Toekomst Laurentiuskerk

22 december 2023

De laatste tijd krijg ik regelmatig de vraag hoever het staat met het proces om de gemeenschappen van Laurentius en Lambertus samen te brengen en de Laurentiuskerk te gaan sluiten. Het lijkt of er niet veel gebeurt, maar achter de schermen gebeurt wel het een en ander, al gaat dat ook langzaam. Er is een hele tijd geleden al overleg geweest met vertegenwoordigers van de koren. De vragen, zorgen en tips die daar zijn genoemd worden bekeken en we hopen begin van het jaar met een voorstel te komen. Ook is er gesproken met de mensen rond het kinderwerk.

Tegelijkertijd gaat ook de planontwikkeling voor de locatie door. Ook dat is een proces dat tijd nodig heeft en dat vooral een zaak is van de kandidaat koper en andere belanghebbenden. Daar hebben we als parochie niet veel mee te maken. Hierover is op dit moment dan ook niets te zeggen.

Het parochiebestuur heeft wel het voornemen om begin volgend jaar het integratieproces van de twee gemeenschappen voorrang te geven en dit voor de zomervakantie af te ronden. De sluiting van de kerk zou dan ergens in het najaar kunnen zijn.

Ondertussen zal wel begin van het nieuwe jaar formeel het verzoek tot onttrekking aan de eredienst worden ingediend bij het bisdom, met als prognosedatum eind 2024.
Een en ander betekent in ieder geval dat we dit werkjaar sowieso helemaal afmaken en dat alles voorlopig dus doorgaat zoals het is.

Zo bent u een klein beetje op de hoogte van de stand van zaken.

Pastoor Paul Janssen

 

Meer nieuws

Update project van pater Titus in zijn geboortedorp Akputu

Zo gaat het met de kinderen in Akputu in Nigeria, […]

Geplaatst: 11 juli 2024

Nieuwe cursussen bij de Caharina Academie

Zaterdag 29 juni werd de tweede cursus van de Catharina […]

Geplaatst: 4 juli 2024

300 jaar Bedevaart Den Bosch - Uden, 15 augustus

300 jaar bedevaart Onze Lieve Vrouw ter Linde Dit jaar […]

Geplaatst: 4 juli 2024

Nieuwe ronde Alpha gepland in Empel: najaar 2024

Alpha afgerond in Rosmalen We kijken samen dankbaar terug op […]

Geplaatst: 3 juli 2024