Informatiebijeenkomst Lucaskerk

21 mei 2023

In de Lucaskerk was op zondag 21 mei 2023 om 12.30 uur een informatiebijeenkomst waarin de toekomst van de parochie Maria en de Lucaskerk is besproken.

Het bestuur van de Parochie Maria heeft in een informatiebijeenkomst de gemeenschap rond de Lucaskerk bijgepraat over de toekomst van de parochie en specifiek de Lucaskerk. Dit was inmiddels de derde informatiebijeenkomst. De reacties op de bijeenkomst van 6 april leidden ertoe dat op 8 september een onderzoek aangekondigd werd naar mogelijk behoud van de Lucaskerk naast de Sint Cathrien. De resultaten zijn inmiddels bekend.

Het gaat om een onderzoek door “Built by De Wildt” naar gedeeld gebruik van het gebouw. Zij keken naar mogelijkheden om de kerkruimte voor de parochie te behouden, een deel in te richten als gezondheidscentrum en een ander deel als gemeenschapshuis. Op zich een aantrekkelijke combinatie van activiteiten. Bouwtechnisch waren er geen bezwaren, maar het financiële risico bleek – voor het parochiebestuur en ook voor het bisdom - te groot. De benodigde investering voor dit plan zou zich op de lange termijn niet terugbetalen. “Dat is een bittere pil, voor het bestuur en ook voor de gemeenschap, ” zegt pastoor Janssen. Het blijkt hiermee niet mogelijk om de Lucaskerk naast de Sint Cathrien open te houden. Met de sluiting en verkoop van de Lucaskerk, naast de onttrekking aan de eredienst van de Annakerk West en de Annakerk Hintham en in een later stadium mogelijk ook de Willibrordkerk, zal de volledige Bossche gemeenschap van de Parochie Maria op den duur onderdak krijgen in de Sint Cathrien. Voor de Sint Cathrien wordt gekozen vanwege de ruimte die het gebouw, samen met pastorie en patronaatszaal biedt aan een veelheid van activiteiten. Het is ook de kerk met – naast de Sint Jan – de meeste uitstraling. Inmiddels groeit daar voorzichtig al een enthousiaste, betrokken gemeenschap.

Aan de Rosmalense kant van de parochie is een start gemaakt met een serie overleggen van diverse groepen met de intentie dat de gemeenschappen rond de Laurentiuskerk en de Lambertuskerk samen een plek vinden in de Lambertuskerk. De kerk van Empel kan, gezien de vitaliteit van de gemeenschap en de gezonde financiële basis, nog lange tijd open blijven.

In het beleidsplan “Maria gaat de stad in” zet de parochie Maria in op minder kerken, maar meer presentie in de stad. Speerpunten zijn: “Maria bidt met ons”: een veelzijdig aanbod van vieringen in de overgebleven kerken, maar ook op locatie in bv. buurtkamers; “Maria gaat naar school”: een veelzijdig aanbod voor jong en oud voor verdieping en toerusting, om de rijkdom van het christelijke geloof opnieuw te leren kennen; “Maria gaat naar buiten”: actief en zichtbaar in de samenleving.

“De stappen die we nu zetten en de beslissingen die we nemen zijn ingewikkeld en moeilijk,” zegt pastoor Janssen, “maar ze bieden ook en vooral ruimte om nu echt te gaan bouwen aan de parochie van de toekomst, vanuit de missionaire gedachte die ook in de Lucaskerk al een hele tijd leeft: erop uit trekken, vertrouwde zaken loslaten en fris en vrij ons oeroude geloof opnieuw ontdekken en eigentijds vertalen. Ik vind dat een mooie en bijzondere uitdaging, waarvoor ik iedereen uitnodig om mee te denken en te doen!”

Meer nieuws

Herenkoor Sint Lambertus bestaat 200 jaar

Op zondag 26 mei viert het Herenkoor van de Sint […]

Geplaatst: 20 mei 2024

De Cathrien-gemeenschap. Een oefening in toevalligheid

Voor het Kringblad,  het contactblad van Gebedskring rond het Sint-Janscentrum, […]

Geplaatst: 18 mei 2024

Expositie "Vertel me wie je bent"

De Sint Cathrien is vanaf 16 mei t/m zondag 26 […]

Geplaatst: 15 mei 2024

"Ik zoek God": 3 bijeenkomsten over Nietzsche

Eeuwenlang hebben we de zin van ons leven afhankelijk gemaakt […]

Geplaatst: 1 mei 2024