Uitnodiging toekomstplan Parochie H. Maria

20 maart 2022

Aan alle parochianen van de parochie Heilige Maria,

Er gebeurt van alles in kerk en samenleving. De vraag om aandacht voor de meest kwetsbare mensen neemt toe, er is een groeiende interesse voor zingeving. Tegelijk zien we in de parochiegemeenschappen het aantal kerkgangers afnemen. Het is lastig om jonge mensen en gezinnen bij de geloofsgemeenschap te betrekken. Het vraagt flinke investeringen om het onderhoud van de gebouwen te kunnen garanderen. De inkomsten dalen. Het aantal beschikbare priesters wordt op den duur minder. Hoe kunnen we inspelen op de veranderende tijdsgeest? Hoe kunnen we de krachten bundelen en elkaar versterken?

Gelet op al deze ontwikkelingen hebben bestuur en pastoraal team van de parochie Heilige Maria het toekomstplan Maria gaat de stad in gemaakt. Een plan dat de toekomst van onze parochie ook op langere termijn moet waarborgen. Het bestuur wil u graag informeren over de plannen van de parochie en u vragen mee te denken over hoe we onze plannen het best kunnen uitvoeren. Daarom zijn voor alle acht parochiegemeenschappen bijeenkomsten gepland. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. De lijst met data staat onderaan in deze brief.

Het toekomstplan van onze Mariaparochie heeft vijf beleidslijnen:

  • Maria gaat naar buiten, om dienstbaar in de hele stad aanwezig te zijn. Caritas en diaconie zijn daarbij de instrumenten.
  • Maria gaat naar school om het geloof te verdiepen en uit te dragen. Mede door een tekort aan priesters is er de noodzaak tot kadervorming. Vanuit het doopsel delen parochianen in het priesterschap. Zij zijn de dragende krachten voor catechese, diaconie en liturgie. Ingezet wordt op een levendig familiepastoraat op twee locaties.
  • Maria bidt met ons. Zoals Moeder Maria zelf willen we biddend en dienend aanwezig zijn. In twee mooie cultuurhistorische kerken zal een rijke, goed verzorgde liturgie worden gevierd door jong en oud.
  • Maria zal haar dagdagelijks huishouden blijven doen. De parochie biedt een volwaardig en hoogwaardig katholiek aanbod aan sacramenten, liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapszin.
  • Maria gaat kleiner wonen omdat haar familie kleiner wordt. Tegelijk zal de parochie in meer wijken actief zijn. Oecumene en pluriformiteit staan hoog in het vaandel.

Al deze beleidslijnen vragen de komende tijd veel aandacht. Het meest ingrijpend is Maria gaat kleiner wonen. Onze Mariaparochie telt acht kerkgebouwen (en vier begraafplaatsen). Het gaat om: de Lambertus- en Laurentiuskerk in Rosmalen, de Landelinuskerk in Empel en de Willibrord-, Anna- (Hintham), Anna-(West), Lucas- en Catharinakerk (Sint Cathrien) in Den Bosch. De kathedrale Sint Jan is geen onderdeel van onze parochie.

De acht kerkgebouwen zijn de thuisbasis van levendige gemeenschappen met veel vrijwilligers die zich in of namens onze parochie inzetten. Tegelijk maken we ons zorgen. Acht gebouwen is teveel voor het dalende aantal kerkbezoekers van onze parochie. Bovendien hebben veel van onze kerkbezoekers een hogere leeftijd. Het is ook te veel gelet op het aantal beschikbare priesters. We hebben relatief veel gepensioneerde priesters in onze parochie die gelukkig ook voorbij hun pensioendatum nog steeds werkzaam zijn, maar het aantal jonge priesters neemt steeds af. De voorspelling is dat het aantal priesters nog verder zal afnemen tot maximaal twee. Alhoewel onze Mariaparochie gelukkig financieel gezond is, nemen ook onze financiën af.

Wat is dan de toekomst van onze huidige acht kerkgebouwen? Het lijkt ons onvermijdelijk om het aantal gebouwen te beperken. Wij kiezen ervoor om op termijn, twee van onze huidige acht kerken open te houden: de Lambertuskerk in Rosmalen voor alle parochianen ten oosten van de A2 en de Sint Cathrien in Den Bosch voor alle parochianen ten westen van de A2. Bij de Lambertuskerk is onlangs een prachtig nieuw Parochiecentrum geopend dat ruimte biedt voor talloze activiteiten. Het oude patronaatsgebouw en de pastorie bij de Sint Cathrien moeten nog opgeknapt en gemoderniseerd worden.

Een en ander betekent dat zes gebouwen zullen worden afgestoten waarbij de gemeenschappen uitgenodigd worden te verhuizen naar een van de twee centrale kerken. Het tempo waarin deze plannen uitgevoerd worden verschilt. Sommige parochiegemeenschappen moeten al op korte termijn (mogelijk eind 2023) met een verhuizing rekening houden. Het gaat hierbij om de Laurentius, Lucas, Anna-west en Anna Hintham. Voor andere gemeenschappen zal het mogelijk langzamer kunnen gaan (Willibrord en Landelinus).

Het is de liefste wens van ons als bestuur en pastoraal team dat de huidige gemeenschappen zo levendig blijven als ze nu zijn. Elk ook met een eigen identiteit en activiteiten. Een verhuizing naar een ander kerkgebouw mag niet betekenen dat de gemeenschap uit elkaar valt. We willen samen een weg vinden om iedereen mee te nemen naar ons nieuwe kerkgebouw.

Om onze verhuisplannen zo goed mogelijk uit te voeren, hebben we eerder al gesproken met contactgroepen van alle gemeenschappen. Vanuit die contactgroepen hebben we veel tips en goede ideeën gekregen. Nu zijn we zover dat we al onze parochianen willen inlichten over de toekomstplannen en vragen met ons mee te denken.

Daarom nodigen wij u uit voor een van de volgende bijeenkomsten:

Lambertus/Laurentius : zondag 10 april ca 12.00 uur (locatie Laurentiuskerk)

Anna-West : zondag 27 maart ca 10.30 uur

Anna-Hintham : zondag 10 april ca 10.30 uur

Lucas : woensdag 6 april ca 19.30 uur

Willibrord : zondag 24 april ca 12.00 uur

Landelinus : dinsdag 22 maart ca. 19.30 uur

 

Namens het bestuur en pastoraal team van de Parochie Heilige Maria,

Paul Janssen, pastoor administrator

Hans Helgers, vicevoorzitter

Meer nieuws

Creatief voor advent in augustus!

De zomer moet zelfs nog losbarsten en toch is het […]

Geplaatst: 20 juni 2024

Lucasavonden: Kerkvaders en de Schepping

In 2015 verscheen de encycliek 'Laudato sí' van paus Franciscus. […]

Geplaatst: 20 juni 2024

Zomeravonden 2024

Na het succes van vorige jaar organiseren we ook deze […]

Geplaatst: 13 juni 2024

Zondag 23 juni: Gildedag in Rosmalen

Na 16 jaar weer een Gildedag in Rosmalen Het St. […]

Geplaatst: 13 juni 2024