Pater Johan Meijer, CSsR 60 jaar priester

7 april 2022

Pater Johan Meijer, CSsR 60 jaar priester

Op zondag 24 april 2022 viert pater Dr. Johan Meijer (CssR) zijn 60-jarige priesterfeest in de St. Catharinakerk in Den Bosch. Johan is een van de initiatiefnemers van de Johannes van Damascusgemeenschap. De gemeenschap is géén reguliere parochie, maar een burgerlijke stichting. In 1977 opgericht door westerse christenen, die geraakt waren door de rijkdom van de oosterse liturgie.

Nadat de Johannes van Damascusgemeenschap jarenlang hun vieringen in Tilburg hielden, maken zij sinds 1999 gebruik van de St. Catharinakerk. Daar is een prachtige iconostase ingericht, waar Johan Meijer voorgaat in de viering. Twee keer per maand op zondag van 10.15 uur tot circa 12.00 uur worden de vieringen in de Byzantijnse ritus gehouden. Deze ritus biedt voor de Joh. V. Damascusgemeenschap, die overigens bij de RK kerk behoort, de beste manier om de persoonlijke verbondenheid met het Mysterie van God te beleven. De eucharistie, de “Goddelijke Liturgie” geheten,  is geheel in het Nederlands en staat open voor christenen van verschillende tradities en nationaliteiten.

 

Sinds haar oprichting heeft de Joh. V. Damascusgemeenschap, naast het bisdom ’s-Hertogenbosch, ook een bijzondere band met de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk en haar bisschop mgr. Mykhaylo Koltun van het bisdom Sokal-Zhowkwa.  Op 8 mei aanstaande bezoekt mgr. Hlib Lonchyna de Joh. van Damascusgemeenschap om een verdere toekomst te bewerkstelligen. Mgr. Lonchyna is eveneens bisschop van de Oekraïense Grieks-Katholieke kerk en in deze hoedanigheid Apostolisch administrator van het bisdom Saint-Vladimir-le-Grand van Paris. Zijn bisdom omvat de Benelux; Frankrijk en Zwitserland. Regelmatig luistert het Byzantijnse koor, Angelskij Sobor de vieringen in de St. Cathrinakerk op. Zo ook 8 mei aanstaande.

De Johannes van Damascusgemeenschap is belangrijk in het leven van Johan Meijer. Samen met enkele theologiestudenten richtte hij de gemeenschap in 1977 in Tilburg op. In de periode dat hij leiding gaf aan Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken werden de vieringen in de Byzantijnse ritus gehouden in de crypte van de St. Theresiakerk in Tilburg en later voor enige tijd ook in de kapel van Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken in diezelfde stad. In 1998 verhuist de gemeenschap naar Den Bosch en vindt onderdak in de St. Catharinakerk.

Bij zijn 50-jarig priesterjubileum vertelt  Johan Meijer in zijn dankwoord wat hem met Johannes van Damascus (+ 749) verbindt. Pas tijdens het noviciaat bij de redemptoristen kwam hij tot de ontdekking dat deze Johannes zijn patroonheilige was. De band met Johannes heeft zich in zijn leven steeds meer verdiept door de met hem gedeelde liefde voor iconen en de keuze voor het monastieke leven. Maar midden tussen de mensen en niet verheven, voegt Johan Meijer daar aan toe. Dat kwam ook overeen met het redemptoristenideaal : “monnik thuis, apostel daarbuiten”. Dat zelfde ideaal vond Johan ook weer terug in het oosterse monnikendom, een ideaal waar hij met overtuiging achter stond.

Johan is theoloog, redemptorist en archimandriet in de Oekraïens-Grieks-Katholieke kerk. Jarenlang heeft hij de Oosterse Theologie en Liturgie gedoceerd aan de Theologische faculteit in Tilburg en de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Hij verbleef lange tijd in onder meer New York, tijdens zijn studietijd, in Canada en België om voor de Oekraïners werkzaam te zijn. Het parochiepastoraat vervulde hij in Grave.

Johan is een bijzonder mens, mystiek, inspirerend, erudiet en bij uitstek een verbinder tussen de Orthodoxie en Rooms Katholieke leer. Zijn gezondheid is weliswaar broos, maar in deze tijd van oorlog in de Oekraïne een steunpilaar voor menigeen. Voor geïnteresseerden in zijn opvattingen is het boeiende interview te beluisteren op  : https://podtail.nl/podcast/mystiek/johan-meijer-priester-en-archimandriet.

Meer nieuws

Creatief voor advent in augustus!

De zomer moet zelfs nog losbarsten en toch is het […]

Geplaatst: 20 juni 2024

Lucasavonden: Kerkvaders en de Schepping

In 2015 verscheen de encycliek 'Laudato sí' van paus Franciscus. […]

Geplaatst: 20 juni 2024

Zomeravonden 2024

Na het succes van vorige jaar organiseren we ook deze […]

Geplaatst: 13 juni 2024

Zondag 23 juni: Gildedag in Rosmalen

Na 16 jaar weer een Gildedag in Rosmalen Het St. […]

Geplaatst: 13 juni 2024