Voor mijn 2 broers die vrij kort na elkaar zijn overleden. Dat zij rusten in vrede.