Diaconie

“Het woord 'diaconie’ komt van het Griekse diakonia en betekent dienst. Vanaf het allereerste begin heeft de Kerk de dienst aan de naaste als een van haar belangrijkste taken gezien. In het diaconaat geeft de Kerk handen en voeten aan Gods bedoeling te werken aan een rechtvaardige wereld, waarin ieder mens tot zijn recht komt.” (website: www.rkkerk.nl)

Binnen de Willibrord Kerk (Maaspoort) onder de bezielende begeleiding van Pastor Ad zijn op dit moment zes vrijwilligers actief. Samen met de kerkbezoekers, die wij ook willen betrekken in onze activiteiten, zetten wij ons in voor het wel en wee van onze medemens. Wij dragen ons enthousiasme uit om ook hen te interesseren en te motiveren om samen een  bijdrage te leveren aan onderstaande activiteiten:

 

 • Inzamelingsacties voor:
  • Voedselbank
  • Kledingbank
  • Speelgoedbank
 • Rommelmarkt
 • Attenties met Kerst en Pasen
 • Bezoeken mede parochianen
 • Quiet Community (heeft aandacht voor de stille armoede in onze stad):
  • BBQ voor een groep ouders/verzorgers met kinderen
  • Boottocht voor alleenstaanden
 • Kledingsponsering; Clothing4U
 • Voedselbank financieel ondersteunen
 • Zieken/Verwen dag;
 • (Om)armen dag
 • “Goede doelen en/of incidentele acties”

 

Met deze acties proberen wij mensen (in)direct te steunen of te verrassen met een leuke attentie bij speciale gelegenheden. Het is dus niet de bedoeling om mensen direct financieel te ondersteunen.

Waaraan het natuurlijk niet mag ontbreken is het bezoeken van onze medeparochianen die eenzaam zijn of niet meer in staat zijn om onze Kerk te bezoeken. Deze bezoekjes worden enorm gewaardeerd.

Zoals u in het bovenstaande lijstje leest, werken wij samen met Quiet. Via deze organisatie komen wij in contact met mensen voor wie iedere Euro zwaar weegt. Ook deze mensen proberen wij een hart onder de riem te steken. Als er voor papa en mama en/of verzorgers een leuke activiteit wordt georganiseerd, dan is er ook aandacht voor de kinderen. Zij gaan met de vrijwilligers uit onze knutselgroep leuke activiteiten doen. Uiteraard ook onder het genot van iets lekkers.
Deze activiteiten worden onder andere gefinancierd uit opbrengsten van verkoop van bijvoorbeeld poppenkleertjes, bloemstukjes of zelfgemaakte kaarten door “onze hobbyclub”, maar ook uit giften, donaties en de door ons georganiseerde rommelmarkt.

Diaconie in de Willibrord kerk leeft, met en dankzij  hulp van iedereen. Donaties blijven welkom om het mooie werk te blijven voortzetten.

Het rekeningnummer is:  NL 75 RABO 0360 6323 86, t.n.v.: Diaconie Willibrord R.K. Parochie H. Maria.