkbetrokken gezin ben ik opgegroeid als oudste van 6 kinderen. Na de lagere school ging ik naar het klein seminarie van het bisdom in Sint Michielsgestel. Heel bewust koos ik voor de Theologische Faculteit in Tilburg  voor verdere opleiding, omdat daar de mogelijkheid was om af te studeren in de specialisatie basispastoraat.

Tijdens de opleiding in Tilburg heb ik 2 jaar stage gelopen: 1 jaar in een parochie en 1 jaar in een verpleeghuis. Nog niet afgestudeerd maar wel  gemotiveerd om aan de slag te gaan, solliciteerde ik naar de functie van pastoraal werker in de Lucasparochie in Den Bosch Zuid. In 1977 werd ik daar benoemd. Na in 1980 afgestudeerd te zijn, volgde eind 1980 mijn diakenwijding. In maart 1981 werd ik in de Lucaskerk tot priester gewijd door Mgr.Bluijssen.

Daarna volgde een reeks benoemingen: parttime assistent in de Sacramentskerk ( Muntel-Vliert) in 1983; parttime opbouw-pastor in Maaspoort ook in 1983; in 1985 geestelijk adviseur van Kring Den Bosch van toenmalige NCB en KVO. Op 24 februari 1985 werd Parochie Maaspoort opgericht en werd ik benoemd als pastoor van een parochie zonder kerkgebouw. Maar dat veranderde spoedig. In 1987 werd de Willibrordkerk gebouwd en ingewijd. De parochie groeide en bloeide dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Toen ik 65 werd, ben ik met pensioen gegaan. Met de samenvoeging van de parochies in Den Bosch, Empel en Rosmalen  in het vooruitzicht, heb ik aangeboden parttime in de Willibrordkerk in Maaspoort actief te willen blijven. Dat werd door de bisschop bekrachtigd in een benoeming als pastor- assistent.

Pastor Ad van Wezel

Featured Image

Piet de Jong

Pastoor dr. Piet de Jong, geboren op 2 april 1942 te Oss.
Tot priester gewijd op 30 mei 2015.

Mijn naam is Piet de Jong, ik ben geboren op 2 april 1942 in Oss als tweede in een gezin van zes kinderen. Ik groeide op in een gelovig gezin. Mijn geloof kreeg mede daardoor een stevig fundament. Mijn betrokkenheid met kerk en geloof is altijd groot geweest. Ik was steeds actief in de kerk zowel lokaal als landelijk. De kerk was een deel van mijn leven. Ik was vicevoorzitter van het parochiebestuur in Vlijmen en actief in het pastoraat, ik was lid van het kerkbestuur van de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist in Den Bosch, waar ik het beheer en onderhoud van de kathedraal en het overig onroerend goed in portefeuille had. Landelijk was ik als lid van de Bisschoppelijke Beleidskommissie(BBK) jarenlang adviseur van bisschoppenconferentie.

Na mijn kweekschoolopleiding studeerde ik aan de universiteit van Nijmegen onderwijskunde en bestuurskunde. Ik was adjunct directeur van de pedagogische academie in Den Bosch en directeur van de lerarenopleiding in Utrecht. Daarna was ik voorzitter van de landelijke koepel van schoolbesturen in het katholiek onderwijs. In 1993 nam ik het initiatief tot de inrichting van een bijzondere leerstoel voor Identiteit en grondslag van het katholiek onderwijs. In 2000 nam ik het initiatief tot de oprichting van het para-universitair Instituut voor Katholiek Onderwijs (IKO). Ik ontwikkelde een bijzondere interesse voor de theologie, hetgeen geleid heeft tot een studie theologie en een promotie.

Ik heb een mooi en gelukkig huwelijks- en gezinsleven gekend. Ik was getrouwd met José, we kregen twee kinderen en vier kleinkinderen. Kerk en geloof speelden ook in ons gezinsleven een grote rol. José en ik waren al sinds de jaren tachtig trouwe Lourdesgangers. Het was voor ons altijd een krachtige ervaring om te zien hoe in Lourdes de meest kwetsbaren het belangrijkst zijn. Barmhartigheid was een leidend beginsel in ons leven. Het kwam hard aan toen José eind 2011 te horen kreeg dat zij ongeneeslijk ziek was. Na twee intensieve maanden overleed José. Die zomer ging ik, nu voor het eerst alleen naar Lourdes en kreeg daar het sterke gevoel dat ik geroepen werd tot het priesterschap.

Ik voel mij bij mijn keuze voor het priesterschap gedragen door mijn geloof in een liefdevolle en barmhartige God. Dat motiveert mij tot dienstbaarheid met een voorkeur voor de gekwetste medemens. Met een citaat uit Hebreeën 10, 7 kan vol overtuiging zeggen: ‘Hier ben Ik, Ik ben gekomen om Uw wil te doen’.

Featured Image

Embregt Wever

Ik ben geboren in 1963 in Breda en leefde, studeerde en werkte in Amsterdam, voordat ik in 2008 naar ’s-Hertogenbosch kwam.

In Amsterdam was ik parochie-coördinator van de binnenstadsparochie. Daar was ik ook actief in het Drugspastoraat en heb enige tijd een parochiekerk onder mijn hoede gehad.  Serieus heb ik intreding bij de trappisten overwogen, maar mijn roeping is een beschouwend leven in de wereld. Wel heb ik mij als oblaat verbonden aan de Benedictijner St. Adelbert abdij in Egmond.

In Den Bosch was ik tot 2014 straatpastor om zo een boodschap van hoop uit te dragen in de rafelrand van de samenleving; op straat, in inloophuizen, dagbestedingsprojecten, verzorgingshuizen en de bajes. Daarna werkte ik op het Bisdom als diaconaal werker en missiesecretaris. Vanaf medio 2019 ben ik parttime pastoraal werker voor de parochie H. Maria.

Facebook

Parochie Maria

6 days 18 hours ago

Geestigheidje...