Dagelijkse lezing

vorige dag volgende dag

Evangelielezing van zaterdag 26 november 2022

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,34-36.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zorgt er voor dat uw geest niet afge­stompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens;
laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen,
want hij zal komen over allen waar ook ter wereld.
Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn
te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en stand moogt houden voor het aangericht van de Mensenzoon.'


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Facebook

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.