Vertrouw ondanks alles, alle tegenslagen, haat, oorlog op de LIEFDE