Muziek en meditatie in de Sint Cathrien - 7 Kruiswoorden

25 februari 2023 17:15 t/m 25 februari 2023 18:15
Locatie: Sint Cathrien,

"Die sieben letzten Worte unserer Erlösers am Kreuze" (Frans Joseph Haydn)
uitgevoerd door organist Bert Augustus met meditaties van pastoor Paul Janssen
Zaterdag 25 februari 2023, 17.15 uur, Sint Cathrien

De Veertigdagentijd is een mooie tijd om even stil te staan bij je leven, wat je meemaakt, wat je overkomt. Er gebeurt zoveel om je heen en in je binnenste. Van oudsher staan mensen in de Veertigdagentijd ook stil bij het leven en lijden van Jezus. Wat Hij meemaakt, kan ons wellicht bevestigen, bemoedigen, troosten.

Franz Joseph Haydn

Franz Joseph Haydn (1732-1809) kan ons hierbij helpen met zijn wondermooie compositie "Die sieben letzten Worte unserer Erlösers am Kreuze". Hij neemt ons mee naar onder het kruis, laat ons er verwijlen, zoals Haydn dat als geen ander kan. Elk van de zeven kruiswoorden schrijft hij in een andere toonsoort, met een andere emotie. Soms is de muziek wonderlijk vrolijk, rustig, gemoedelijk. Haydn is een kind van de Verlichting. Maar is verlichting niet wezenlijk christelijk: door het donker naar het licht?"

Organist Bert Augustus

Bert Augustus zal het werk van Haydn uitvoeren op het prachtige Vollebregtorgel in de Sint Cathrien.

Bert Augustus (Eindhoven, 1952) werkte vanaf 1989 als campanoloog bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten. Hij studeerde natuurkunde (HTS Eindhoven), orgel (Brabants Conservatorium) en beiaard (Nederlandse Beiaardschool). Hij was organist aan de Brigidakerk in Geldrop, de Willibrorduskerk in Berkel-Enschot en de Thomaskerk te Eindhoven. Als beiaardier was hij verbonden aan het Oude Willibrorduskerkje in Waalre en als assistent beiaardier aan de Philipsbeiaard (Catharinakerk) in Eindhoven.

Sinds voorjaar 2002 is Bert Augustus titularis van het in 2001 gerestaureerde Smits (I) orgel (1839) in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Van 1994 tot aan de restauratie in 2004 was hij betrokken bij de voorbereiding van de restauratie van het Vollebregt-Smitsorgel in de Brigidakerk in Geldrop. Sinds 2011 is hij beheerder van het in dat jaar gerestaureerde Smits (I) orgel (1838) in de Willibrorduskerk in Deurne en lid van de Werkgroep Concertcyclus Willibrorduskerk aldaar.

Pastoor Paul Janssen

Pastoor Paul Janssen werkte in Deurne regelmatig samen met Bert Augustus. Bert wees hem op de fraaie details in de compositie van Haydn. Hij schreef er meditaties bij. Zo ontstaat een mooie eenheid van muziek en meditatie.