Featured Image

Mathijs Bolsius

Wie ben ik?
Ik ben de oudste zoon van een katholiek ondernemersgezin. In 1983 trad ik in dienst bij mijn vader en in 1990 namen mijn jongste broer Guus en ik de kerkkaarsenzaak van mijn vader en moeder over.

 

Wat wilt u betekenen voor de nieuwe parochie?
Mijn rol in het parochiebestuur zal een actieve en tevens luisterende rol zijn. Niet te snel oordelen, anders wordt oordelen veroordelen. Zaken die aan de orde komen zal ik trachten te doorgronden en praktisch te vertalen.

Portefeuille

 • Lid van het algemeen bestuur
 • Kunst en cultuur
Featured Image

Henk Cruts

Wat wilt u betekenen voor de parochie tussen nu en vijf jaar?

Ik hoop dat we als katholieke kerk de durf hebben om méér naar buiten te treden. We mogen trots zijn op ons geloof, want de katholieke kerk geeft ons antwoorden op álle levensvragen. Ook hoe wij bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en de maatschappij als geheel kunnen inrichten. Wij hebben antwoorden voor de zoekende mens, ook voor de mens die niet weet dat hij zoekende is. Daarom is er hoop.

Ik laat mij niet ontmoedigen door de toestand van de kerk over vijf jaar, maar laten me bemoedigen door de wetenschap dat we geschapen zijn voor het geluk in de eeuwigheid.

Featured Image

Jan Jansen

Wie ben ik?
Ik ben Jan Jansen. Ik ben op 19 november 1946 geboren in Zevenaar en in 1972 gaan wonen in Rosmalen. Sinds 2007 ben ik met pensioen. Vanaf 1971 ben ik werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Aanvankelijk in een staffunctie als hoofd personeelszaken en later in directie- en bestuursfuncties van verpleeg- en verzorgingshuizen. Onder meer in het psychogeriatrisch centrum De Herven in ’s-Hertogenbosch en het verpleeg- en revalidatiecentrum Mariaoord in Rosmalen, maar ook in de thuiszorg van Vivent. Na mijn pensioen ben ik actief gebleven in het vrijwilligerswerk. Jarenlang als voorzitter van de Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, waarvoor ik nu nog reizen organiseer en de commissie zingeving leidt. In het gezondheidscentrum de Groote Wielen ben ik voorzitter van de gelijknamige stichting. In het Rosmalens Verenigingen Contact maak ik deel uit van het bestuur. Het bestuurswerk in Rosmalen wissel ik af met het oppassen op mijn kleinkinderen, lezen, fotograferen, tuinieren, wandelen en reizen.

Wat wilt u betekenen voor de parochie?
Ik ben in 2008 toegetreden tot parochiebestuur om: in het parochiebestuur de aandacht te blijven vestigen op de lokale geloofsgemeenschappen en in het bijzonder de geloofsgemeenschap van Rosmalen; waar mogelijk deze geloofsgemeenschap uit te bouwen, specifiek in de wijk de Groote Wielen; bijzondere aandacht besteed ik momenteel aan het perspectief van de H. Catharinakerk in ’s-Hertogenbosch en de afstemming tussen het categorale pastoraat in de gezondheidsvoorzieningen en het parochiepastoraat. Mijn belangstelling gaat bijzonder uit naar vraagstukken van zingeving en spiritualiteit voor senioren.

Portefeuille:

 • Lid van het algemeen bestuur
 • Contactgroep Cathrien
 • Project Groote Wielen
Featured Image

Ton Streppel

Wie ben ik?

Ton Streppel (2 september 1953, Deventer). Gehuwd. Twee (uithuizige) kinderen. Sinds 1987 woonachtig in Rosmalen (Halleystraat 4). Opgeleid als bedrijfseconoom. Gewerkt in Groningen, Den Haag, Zwolle, ‘s-Hertogenbosch (gemeente: directeur financiën, informatievoorziening en belastingen) en momenteel directeur/bestuurder van een woningcorporatie. Diverse maatschappelijke nevenactiviteiten: zoals begin jaren negentig de functie van penningmeester van de St. Lambertusparochie.

 

Wat wilt u betekenen voor de parochie?

Wat ik wens voor de nieuwe parochie zijn actief florerende lokale geloofsgemeenschappen binnen het grote zakelijke parochieverband. Een bestuur dat hieraan dienstbaar is: luisterend, faciliterend en waar mogelijk inspirerend.

Portefeuille:

 • Coördinator vastgoedcommissie
 • Voorzitter projectcommissie nieuwbouw Rosmalen
 • Personeel & organisatie
Featured Image

Cynthia Streep

Wie ben ik?

Ik ben Cynthia Streep. Ik woon in Empel samen met mijn man en twee kinderen. Na een studie bedrijfskundige economie ben ik werkzaam geweest als zakelijk accountmanager bij banken en als docent en adjunct directeur bij Avans hogeschool. Momenteel ben ik zelfstandig interim-manager en (team)coach. Daarnaast ben ik al eerder lid geweest van een parochiebestuur (in Tiel).

 

Wat wil ik voor de parochie betekenen?

Naast het zijn van lector in de Landelinuskerk, wil ik graag mijn talenten inzetten binnen de gehele Mariaparochie. Dat kan door sinds mei 2017 lid te zijn geworden van dit bestuur. Ik wil me graag inzetten voor het creëren / houden van actieve en levende geloofsgemeenschappen, waarbij met name kinderen, jongeren en gezinnen zich ook thuis voelen. Zij vormen immers de toekomst. Daarnaast hoop ik meer mensen te enthousiasmeren om zelf actief iets (mee) te doen met hun geloof en kerk: zo bouwen we samen onze eigen hemel op aarde.

Portefeuille:

 • Lid van het Dagelijks bestuur
 • Aanspreekpunt financiële administratie
 • Lid projectcommissie nieuwbouw Rosmalen
Featured Image

Marc Benninga

Wie ben ik?
Mijn naam is Marc Benninga (20 september 1974, Eindhoven). Gehuwd met Marion en met drie kinderen zijn wij sinds 2006 woonachtig in Empel (Boekweitveld). Na mijn studie bedrijfskunde heb ik voornamelijk gewerkt voor bedrijven die leveren aan de gezondheidszorg. Ik was als kind actief in de kerk in Eindhoven, bijvoorbeeld bij speciale vieringen van de Maria-maanden en later als vrijwilliger voor het ziekenhuispastoraat.

 

Wat wilt u betekenen voor de parochie?
Na mijn spirituele herontdekking een aantal jaren geleden heb ik de Alpha-cursus gedaan. Een prachtige vorm om je geloof te verdiepen. Daarna wilde ik graag een actieve rol in de parochie. Ik ben blij dat ik sinds mei 2016 vanuit een bestuursfunctie een bijdrage kan leveren aan het opbouwwerk van de kerkgemeenschap zoals de ondersteuning van vrijwilligers (o.a. contactgroepen) en het uitwerken van een toekomstgericht vastgoedbeleid. Sinds 2020 ben ik secretaris van de parochie. In die rol bereid ik de vergaderingen van het bestuur voor, zorg voor goede afhandeling van officiële stukken richting o.a. het Bisdom. Ook heb ik contact met het secretariaat op de pastorie in Rosmalen en de archiefwerkgroep.

Ik zie het als een eer deel te nemen aan het bestuur van de H. Maria parochie en hoop u hierin te kunnen vertegenwoordigen.

Portefeuille:

 • Lid van het Dagelijks bestuur
 • Lid vastgoedcommissie
 • Coördinator communicatiecommissie
 • Aanspreekpunt archiefwerkgroep en secretariaat
Featured Image

Hans Helgers

Wie ben ik? 

Hans Helgers is geboren en getogen in Geleen. Voor de lerarenopleiding vertrok hij naar Utrecht, waar hij 20 jaar lang woonde. Hij begon als docent geschiedenis en Engels, maar na een aantal jaren merkte hij dat hij graag ook op het gebied van beleid en organisatie bezig wilde zijn. In de jaren daarna was hij werkzaam als gevangenisdirecteur en leidde hij als voorzitter van het landelijk bestuur, het CDA. Hierna volgde een aantal bestuursfuncties in de zorg. Sinds vorig jaar is Hans met pensioen.

Wat wilt u betekenen voor de parochie? 

De kerk, en daarmee ook onze parochie, staat voor grote uitdagingen. “Het is belangrijk de kerk klaar te maken voor de toekomst. Er is een lange periode geweest waarin de kerk een heel belangrijke maatschappelijke speler was, met veel vastgoed en veel mensen. De jas die de kerk daarmee aangetrokken heeft, is nog steeds die van een grote, sterke dertiger, maar inmiddels is die jas veel te groot. Dat houdt in dat de jas weer passend moet worden, zonder dat mensen de verbinding met de kerk verliezen. De kerk draait om mensen, niet om gebouwen, maar toch moeten deze mensen wel een plek hebben waar ze samen kunnen komen. Het is daarom heel belangrijk om al deze stappen samen te zetten. Op dit moment zijn er te veel gebouwen, te veel onderhoud en dat is te kostbaar.”

Hans en zijn vrouw hebben samen één dochter. Zij woont in Leiden.

Facebook

Parochie Maria

6 days 18 hours ago

Geestigheidje...