Over de kerk

De Landelinuskerk in Empel

De naam Empel komt van het Oude Germaanse woord AMBA. AMB of EMB betekent rondom en A of Aa betekent water. Later maakte men daar Empla of Empele van. Een dorp omringd door water. Door veranderingen in de rivierloop van de Maas is de omvang van het grondgebied van Empel door de eeuwen heen hierdoor regelmatig veranderd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de oude kerk in Oud-Empel verwoest. Na de oorlog werd direct begonnen met de herbouwplannen. Het voormalige waterschap De Maaskant stond niet toe dat er aan de dijk herbouw of nieuwbouw zou plaatsvinden. Toen is besloten om een nieuw dorp te bouwen verder van de dijk op de locatie ’t Slot. Pastoor Claasen ging daarbij ook gericht werken voor de nieuwe kerk op ’t Slot. Medio 1948 werd begonnen met het grondwerk voor de kerk en de begraafplaats. Om de bevolking mee te krijgen vond op 7 maart van dat jaar de kruisplanting plaats op de plek voor het toekomstige altaar. Het lukte pastoor Claasen uiteindelijk samen met het kerkbestuur om alle vergunningen rond te krijgen. Op 21 februari 1949 kon hij de eerste steen (stuk steen uit de oude kerk) inmetselen.

Pseudobasiliek
De St. Landelinuskerk is gebouwd naar een ontwerp van de Tilburgse architect N.H. Pontzen in de wederopbouwstijl. De kerk staat midden in de kern van het nieuwe Empel. De herbouw is traditionalistisch vormgegeven onder invloed van de Bossche School. De kerk is opgezet als een pseudobasiliek (pseudo-basilica), dat is een kerkgebouw met naast het middenschip, twee lagere zijbeuken. Bij een basiliek wordt dit hoogteverschil overbrugd door een verticale muur met ramen, waardoor licht kan vallen. Dit heet een lichtbeuk.

 

Volkskerk
De Landelinuskerk heeft een hoge vierkante vieringtoren en aanpalende zijkapellen. Een christocentrische kerk (ook wel volkskerk geheten). Dit type kerk is ontstaan als een reactie op de neogotische kerkenbouw. Het altaar bevindt zich centraal in de viering. Hierachter bevindt zich een ondiepe, vijfzijdige absisuitbouw. In 1996 is aan de sacristie een uitbouw toegevoegd. Het middenschip is zeer breed opgezet en heeft aan weerszijden banken. De zijbeuken fungeren als loop- en processiegangen. Het middenschip reikt tot aan de triomfboogwand die de aansluiting op het hoogkoor markeert. Aan het einde van de zijbeuken, aan weerszijden van het koor, liggen kapellen. In één daarvan is een infocentrum over het ‘Wonder van Empel’ aangebracht. Hierin ook een triptiek van L. Wiegman, dat het ‘Wonder van Empel’ (1585) uitbeeldt. In de kerk bevinden zich kruiswegstaties van E. Deckers; een kruis van Albert Termote; een beeld van Antonius Abt gemaakt door Frans van der Burgt en verder twee bijzondere Mariabeelden. Bisschop Mutsaerts heeft op 23 april 1950 de kerkwijding gedaan. Tot in 2011 is de Landelinusparochie een zelfstandige parochie geweest. Mede door de veranderende, maatschappelijke ontwikkelingen ontstond de noodzaak om de parochie te fuseren met de parochies in de Bossche omgeving tot de nieuwe parochie Heilige Maria. De fusie was in Empel niet geheel onomstreden. Heden ten dage kent men in Empel nog een intensieve kerk-beleving, dit is mede mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers

Pastoraalcentrum D’n Hof

Medio 2020 is achter de kerk het parochiecentrum D’n Hof gerealiseerd. De uitdaging was toen, het ontwerpen van een parochiezaal op respectabele afstand van de monumentale Landelinuskerk. Ook de waardevolle bomen in de tuin moesten behouden blijven. Het centrum is ontworpen door Sloven Architectuur en gebouwd met niet aflatende medewerking van Empelse ondernemingen en vrijwilligers. Het modern geoutilleerde gebouw heeft primair een pastorale en sociale functie ten behoeve van de Empelse bevolking.