Featured Image

Pieter Vergroesen

Het parochiebestuur is blij Pieter Vergroesen per 1 juli jl als lid van het bestuur te mogen opnemen. Pieter is economisch geschoold en voormalig financieel bestuurder van ouderen- en gehandicapten zorg instellingen. Hij is actief in de RK kerk als niet uitvoerend bestuurder van het Pensioenfonds Nederlandse  Bisdommen en voormalig lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij zal zich namens het parochiebestuur specifiek richten op het organiseren van het onroerend goed, een van de pijlers van ons beleidsplan.

Featured Image

Jos van de Ven

Er zijn drie redenen waarom ik me aangemeld heb als bestuurslid. Ten eerste werden er mensen gezocht, ten tweede heb ik een achtergrond als bestuurder en tot slot wil ik in deze tijden van veranderingen graag mee de kar trekken en een positieve bijdrage leveren, in plaats van aan de zijlijn staan.

Ik was al als vrijwilliger achtief in de contactgroep van de Lambertus- en Laurentiuskerk, help mee met de voorbereidingen van de communicanten en daarnaast ben ik actief als pianist tijdens verschillende vieringen.

In mijn jeugd kerkte ik al hier. In de Laurentiuskerk ben ik gedoopt en heb ik mijn Eerste Heilige Communie en het Vormsel gedaan. Toen ik naar de middelbare school ging, werd het kerkbezoek minder. Ik pakte het eigenlijk pas weer op toen ik in het kerkkoor terechtkwam, tijdens mijn studie Natuurkunde. Om niet te veel te verdwalen in de Bétakant, ben ik in mijn tweede jaar ook Filosofie gaan studeren. Van 2003 tot 2011 was ik samen met mijn gezin woonachtig in Brazilië. Daar is een andere geloofsbelevenis dan hier. Er zijn meer liedjes, er zijn opvoeringen van school die kerkgerelateerd zijn. Het was best een overgang, toen ik weer in de Laurentiuskerk kwam, maar het geloof blijft natuurlijk hetzelfde.

Op dit moment heb ik de portefeuille Vrijwilligers & Educatie. De bedoeling is om het vrijwilligerswerk beter te organiseren. Ook wil ik me graag richten op educatie. Dat leken meer achtergrond hebben om parochianen te ondersteunen. Meer verdieping bieden. We hebben nu eenmaal niet meer de luxe om overal priesters beschikbaar te hebben. Natuurlijk gebeurt dit alles in samenwerking met de pastores. Zonder hen kun je geen educatie opzetten.

Featured Image

Jan Jansen

Wie ben ik?
Ik ben Jan Jansen. Ik ben op 19 november 1946 geboren in Zevenaar en in 1972 gaan wonen in Rosmalen. Sinds 2007 ben ik met pensioen. Vanaf 1971 ben ik werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Aanvankelijk in een staffunctie als hoofd personeelszaken en later in directie- en bestuursfuncties van verpleeg- en verzorgingshuizen. Onder meer in het psychogeriatrisch centrum De Herven in ’s-Hertogenbosch en het verpleeg- en revalidatiecentrum Mariaoord in Rosmalen, maar ook in de thuiszorg van Vivent. Na mijn pensioen ben ik actief gebleven in het vrijwilligerswerk. Jarenlang als voorzitter van de Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, waarvoor ik nu nog reizen organiseer en de commissie zingeving leidt. In het gezondheidscentrum de Groote Wielen ben ik voorzitter van de gelijknamige stichting. In het Rosmalens Verenigingen Contact maak ik deel uit van het bestuur. Het bestuurswerk in Rosmalen wissel ik af met het oppassen op mijn kleinkinderen, lezen, fotograferen, tuinieren, wandelen en reizen.

Wat wilt u betekenen voor de parochie?
Ik ben in 2008 toegetreden tot parochiebestuur om: in het parochiebestuur de aandacht te blijven vestigen op de lokale geloofsgemeenschappen en in het bijzonder de geloofsgemeenschap van Rosmalen; waar mogelijk deze geloofsgemeenschap uit te bouwen, specifiek in de wijk de Groote Wielen; bijzondere aandacht besteed ik momenteel aan het perspectief van de H. Catharinakerk in ’s-Hertogenbosch en de afstemming tussen het categorale pastoraat in de gezondheidsvoorzieningen en het parochiepastoraat. Mijn belangstelling gaat bijzonder uit naar vraagstukken van zingeving en spiritualiteit voor senioren.

Portefeuille:

  • Lid van het algemeen bestuur
  • Contactgroep Cathrien
  • Project Groote Wielen
Featured Image

Cynthia Streep

Wie ben ik?

Ik ben Cynthia Streep. Ik woon in Empel samen met mijn man en twee kinderen. Na een studie bedrijfskundige economie ben ik werkzaam geweest als zakelijk accountmanager bij banken en als docent en adjunct directeur bij Avans hogeschool. Momenteel ben ik zelfstandig interim-manager en (team)coach. Daarnaast ben ik al eerder lid geweest van een parochiebestuur (in Tiel).

 

Wat wil ik voor de parochie betekenen?

Naast het zijn van lector in de Landelinuskerk, wil ik graag mijn talenten inzetten binnen de gehele Mariaparochie. Dat kan door sinds mei 2017 lid te zijn geworden van dit bestuur. Ik wil me graag inzetten voor het creëren / houden van actieve en levende geloofsgemeenschappen, waarbij met name kinderen, jongeren en gezinnen zich ook thuis voelen. Zij vormen immers de toekomst. Daarnaast hoop ik meer mensen te enthousiasmeren om zelf actief iets (mee) te doen met hun geloof en kerk: zo bouwen we samen onze eigen hemel op aarde.

Portefeuille:

  • Lid van het Dagelijks bestuur
  • Aanspreekpunt financiële administratie
  • Lid projectcommissie nieuwbouw Rosmalen
Featured Image

Gerard Spijkers

Mijn naam is Gerard Spijkers en ben (kerkelijk) getrouwd met Miriam. We wonen met veel plezier in Rosmalen en zijn ondermeer actief in de Laurentiuskerk. Hier ervaren we hoe fijn het is deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. Dat is wat ik alle parochianen van de parochie H. Maria gun en me voor wil inzetten al is het misschien maar een kleine bijdrage.

Ik hoop in deze taak veel parochianen te ontmoeten en in het bijzonder de contactgroepen van de verschillende gemeenschappen. Nogmaals goede communicatie is essentieel, het stelt ons in staat om te leren, te groeien en vooruit te gaan. Het gaat daarbij niet simpelweg om spreken of lezen, maar om te begrijpen wat er precies wordt gezegd – en in sommige gevallen wat er niet wordt gezegd. Bij mijn werkzaamheden ten behoeve van onze parochie en geloofsgemeenschappen als secretaris wil ik vooral dienstbaar en ondersteunend zijn.

Featured Image

Hans Helgers

Wie ben ik? 

Hans Helgers is geboren en getogen in Geleen. Voor de lerarenopleiding vertrok hij naar Utrecht, waar hij 20 jaar lang woonde. Hij begon als docent geschiedenis en Engels, maar na een aantal jaren merkte hij dat hij graag ook op het gebied van beleid en organisatie bezig wilde zijn. In de jaren daarna was hij werkzaam als gevangenisdirecteur en leidde hij als voorzitter van het landelijk bestuur, het CDA. Hierna volgde een aantal bestuursfuncties in de zorg. Sinds vorig jaar is Hans met pensioen.

Wat wilt u betekenen voor de parochie? 

De kerk, en daarmee ook onze parochie, staat voor grote uitdagingen. “Het is belangrijk de kerk klaar te maken voor de toekomst. Er is een lange periode geweest waarin de kerk een heel belangrijke maatschappelijke speler was, met veel vastgoed en veel mensen. De jas die de kerk daarmee aangetrokken heeft, is nog steeds die van een grote, sterke dertiger, maar inmiddels is die jas veel te groot. Dat houdt in dat de jas weer passend moet worden, zonder dat mensen de verbinding met de kerk verliezen. De kerk draait om mensen, niet om gebouwen, maar toch moeten deze mensen wel een plek hebben waar ze samen kunnen komen. Het is daarom heel belangrijk om al deze stappen samen te zetten. Op dit moment zijn er te veel gebouwen, te veel onderhoud en dat is te kostbaar.”

Hans en zijn vrouw hebben samen één dochter. Zij woont in Leiden.