STIL
Een kind,
een jong meisje
leven nog zo pril
opeens is alles anders
ik zoek naar woorden
maar vind ze niet
stil
steek ik een lichtje aan
en bid
voor dit meisje
voor haar ouders en familie
het team van 't Goudvisje
de andere kinderen en hun ouders
de hulpverleners ook