Johannes van Damascus

De Johannes  van Damascus gemeenschap is een westerse gemeenschap met een oosterse ritus. Door de iconostase en de prachtige priestergewaden denken mensen vaak dat de gemeenschap een Orthodoxe gemeenschap is. Maar dat is niet het geval: de gemeenschap hoort bij de rooms-katholieke kerk. De gemeenschap viert alleen niet de H. Mis zoals die in de Nederlandse parochies gebruikelijk is, maar viert de Byzantijnse ritus. Het is een andere manier om de persoonlijke verbondenheid met het Mysterie van God te beleven.

De vieringen vinden plaats in de Catharinakerk in Den Bosch, twee keer in de maand op zondag van 10.15 uur tot circa 12 uur. Na afloop is er koffie en thee voor iedereen.

De vieringen zijn geheel in het Nederlands en staan open voor christenen van verschillende tradities en nationaliteiten. U bent van harte welkom om deel te nemen aan een viering of om gewoon eens een kijkje te komen nemen. De eucharistieviering heet de ‘Goddelijke Liturgie’.

De Johannes van Damascusgemeenschap is geen reguliere parochie, maar een burgerlijke stichting. Opgericht in 1977, door westerse christenen die geraakt waren door de rijkdom van de oosterse liturgie. Een van de initiatiefnemers, dr. Johan Meijer CSsR, is nog steeds de vaste priester van de gemeenschap.

Patroon van de gemeenschap is Johannes van Damascus. Hij was als christen in de 9e eeuw een hoge ambtenaar in het islamitische Damascus. Tijdens de Iconenstrijd was hij een groot verdediger van iconen: ze drukken goed uit dat God tastbaar onder ons aanwezig is.

Voor meer informatie: https://www.byzantijnsekapel.nl/