Overlijden van en Pauselijke onderscheiding voor Ton Streppel

31 december 2021

Zojuist bereikte ons het heel verdrietige bericht dat, na een kort maar zwaar ziekte proces, Ton Streppel is overleden.

Het overlijden van Ton is voor Monique en de kinderen niet te bevatten. De bisschop, het pastoresteam en het parochiebestuur condoleren hen van harte met dit onvoorstelbare verlies en hopen dat zij de troost en kracht vinden om hun leven voort te zetten in de geest van Ton.

Kort voor zijn overlijden is Ton op zijn ziekbed nog benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Silvester, vanwege zijn grote verdienste voor het bisdom ’s-Hertogenbosch en in het bijzonder de parochie Heilige Maria in Rosmalen en ’s-Hertogenbosch. Onze bisschop, Mgr. dr. Gerard de Korte heeft op deze wijze zijn erkentelijkheid en dankbaarheid voor de inzet en betrokkenheid van Ton Streppel uit willen drukken.

Ton is op 23 december benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Silvester.

Deze pauselijke orde is een hoge onderscheiding in de Katholieke Kerk en wordt door Paus Franciscus toegekend aan mensen die zich langdurig en bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk.

Ton was sinds 1 januari 2011 lid van het bestuur van de Mariaparochie, nadat hij begin jaren negentig penningmeester was van de Sint Lambertusparochie in Rosmalen en later bestuurlijk betrokken bij de Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes. In het bestuur van de H. Mariaparochie bekleedde Ton tot medio 2021 de functie van vicevoorzitter. Op grond van zijn deskundigheid en ervaring was hij als bestuurslid eerst aanspreekbaar voor het vastgoed van de parochie.

Op basis van zijn kennis en kunde was Ton ook actief binnen het bisdom ‘s-Hertogenbosch, middels zijn lidmaatschap van de Raad voor Economische Aangelegenheden. Deze Raad adviseert de bisschop over tal van financiële zaken. Daarnaast had Ton zitting in het bestuur van het beleggingsfonds van het bisdom.

De betekenis die Ton voor de parochie heeft wordt uitgedrukt in zijn telkens uitgesproken wens te komen tot: “actief florerende geloofsgemeenschappen binnen één parochie, met een bestuur dat hieraan dienstbaar is: luisterend, faciliterend en inspirerend”.

Met zijn geloofsovertuiging en persoonlijk leiderschap, parochiële – en maatschappelijke betekenis en betrokkenheid, tomeloze inzet, vakmanschap, eruditie en integriteit wist Ton mensen te inspireren en mee te nemen om zijn wens te concretiseren.

Onder zijn bezielende leiding is de fusieparochie H. Maria tot stand gekomen. Mede door zijn inzet is de beleidsmatige strategie van de parochie voor de toekomst tot stand gebracht, heeft de parochie een gezond financieel draagvlak en hebben enkele kerken in de parochie, op een maatschappelijk verantwoorde, doch zakelijke manier, een nieuwe bestemming gekregen.

Met de pauselijke benoeming tot ridder in de orde van Sint Silvester willen de bisschop van ’s-Hertogenbosch, het pastoresteam en het parochiebestuur van de parochie H. Maria hun waardering en dank uitdrukken voor zijn bijzondere inzet en betrokkenheid.

 

Meer nieuws

Update project van pater Titus in zijn geboortedorp Akputu

Zo gaat het met de kinderen in Akputu in Nigeria, […]

Geplaatst: 11 juli 2024

Nieuwe cursussen bij de Caharina Academie

Zaterdag 29 juni werd de tweede cursus van de Catharina […]

Geplaatst: 4 juli 2024

300 jaar Bedevaart Den Bosch - Uden, 15 augustus

300 jaar bedevaart Onze Lieve Vrouw ter Linde Dit jaar […]

Geplaatst: 4 juli 2024

Nieuwe ronde Alpha gepland in Empel: najaar 2024

Alpha afgerond in Rosmalen We kijken samen dankbaar terug op […]

Geplaatst: 3 juli 2024