Spaanse onderscheiding voor Wonder van Empel

16 november 2023

Groot is de vreugde bij de Empelse parochiegemeenschap. Zij ontving een plechtig decreet uit Madrid van de aartsbisschop van het Spaanse leger, Juan Antonio Aznáres Cobo. Daarin wordt een speciale onderscheiding, het Kruis van Trouw, toegekend aan de parochiegemeenschap van de heilige Landelinus èn persoonlijk aan Paula Doorenbosch-Roeters.
Dat heeft alles te maken met de warme vriendschapsbanden die de afgelopen jaren gegroeid zijn rond het Wonder van Empel. Elk jaar begin december komt een grote delegatie Spanjaarden naar Empel om Maria te vereren.

Tijdens de Tachtigjarige oorlog, rond 20 november 1585 waren Spaanse militairen in strijd met de Staatse troepen. De katholieke Spanjaarden hadden het zwaar te verduren door de kou en gebrek aan voedsel. Ze waren al de Maas overgestoken naar de Bommelerwaard, maar werden gedwongen zich terug te trekken omdat de Staatsen de dijken doorstaken. Ze kwamen in Empel terecht, maar konden niet verder omdat de polders rond ’s-Hertogenbosch ook onder water stonden. De wegen die er waren, werden zwaar bewaakt. Vijf dagen zaten de Spanjaarden vast in kou en regen, ingesloten tussen de Staatse troepen en hun oorlogsschepen. De Spaanse soldaten groeven zich in rond de kerk van Empel. Een van de soldaten stootte doen op een afbeelding van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Hij bracht het naar de kerk en samen baden de soldaten bij de beeltenis om bevrijding uit hun hopeloze situatie. De volgende dag, 8 december, feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, begon het hard te vriezen. De schepen moesten zich terugtrekken, ook door het kanonnengebulder van de versterking die via ’s-Hertogenbosch arriveerde. Er kwam ruimte voor de Spanjaarden om de aftocht te blazen. Ze waren gered.

In het Spaanse leger werd dit gezien als een wonder. De verering van Maria nam in militaire kringen een hoge vlucht. Er werd een broederschap opgericht die de naam droeg "Soldaten der Onbevlekt Ontvangen Maagd". In 1892 werd Maria ten slotte de patrones van de Spaanse infanterie bij koninklijk decreet. En dat is nog steeds zo.

Op zaterdag 2 december zal weer een flinke delegatie Spaanse militairen en hun familie naar Empel komen. Om 12.00 uur is de feestelijke eucharistieviering in de Landelinuskerk. Hierin zullen de toegekende onderscheidingen worden uitgereikt aan Paula Doorenbosch en – namens de gemeenschap – aan pastor Piet de Jong.

Meer nieuws

Zomeravonden 2024

Na het succes van vorige jaar organiseren we ook deze […]

Geplaatst: 13 juni 2024

Zondag 23 juni: Gildedag in Rosmalen

Na 16 jaar weer een Gildedag in Rosmalen Het St. […]

Geplaatst: 13 juni 2024

Bedevaart naar Hildegard van Bingen 15-20 september 2024

Van 15 tot-20 september 2024 organiseert het bisdomblad ‘SamenKerk’ in […]

Geplaatst: 13 juni 2024

Herenkoor Sint Lambertus bestaat 200 jaar

Op zondag 26 mei viert het Herenkoor van de Sint […]

Geplaatst: 20 mei 2024