Verzacht de pijn, verdriet en gemis
Laat er volop hoop zijn en
Vrede voor iedereen